Hankesuunnittelu
Palvelut

Hankesuunnittelu

Tarveselvitys ja siitä käynnistyvä hankesuunnittelu on yksi tärkeimmistä rakennushankkeen vaiheista. Autamme johtamaan hankkeesi ideasta toteutuskelpoiseksi hankesuunnitelmaksi, joka ohjaa jatkosuunnittelua tehokkaasti.

OTA YHTEYTTÄ

Tärkeimmät rakennushanketta koskevat päätökset tehdään hankkeen ensimetreillä. Huolellinen hankesuunnittelu vähentää rakennushankkeen kokonaiskustannuksia ja parantaa lopputuloksen laatua. 

Kokeneet rakennuttajakonsulttimme auttavat kartoittamaan ideat ja vaihtoehdot uudis- tai korjausrakentamiselle ja laatimaan hankesuunnitelman, jonka perusteella lopullinen investointipäätös on helppo tehdä.  

Osaamistamme on myös taito kunnella asiakasta. Avullamme varmistat, että tavoitteesi toteutuvat hankesuunnittelun lopputuloksessa, hankesuunnitelmassa, parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ammattitaitoinen hankesuunnittelu siivittää jatkosuunnittelua ja toteutusta

Huolella tehty hankesuunnittelu nopeuttaa ja sujuvoittaa rakennushankkeen tulevia vaiheita: jatkosuunnittelua, rakennuslupakäsittelyä, toteutussuunnittelua sekä rakentamista. 

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään keskeisimmät, tulevan uudisrakennuksen tai korjauskohteen elinkaaren aikaiset laatuun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet ja ominaisuudet. Autamme asettamaan hankesuunnittelmassa myös ympäristövastuuseen liittyvät, vähähiiliseen rakentamiseen tähtäävät hiilijalanjälki- ja kiertotaloustavoitteet. Lue lisää: Vähähiilinen rakennuttaminen

Rakennuttajakonsulttiemme avulla kuvaat hankesuunnitelmassa hankkeen läpiviennin ja suunnittelun tavoitteet selkeästi, täsmällisesti ja kattavasti niin laajuuden, toimivuuden ja laadun kuin kustannusten, ajoituksen ja ylläpidonkin osalta.

Autamme myös tunnistamaan hankkeeseesi parhaiten soveltuvan toteutusmuodon. Lue lisää: Toteutusmuodon valinta 

Hankesuunnitelma kirkastaa rakennushankkeen tavoitteet

Avullamme asetat hankesuunnitelmassa rakentamiselle toiminnalliset ja tekniset tavoitteet, jotka palvelevat kiinteistönomistajan ja käyttäjien tarpeita. Kartoitamme käyttäjien tarpeet yhdessä sinun ja käyttäjien kanssa, usein hyödyntäen työpajatyöskentelyä.

Hankesuunnitelmassa otetaan kantaa tarvittaviin suunnittelualoihin sekä laatustandardeihin, kuten ympäristö- ja muihin sertifikaatteihin. Hankesuunnitteluun kuuluu myös vaihtoehtojen tarkastelu esimerkiksi rakenne- ja taloteknisten järjestelmien osalta.

Hankkeen tilaohjelma muodostetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Kokonaisuuden arvioimiseksi voidaan laatia myös toiminnalliset tilakaaviot.

Hankesuunnitelmassa esitetään rakennushankkeen raamit

Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään reunaehdot rakennushankkeen toteuttamiselle. Rakennuspaikan rakennettavuuden sekä kaavoituksen vaikutusten lisäksi selvitämme rakennushankkeen vaatimat luvat ja muut viranomaisvaatimukset.

Hankeaikataulussa esitetään rakennushankkeen vaiheet ja niiden ajateltu kesto ja aikataulu.

Hankesuunnitelmassa esitetään lisäksi arvio hankkeen kustannuksista. Yleensä kustannusarvio laaditaan tavoitehinta-arviomenetelmällä lähtötietoihin, tilaohjelmaan ja laatumäärittelyjen perustuen. Lue lisää: rakennushankkeen kustannuslaskenta

RAKENNUSHANKKEEN HANKESUUNNITTELU SISÄLTÄÄ

 • Rakennuspaikan kuvaus
 • Käyttäjien määrittely
 • Tekniset tutkimukset ja selvitykset
 • Laatuvaatimusten määrittely
 • Hankkeen toiminnallisten ja teknisten tavoitteiden määritys
 • Hankkeen läpiviennille asetettavien tavoitteiden määritys
 • Alustava arkkitehtoninen sekä tekninen ratkaisu vaihtoehtoineen ja iterointeineen
 • Toteutusmuodon valinta
 • Kuvaus lupamenettelystä ja viranomaisvaatimuksista
 • Hankeaikataulu
 • Arvio hankkeen toteutuskustannuksista
 • Investointipäätöksen valmistelu
 • Erikseen sovittavat erityistehtävät
 • Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

"Laatuvaatimusten huolellinen määrittely hankesuunnittelu-vaiheessa on tärkeää kaikissa hankkeissa."

SÄÄSTÄT KUSTANNUKSIA

Ammattitaitoisesti toteutettu hankesuunnitelma antaa vankan pohjan taloudelliselle onnistumiselle.

KIRKKAAT TAVOITTEET

Voit luottaa siihen, että hankesuunnitelmassa on täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, vastuullisuutta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet hankkeen toteuttamiseksi.

VAHVA SELKÄNOJA INVESTOINTIPÄÄTÖKSELLE

Hankesuunnitelmassa huomioidaan kaikki tarvittavat asiat, jotta voit tehdä investointipäätöksen oikean tiedon perusteella.
New call-to-action

Kysy lisätietoja

Juhani Karhu
Juhani Karhu

toimialajohtaja
+358 40 593 3783
juhani.karhu@ains.fi
koko Suomi
rakennuttaminen

Anu Kuoppamäki
Anu Kuoppamäki

yksikönjohtaja
+358 50 341 1360
anu.kuoppamaki@ains.fi
Etelä-Suomi
rakennuttaminen

Markku Könnö
Markku Könnö

yksikönjohtaja
+358 50 609 21
markku.konno@ains.fi
Länsi-Suomi
rakennuttaminen

Ruut Ronni
Ruut Ronni

yksikönjohtaja
+358 40 126 2300
ruut.ronni@ains.fi
Sisä-Suomi
rakennuttaminen

Jaakko Karjula
Jaakko Karjula

yksikönjohtaja
+358 50 414 1983
jaakko.karjula@ains.fi
Itä-Suomi
rakennuttaminen

Ari-Matti Jänkälä
Ari-Matti Jänkälä

yksikönjohtaja
+358 50 058 1260
ari-matti.jankala@ains.fi
Pohjois-Suomi
rakennuttaminen

Palveluun liittyvät referenssit

P-Hämppi, Tampere
P-Hämppi, Tampere
P-Hämppi on palkittu Euroopan parhaana pysäköintilaitoksena
P-Hämppi on palkittu Euroopan parhaana pysäköintilaitoksena
As Oy Kaskitie 17-21, Tampere
As Oy Kaskitie 17-21, Tampere

Tutustu muihin palveluihin

Vähähiilinen rakennuttaminen
Vähähiilinen rakennuttaminen

Toteutusmuotokonsultointi
Toteutusmuotokonsultointi

Rakennushankkeen laskentapalvelut
Rakennushankkeen laskentapalvelut