Inventointimallinnuksesta vastaavat meillä suunnittelijat. Siksi laadimme mittausaineiston alusta asti tukemaan suunnittelutyötä ja hankkeen sujuvaa etenemistä.
Palvelut

Inventointimallinnus ja kuvantamispalvelut

Inventointimallinnus tarjoaa ajantasaiset lähtötiedot korjaus-, laajennus- ja purkuhankkeisiin. Muokkaamme mittausaineiston eri käyttäjäryhmille sopivaksi ja täydennämme tietoja tarpeen mukaan monipuolisilla kuvantamispalveluilla.

PYYDÄ TARJOUS

Inventointimallinnusta korjaus- ja purkuhankkeisiin

Voit tilata meiltä inventointimallinnuksen erillisenä toimeksiantona tai suunnittelun yhteydessä. Inventointimalli tarjoaa ajantasaiset lähtötiedot korjaus-, laajennus- ja purkuhankkeisiin. Digitaalinen mittaustieto tehostaa koko suunnitteluryhmän työskentelyä ja hankkeen etenemisen seurantaa. Myös työmaakäyntien tarve vähenee, kun moni asia on helppo tarkastaa virtuaalisesta materiaalista.

Inventointimallinnuksen kohteet ovat usein toimitiloja ja asunto-osakeyhtiöitä, mutta rakennushistorian tallentaminen kiinnostaa myös arvorakennusten omistajia. Inventointimallinnuksella voidaan säilyttää maamerkkirakennusten ulkoasu ennen muutos- ja purkutöitä. Luotettava mitta- ja määrätieto on tarpeen myös purkukartoituksissa ja erinomainen keino tukea kiertotalousnäkökulmia.

Räätälöimme inventointimallinnuksen aineiston eri käyttäjäryhmille

Inventointimallinnuksen läpimenoaika on vain noin kuukauden päivät. Sovimme mallintamisen sisällöstä yhdessä, eikä sinun tarvitse olla perillä teknisistä yksityiskohdista. Asiantuntijamme suosittelevat kustannustehokkainta ratkaisua. Kartoitamme tarpeet ja ehdotamme parhaiten toimivia mittaus- ja mallinnusmenetelmiä.

Tyypillisesti kuvantaminen kestää kohteessa 2–3 päivää ja mallintaminen 2–3 viikkoa. Asiakkaana sinulta vaaditaan ainoastaan, että varmistat kohteen yhteyshenkilön. Sovimme yhdessä mahdollisten käyttäjien tiedottamisesta.

Lopputuloksena saat hankkeesi käyttöön monipuolisen mittausaineiston, joka voidaan räätälöidä eri käyttäjäryhmille. Suunnittelijoille tuotamme ammattitasoisen tietomallin ja muille sidosryhmille käyttäjäystävällisen selainpohjaisen version, joka sopii myös ei-ammattilaisille.

Milloin inventointimallinnus tuottaa suurimmat hyödyt?

Inventointimallinnus on hyödyllisintä 10 vuotta tai sitä vanhemmissa rakennuksissa, joissa lähtötiedot ovat usein puutteelliset tai rakennusta on sen elinkaaren aikana muutettu ilman dokumentaatiota. Inventointimallinnus voi olla paikallaan myös uudemmissa rakennuksissa, jos muutostöiden dokumentointi ei ole ajan tasalla tai kohteesta ei löydy tietomallia.

Suosittelemme tekemään inventointimallinnuksen ensimmäisen kerran hankesuunnitteluvaiheessa ja mahdollisesti uudelleen kevytpurkujen jälkeen. Porrastetuilla, täydentävillä mittauksilla varmistetaan, että kantavista rakenteista saadaan riittävästi tietoa. Samalla tietomalli on ajan tasalla myös käyttö- ja ylläpitovaihetta varten. Luotettava mittatieto on välttämätöntä esimerkiksi rakennuksen digitaalisen kaksosen luomisessa.

Drone- ja Matterport-kuvaukset sekä muut kuvantamispalvelut

Inventointimallinnuksen lisäksi tarjoamme hankkeisiin laajan valikoiman erilaisia kuvantamisteknologioita. Dronelaivastoomme kuuluu alan uusimpia Mavic 3 Pro -laitteita. Myös Matterport-kuvauksissa käytämme useita eri asiakastarpeita vastaavia tekniikoita, kuten viimeisintä teknologiaa edustavia Matterport Pro 3 -laitteita.

Usein on tarkoituksenmukaista yhdistellä eri mittaus- ja kuvausmenetelmiä. Siksi saat meiltä myös laserkeilauksen ja takymetrimittauksen palvelut. Rakennus voidaan ensin mitata paikoilleen takymetrillä, jolloin myös sisätilojen Matterport-aineisto sekä julkisivujen ja vesikaton dronekuvat sidotaan samaan koordinaattijärjestelmään. Se helpottaa lisä- ja täydennysmittauksia sekä tekee niistä yhteensopivat.

A-Insinöörien toimintatapa mallinnuksessa ja kuvantamisessa

Saat meiltä erityyppisten kiinteistöjen inventointimallinnuksen ja kuvantamispalvelut ympäri Suomen. Ymmärrämme jo kuvaustilanteessa, minkälaista aineistoa hankkeessa tarvitaan, koska mallinnuksesta vastaavat meillä suunnittelijat. Koko suunnitteluryhmä pääsee aineistolla ripeästi eteenpäin, ja työmaavaiheessa vastaan tulee vähemmän yllätyksiä ja tarvetta uudelleensuunnittelulle.

Toimintatapaamme kuuluu, että toteutamme inventointimallinnuksen yhteydessä vähintään dronekuvaukset. Kartoitukset onnistuvat nopeasti laajoihinkin – satojen rakennusten – kiinteistöportfolioihin.

"Saat meiltä erityyppisten kiinteistöjen inventointimallinnuksen ja kuvantamispalvelut ympäri Suomen."

SUJUVAMPI HANKE

Inventointimallinnuksen tuottama mittaustieto vähentää suunnittelu- ja rakentamisvaiheen yllätyksiä.

AINA AJANTASAINEN TIETOMALLI

Inventointimallinnus tuo rakennuksen tietomallin tähän hetkeen, mikä tukee myös ylläpitoa ja muutossuunnittelua.

KESTÄVÄ KEHITYS

Havainnollinen mittausaineisto tukee kiertotalousnäkökulmia ja rakennuksen kulttuurihistorian säilyttämistä.

A-INSINÖÖRIEN INVENTOINTI- JA KUVANTAMISPALVELUT

  • Dronekuvaus
  • Inventointimallinnus
  • Laserkeilaus
  • Matterport-kuvaus
  • Takymetrimittaus

Kysy lisätietoja

Max Levander

Max Levander

teknologiajohtaja

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut Koko Suomi

+358 50 5013 875 max.levander@ains.fi Espoo

Palveluun liittyvät referenssit

OYS 2030 - Tulevaisuuden sairaala, Oulu
OYS 2030 - Tulevaisuuden sairaala, Oulu

HUS Siltasairaala, Helsinki
HUS Siltasairaala, Helsinki

Savilahden maanalainen liikuntakeskus
Savilahden maanalainen liikuntakeskus

TUTUSTU MUIHIN PALVELUIHIN

Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu

Purkukartoitus
Purkukartoitus

Kiertotalouskonsultointi
Kiertotalouskonsultointi