A-Insinöörit

Laatu ja jatkuva parantaminen

Motivoituneet, työstään innostuvat ja hyvinvoivat työntekijät ovat A-Insinööreissä tärkein laatutekijä ja jatkuvan parantamisen voimavara.

Jatkuva parantaminen

Projektitoimintamme ja sen kehittäminen nojaavat auditoituihin laatujärjestelmiin sekä laadun parantamiseen erikoistuneisiin asiantuntijoihin.

Rakennesuunnittelun sekä rakennuttamisen toimialoilla toimintaamme ja sen kehittämistä ohjataan laatujärjestelmillä, joille on myönnetty Rakentamisen Laatu RALA ry:n laatusertifikaatti.

Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialalla palvelumme tuotetaan ja kehitetään ISO 9001:2015 -sertifikaatin mukaisesti. Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialallemme on myös myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka osoittaa, että pystymme vastaamaan asetettuihin ympäristötavoitteisiin ja tarjoamaan ratkaisuja ympäristövastuun toteuttamiseksi.

Kansainvälinen laatujärjestelmä kattaa kaikki toimialan suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, ja se on DQS:n auditoima.

Myös vastuullisuusohjelmaamme sisältyy lukuisia laatuun ja jatkuvaan parantamiseen liittyviä kokonaisuuksia, kuten jatkuva osaamisen kehittäminen.

Tutustu vastuullisuusohjelmaamme »

”On voinut luottaa.”
Asiakastyytyväisyystutkimus 2019

LAATUJÄRJESTELMÄT

  • A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy: RALA ry:n laatusertifikaatti sekä RALA-pätevyys
  • A-Insinöörit Suunnittelu Oy: RALA ry:n laatusertifikaatti
  • A-Insinöörit Civil Oy: ISO9001:2015 -laatusertifikaatti
A-Insinöörit on Green Building Councilin (GBC) jäsen.

Edistämme Green Building Council (GBC) -verkoston jäsenenä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta sekä kestäviä liiketoimintaratkaisuja.

FIBS

FIBSin jäsenyrityksenä olemme osaltamme kehittämässä aktiivisesti vasuullisuustoimintaamme.

Lisää palveluistamme

PALVELUT