Pohjarakentamiseen erikoistuneet geosuunnittelijamme hallitsevat pohjarakenneratkaisut haastavissakin maaperä- ja kallioympäristöissä.-C-Tuomas-Elenius
Palvelut

Pohjarakennesuunnittelu

Laadukas maa- ja pohjarakentamisen geotekninen suunnittelu edellyttää koko rakennusprosessin tuntemista hankevaiheesta käyttöönottoon. Saat kokeneilta geosuunnittelijoiltamme luotettavat pohjarakennesuunnitelmat ja varmistat vankan perustan haastavallekin hankkeellesi.

Selvitämme rakennuspaikan pohjaolosuhteet ja suunnittelemme vaativimmatkin maa-, kallio- ja pohjarakenteet. Tarjoamme käyttöösi myös kattavat ympäristögeotekniikan palvelut.

Perustus- ja pohjarakennesuunnittelu

Pohjarakennesuunnittelun osaamisemme kattaa sekä talonrakennus- että väylärakentamisen hankkeet, asuintaloista teollisuusrakennuksiin ja pikkuteistä valtaväyliin. Luotettavan suunnittelun ansiosta viet toteutusta ketterästi eteenpäin ja pidät kustannukset ja aikataulun hallinnassa.

A-Insinöörien geosuunnittelijat ovat erikoistuneet perustusten ja pohjarakenteiden suunnitteluun haastavissakin maa- ja kallioperäympäristöissä. Laadimme hankkeen edellyttämät lausunnot ja raportit, suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten sekä toteumakuvat tai -mallit huoltokirja- ja elinkaaripalvelujen pohjaksi. Varsinaisten suunnitelmien ja tietomallien lisäksi saat meiltä myös kustannus- ja aikataulusuunnitelmat.

A-Insinöörien geosuunnittelijat ovat tiimipelaajia, joille yhteistoiminnalliset projektityön muodot ovat tuttua.

A-Insinöörien geosuunnittelijat ovat tiimipelaajia, joille yhteistoiminnalliset projektityön muodot ovat tuttua.

Maarakentamisen kiertotalous

Autamme kasvattamaan maa- ja pohjarakentamisen kierrätysastetta ja täyttämään ympäristövastuun sekä kiertotalouden tavoitteet hankkeessasi.

Kiertotalouteen erikoistuneet asiantuntijamme selvittävät puolestasi esimerkiksi purkumateriaalien hyödyntämisen mahdollisuudet rakennushankkeessasi ja auttavat käyttämään maarakentamisen massat taloudellisimmin. Laadimme suunnitelmat purkujätteen hyödyntämiseksi sekä uusiomaarakennusmateriaalien, kuten jätehiekan, kumirouheen tai masuunikuonan, kustannustehokkaaksi hyödyntämiseksi rakentamisessa.

Huolehdimme tarvittavista viranomaisluvista ja -ilmoituksista ja laadimme kohdekohtaiset työselitykset ja kierrätysratkaisut. Maa- ja pohjarakentamisessa hiilisäästö on usein myös kustannussäästö!

Ympäristögeotekniikka ja PIMA

Ympäristögeotekniikan asiantuntijamme laativat myös alueen käyttöhistoriaan perustuvat maaperän ja pohjaveden haitta-aineselvitykset. Palvelumme kattavat  selvitykset, räätälöidyt kunnostus- ja riskinhallintasuunnitelmat sekä kunnostuksessa tarvittavien viranomaislupien ja kunnostustyön valvonnan haitta-ainemittauksineen.

Selvityksillä ja kunnostuksilla varmistetaan, että alue on turvallinen tulevaan tarkoitukseensa. Lue lisää: Pohjatutkimukset

"Pohjarakenne-suunnittelulla varma pohja rakentamiselle."

LUOTETTAVAT RATKAISUT

Voit luottaa ratkaisuihin haastavissakin pohjaolosuhteissa

LAADUKAS TYÖMAAOHJAUS

Varmistat ammattimaisen suunnitteluohjeuksen ensimmäisestä rakennusvaiheesta alkaen

UUDET TEKNOLOGIAT

Hyödyt tietomallinnuksesta ja nykyaikaisista työskentelymenetelmistä (mm. Big Room ja Last Planner)

POHJARAKENNESUUNNITTELUN PALVELUJAMME:

 • Vastaava pohjarakennesuunnittelija
 • Pohjaolosuhteiden tutkiminen ja perustamistavan määrittäminen
 • Hulevesi-, kuivatus- ja pinnantasaussuunnittelu
 • Perustusten kuivana pidon suunnittelu
 • Pohjaveden hallinnan suunnittelu
 • Massatarkastelut
 • Kaivantosuunnittelu ja tuentasuunnittelu
 • Avolouhinnan suunnittelu
 • Maarakenteiden suunnittelu
 • Pohjanvahvistussuunnitelmat
 • Pohjarakenteiden muutos-, vahvistus- tai korjaussuunnittelu
 • Työsuunnitelmat ja tarkistukset
 • Kolmannen osapuolen tarkastukset

Kysy lisätietoja

Ilona Häkkinen

Ilona Häkkinen

yksikönjohtaja, geo- ja kalliotekniikka

civil engineering koko Suomi

+358 40 683 0838 ilona.hakkinen@ains.fi Espoo

Palveluun liittyvät referenssit

Luminary, Tampere
Luminary, Tampere
KYS Uusi Sydän
KYS Uusi Sydän
Hatsinanpuiston toimistot, OOPS
Hatsinanpuiston toimistot, OOPS

Tutustu muihin palveluihin

Sairaaloiden ja terveydenhuollon tilojen suunnittelu
Sairaaloiden ja terveydenhuollon tilojen suunnittelu

Tiesuunnittelu
Tiesuunnittelu

Pohjatutkimukset
Pohjatutkimukset