Puhdastilasuunnittelu
Palvelut

Puhdastilasuunnittelu

Puhdastilasuunnittelullamme täytät ja turvaat puhtaan tuotannon vaatimukset. Puhdastilojen asiantuntijamme auttavat valitsemaan olosuhteiden oikean tavoitetason sekä suunnittelemaan tilat ja järjestelmät, jolla ne pysyvät yllä.

Asiantuntijamme ovat apunasi kaikilla puhdastilasuunnittelun osa-alueilla ja vaiheissa toiminnan vaatimuksia palvelevien järjestelmien valinnasta niiden perusmitoitukseen sekä konsultointiin ja koulutukseen.

Saat meiltä uusimman osaamisen, tuen ja työkalut myös puhdastilojen olosuhteiden optimaaliseen, energiantehokkaaseen ylläpitoon ja hallintaan.

Puhdastilasuunnittelua kaikille toimialoille

Puhdastilat ovat tärkeitä tutkimuslaitoksissa, sairaaloissa sekä lukuisilla teollisuuden aloilla: mm. elintarviketeollisuudessa, bio- ja lääketeollisuudessa, pakkausteollisuudessa sekä elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudessa.

Puhdastilojen suunnittelu keskittyy toiminnan ja tuotannon vaatimusten mukaiseen ilmanlaadun ja lämpöolosuhteiden varmistamiseen. Puhdastilasuunnittelijoillamme on vahva kokemus ja laajaa asiantuntemusta vaativien olosuhteiden hallinnasta eri toimialoilla.

Suunnittelemme puhdastilaratkaisut isoista osastoista yksittäisiin huonetiloihin. Toimimme kumppaninasi myös puhdastilojen ongelmankartoituksissa.

Puhdastilan sydän on oikein toteutettu ilmastointi

Oikein ja tarkasti toteutetulla ilmastoinnilla ylläpidetään optimaalisen ilmanlaadun lisäksi myös oikeita painesuhteita eri tilojen välillä, niin puhdastiloissa kuin niiden ulkopuolella.

Toimiva puhdastila edellyttää, että se pysyy ylipaineisena suhteessa ympäröiviin tiloihin. Tämän vuoksi puhdastilan vaippa suunnitellaan tiiviiksi ja mahdolliset ilmavuodot minimoidaan. Myös ilmankosteutta on tärkeä kontrolloida.

Puhtaus varmistetaan oikealla tavoitetasolla

Puhdastiloissa on tärkeää ennakoida ja ehkäistä epäpuhtaudet. Ristikontaminaatio minimoinnissa ratkaisevaa on puhdastilan oikean tavoitetason määritteleminen, ja sen mukaisesti mitoitettu ilmastointi sekä tilojen käyttö.

Asiantuntijoihimme nojaamalla tunnistat tuottavaa toimintaa parhaiten palvelevan, tarkoituksenmukaisen puhdastilajärjestelmän. Suunnittelemme ratkaisun, joka vastaa tarpeisiisi niin laadun kuin taloudellisuudenkin näkökulmista. 

ENERGIAMITTAUSTEN JA LVI-TEKNISTEN MITTAUSTEN PALVELUMALLI

  • Tavoitteiden asettaminen 
  • Mittausten määrittely
  • UusMittausten tekeminen kenttätyönä
  • Selkeä raportointi mittaustuloksista

KYSY LISÄTIETOJA

Eila Saarinen

Eila Saarinen

yksikönjohtaja, rakennus-LVI

teollisuus- ja talotekniikka

+358 40 745 6253 eila.saarinen@ains.fi Tampere

PUHDASTILASUUNNITTELUA KAIKILLE ALOILLE

Asiantuntijamme suunnittelevat puhdastilat asiakaslähtöisesti eri toimialoille.

TARKASTI VALITUT PUHDASTILARATKAISUT

Mitoitamme tilat ja järjestelmät oikein, jotta ne palvelevat tarkoitustaan.

JATKUVUUTTA KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN

Konsultoimme ja koulutamme myös puhdastilajärjestelmän ylläpidossa.

PUHDASTILASUUNNITTELUMME KATTAA

  • Ilmastointi
  • Käyttöhyödykeputkistot
  • Sähkö
  • Automaatio
  • Puhdastilaelementit 

Tutustu muihin palveluihin

Kylmätekninen suunnittelu
Kylmätekninen suunnittelu

LVI-suunnittelu
LVI-suunnittelu

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu
Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu