Onnittelumme sillan suunnittelijoille, urakoitsijalle sekä itsellemme! Helsingin kaupungin tilaama, Suomen pitkäjänteisin kevyen liikenteen silta on Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) valitsema Vuoden Silta.

Isoisänsillan pääsuunnittelijana toimi Pontek Oy ja pääurakoitsijana Kreate Oy. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy oli hankkeen rakennuttajan ja valvojan roolissa.

Isoisänsillan suunnittelussa, rakentamisessa sekä projektin hallinnassa on käytetty digitaalisia keinoja laajasti kilpailun tarkoittamalla tavalla. Keskeistä on ollut tietomallin käyttö. Sitä on hyödynnetty suunnittelijoiden välisessä yhteistyössä sekä toteuttamisen osalta mm. aikataulusuunnittelussa, työmaakokouksissa sekä toteumatiedon dokumentoinnissa ja laadunvarmistuksessa. Mallipohjaista tiedonsiirtoa on käytetty myös kilpailutuksessa ja määrälaskennassa. Työmailla on lisäksi sovellettu mobiilitekniikkaa. Isoisänsilta on jännemitaltaan 144 metriä ja se sijaitsee Kalasataman ja Mustikkamaan välillä.

Lisätietoa ja lähde: www.ril.fi