A-Insinöörit on sitoutunut tavoitteelliseen ympäristövastuun kehittämiseen.
A-Insinöörit

Laatu ja ympäristö

Motivoituneet, työstään innostuvat ja hyvinvoivat työntekijät ovat A-Insinööreissä tärkein laatutekijä ja jatkuvan parantamisen voimavara.

Jatkuva parantaminen

Projektitoimintamme ja sen kehittäminen nojaavat auditoituihin laatujärjestelmiin sekä laadun parantamiseen erikoistuneisiin asiantuntijoihin.

Rakennesuunnittelun sekä rakennuttamisen toimialoilla toimintaamme ja sen kehittämistä ohjataan laatujärjestelmillä, joille on myönnetty Rakentamisen Laatu RALA ry:n laatusertifikaatti.

Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialalla palvelumme tuotetaan ja kehitetään ISO 9001:2015 -sertifikaatin mukaisesti. Kansainvälinen laatujärjestelmä kattaa kaikki toimialan suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, ja se on DQS:n auditoima. 

Laatupolitiikka

A-Insinöörit -konsernin laatupolitiikkana on tuottaa asiantuntemuksella arvoa asiakkaalle. Päämääränä on, että asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet toteutuvat tai ylittyvät sekä lopputuloksen että sen saavuttamiseen tarvittavan prosessin osalta.

Noudatamme laatupolitiikan periaatteita taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristönäkökulmasta katsoen kestävällä tavalla. Toimimme eettisesti ja läpinäkyvästi ja pidämme lupauksemme. Sitoudumme kehittämään toimintaamme jatkuvasti.

Ympäristöpolitiikka

Olemme sitoutuneet tavoitteelliseen ympäristövastuullisuuden kehittämiseen. Tavoitteemme on olla hiilineutraalin yhteiskunnan eturivin rakentaja. Noudatamme viranomaisten ja asiakkaidemme asettamia ympäristövelvoitteita, mutta tunnistamme myös vaatimukset ylittävät mahdollisuutemme vaikuttaa rakennetun ympäristön puhtauteen, turvallisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen.

Vaikutuksemme näkyvät koko rakentamisen elinkaarella, siellä missä kulloinkin asiantuntijoina toimimme. Ne syntyvät siitä, miten itse toimimme sekä siitä, millainen on se lopputulos, jonka rakentamiseen myötävaikutamme.

Tuemme asiakkaitamme proaktiivisesti ympäristötavoitteiden toteuttamisessa. Työhönsä intohimoisesti suhtautuvat, motivoituneet työntekijät ovat meille tärkein ympäristövastuun toteuttamisen ja kehittämisen voimavara.

Sitoudumme ympäristöjärjestelmien jatkuvaan parantamiseen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001 -sertifioituja viidellä toimialalla.

Ympäristötavoitteet vastuullisuusohjelmassa

Olemme sitoutuneet mm. ympäristöjärjestelmien jatkuvaan parantamiseen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Tavoitteet ja mittarit ympäristövastuun kehittämiseksi asetamme  vastuullisuusohjelmassa.

Vastuullisuusohjelmaan sisältyy myös useita laatuun liittyviä painopisteitä, kuten henkilöstön hyvinvointi ja jatkuva osaamisen kehittäminen.

Tutustu vastuullisuusohjelmaamme »

FIBS

FIBSin jäsenyrityksenä olemme osaltamme kehittämässä aktiivisesti vasuullisuustoimintaamme.

”On voinut luottaa.”
Asiakastyytyväisyystutkimus 2019

LAATUJÄRJESTELMÄT

  • A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy: RALA ry:n laatusertifikaatti ja RALA-pätevyys
  • A-Insinöörit Suunnittelu Oy: RALA ry:n laatusertifikaatti
  • A-Insinöörit Civil Oy: ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti
  • A-Insinöörit Teollisuus ja talotekniikka Oy: ISO9001 laatusertifikaatti
  • AW2 Architects Oy: RALA ry:n laatusertifikaatti

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT

  • A-Insinöörit Civil Oy: ISO 14001-ympäristösertifikaatti
  • A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy: ISO 14001-ympäristösertifikaatti
  • A-Insinöörit Suunnittelu Oy: ISO 14001-ympäristösertifikaatti
  • A-Insinöörit Teollisuus ja talotekniikka Oy: ISO14001-ympäristösertifikaatti
  • AW2 Architects Oy: ISO14001-ympäristösertifikaatti
CIV-ympäristösertifikaatti-ISO-1400

Toimialojemme ympäristöjärjestelmät ovat DQS:n sertifioimia.

A-Insinöörit on Green Building Councilin (GBC) jäsen.

Edistämme Green Building Council (GBC) -verkoston jäsenenä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta sekä kestäviä liiketoimintaratkaisuja.

Lisää palveluistamme

PALVELUT