Päivitetty 21.4.2023

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (asiakkaat ja muut ulkoiset sidosryhmät, markkinointi)1. Tietojesi käsittelijä

Tietojasi käsittelee A-Insinöörit Oy -konserni

Rekisterinpitäjänä toimii konsernimme emoyhtiö:
A-Insinöörit Oy
Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo
Y-tunnus: 2922537-7

Yhteyshenkilö:
Päivi Hillner
puh. +358 40 577 1473
 
Yhteystiedot:
A-Insinöörit
puh. +358 207 911 888
Käyntiosoite: Puutarhakatu 10, Tampere
Postiosoite: Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
 

2. Kenen tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakassuhteiden ylläpidossa ja yrityksille suunnattujen palvelujemme markkinoinnissa 1) asiakkaidemme, 2) potentiaalisten asiakkaidemme, 3) sidosryhmäorganisaatioidemme edustajien sekä 4) palvelujemme käyttäjien tietoja.
 

3. Mitä tietoja käsittelemme?

Voimme käsitellä ja tallentaa seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite
 • Työnantajan nimi
 • Työrooli/titteli
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Palvelujemme käyttämistä koskevat tiedot, kuten verkkosivuston selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Palvelujemme käyttämistä koskevat tiedot, kuten verkkosivuston selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Uutiskirjeviestintään ja suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

4. Mistä saamme tiedot?

Saamme henkilötietosi 1) sinulta tai edustamaltasi asiakasyritykseltä, 2) asiointisi, sopimuksen solmimisen ja palvelujemme käyttämisen yhteydessä, 3) yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä, 4) markkinointitietoyhtiöiltä, 5) numero- ja osoitetietojen tarjoajilta, 6) luottotietoyhtiöstä/rekisteristä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi asiakassuhteen solmimiseen, asiakkuuden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä analysointiin ja tilastointiin.

Käytämme henkilötietoja myös konsernimme ja siihen kuuluvien yhtiöiden palvelujen myynnissä, markkinoinnissa ja uudelleenmarkkinoinnissa. Tietoja voidaan käyttää yhtiöiden liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen.
 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai sopimus.
 

6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme henkilötietojasi, on voimassa. Tämän jälkeen henkilötietojasi voidaan käyttää markkinointiin, uutiskirjeviestintään ja muihin yllä mainittuihin tarkoituksiin. Poistamme henkilötietosi rekisteristämme vaatimuksestasi tai kun tiedot eivät muutoin enää ole tarpeellisia käyttötarkoituksiimme.

Sinulla on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin käyttämällä uutiskirje- ja markkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa peruuttamismahdollisuutta tai ilmoittamalla asiasta meille.

7. Oikeutesi

Sinulla on alla luetellut oikeudet, joita koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti käymällä jossakin toimipisteessämme tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntö sähköpostiosoitteeseen gdpr@ains.fi

Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Ilmoita pyynnössä nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka haluat saada. Toimitamme vastauksen aina väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus ja oikeus pyytää tietojen korjaamista
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Jos havaitset henkilötiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä jotain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan ilman nimenomaista erillistä suostumustasi myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien henkilötietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, minkä jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Jos olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

8. Henkilötietojen luovutukset

Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietojasi A-Insinöörit -konsernin ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle ilman antamaasi suostumusta.

Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi sinulle itsellesi, edustamallesi yritykselle sekä palveluntarjoajille, joita käytämme asiakkuuksien hallinnassa, viestinnässä, markkinoinnissa, suoramarkkinoinnissa ja tutkimuksissa. Henkilötietojesi omistus ei tällöin siirry kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeus käyttää tietojasi muuhun kuin A-Insinöörien toimeksiantoon.

Varmistamme, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti mm. seuraavia palveluntarjoajia:

 • Silverbucket Oy, 2-3713011, Kuninkaankatu 30 A, 33200 Tampere, sähköinen CRM-palvelu
 • Taloustutkimus Oy, 0114711-9, Lemuntie 9, 00510 Helsinki, asiakassuhdetutkimukset
 • Hubspot Ireland Ltd, IE9849471, One Dockland Cenral, Guild Street, Dublin 1, Co. Dublin Ireland, markkinoinnin automaatiojärjestelmä

9. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle ja varmistamme, että myöskään palveluntarjoajamme eivät siirrä henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle ilman sinun kirjallista suostumustasi. Poikkeuksena tähän ovat yhdysvaltalaiset Google Analytics -palvelu sekä Hubspot-markkinointijärjestelmä. Muihin kolmansiin maihin henkilötietoja ei siirretä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käsittelemme henkilötietojasi hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti alla määritellyllä tavalla yhdessä palveluntuottajamme kanssa.

Silverbucket Oy, CRM-järjestelmä

 • Varmistamme, että palvelun käyttöoikeudet on myönnetty käyttötarpeen mukaan vain erikseen määritellyille yrityksen omille vastuuhenkilöille.
 • Varmistamme sopimuksella palveluntuottajalta, että:
  • Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisilla operatiivisilla, hallinnollisilla, fyysisillä ja teknisillä toimenpiteillä.
  • Palveluntuottajan laitteistot, joissa rekisteri sijaitsee, on varmistettu sekä suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä (mm. haittaohjelmatorjunta, muut vihamieliset hyökkäykset).
  • Palvelun tuottaja pitää ajantasaista kirjaa henkilötietojen käsittelystä ja rajoittaa henkilötietoihin pääsyn vain sellaisille työntekijöilleen, joilla on riittävät valtuudet ja koulutus sekä määritelty tarve henkilötietojen käsittelyyn.
  • Käytössämme on oma erillinen tietokanta erotettuna muista palvelutuottajan asiakkaista
  • Tietokanta varmistetaan päivittäin kahteen erilliseen fyysiseen sijaintiin
  • Ylläpito- ja loppukäyttäjäyhteydet on sallittu ainoastaan salattua yhteyttä käyttäen
  • Yksityiskohtaiset suojausmenetelmät on esitelty palveluntuottajan tietosuojaselosteessa ja A-Insinöörien ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa.

 

 

 

11. Vierailut verkkosivuillamme


Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”) sekä verkkolomakkeita, joiden tarkoituksena on parantaa palveluamme, viestintäämme ja sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla voimme analysoida ja kehittää verkkosivuston toimivuutta ja sisältöjä.

Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai tiedostojasi. Suurin osa selaimista mahdollistavat evästeiden hallinnan käyttäjän toimesta, esimerkiksi kytkemällä evästeet kokonaan pois käytöstä, hyväksymällä jokaisen evästeen erikseen sekä poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että jos kytket evästeet kokonaan pois käytöstä, et välttämättä voi käyttää joitain verkkosivustomme ominaisuuksia.

 

Google Analytics
Käytämme verkkosivujen analytiikkatyökaluna Google Analytics-palvelua, joka evästeitä käyttämällä kerää ja tallentaa tietoa käynnistäsi, kuten vierailun ajankohta, vieraillut sivut, sivulla vietetty aika, IP-osoite sekä vierailuun käytetyn laitteen käyttöjärjestelmän tyyppi. Henkilötietojasi ei yhdistetä kerättyyn käyntitietoon.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta. Voit estää Google Analytics tietojen keräämisen lataamalla selaimeesi opt-out -lisäosan.

Hubspot
Käytämme verkkosivujemme osana Hubspot-markkinointijärjestelmää, joka evästeitä käyttämällä kerää ja tallentaa tietoja, kuten vierailun aika, vieraillut sivut, kullakin sivulla vietetty aika ja IP-osoite. Lisäksi Hubspot voi kerätä tietosi täyttämistäsi verkkolomakkeista (esim. tilaukset, lataukset ja yhteydenottopyynnöt) sekä tietoa A-Insinöörien ja sinun välisestäsi sähköposti- ja uutiskirjeviestinnästä.

Käytämme Hubspot-järjestelmää myös uutiskirje- ja suoramarkkinointiviestien lähettämiseen.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin käyttämällä markkinointi- ja uutiskirjeviestien yhteydessä tarjottavaa peruuttamismahdollisuutta tai ilmoittamalla asiasta meille.