Teollisuuden tekninen turvallisuus
Palvelut

Teollisuuden tekninen turvallisuus 

Teknisen ja toiminnallisen turvallisuuden sekä kemikaaliturvallisuuden asiantuntijamme auttavat luomaan työympäristöjä, joissa turvallisuusriskit on tunnistettu työntekijöiden, tuotannon ja ympäröivän luonnon näkökulmasta.

OTA YHTEYTTÄ

Autamme hallitsemaan eri teollisuuden alojen laitoshankkeiden, prosessien sekä kone- ja laitehankintojen riskejä, jotta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja voidaan ennaltaehkäistä. Samalla varmistamme, että tekniseen turvallisuuteen liittyvät lakisääteiset vastuut ja ympäristövelvollisuudet tulee täytettyä.

Toimimme turvallisten työympäristöjen asiantuntijoina

Teollisuuden turvallisuusprojektit vaativat laajaa ja monialaista osaamista. Jokainen asiantuntijamme tiedostaa turvallisuuteen liittyvän suuren vastuun ja kokonaisuuden hallinnan tärkeyden. Saat kauttamme kokeneet ammattilaiset teknisen turvallisuuden kaikille osa-alueille suunnittelusta konsultointiin sekä riskianalyyseihin ja vaaranarviointeihin.

Tarjoamme teollisuushankkeisiin myös päästömittausten ja työhygienian erityisasiantuntijat. Lisäksi voit hyödyntää monipuolista ympäristöturvallisuuden osaamistamme, kuten päästöjen leviämismallinnusta ja melumallinnusta. Tutustu myös teollisuuden suunnittelupalveluihimme.

Kemikaaliturvallisuus alkaa riskien tunnistamisesta

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö koskee kaiken kokoisia yrityksiä. Toteutamme työpaikoilla kemikaaliturvallisuuslain mukaisia kemikaaliturvallisuuskatselmuksia, ja voimme laatia puolestasi myös kemikaali-ilmoitukset ja hakea tarvittavat kemikaaliluvat.

Kun riskit on tunnistettu, autamme suunnittelemaan kemikaaliturvallisuutta parhaiten tukevat toimenpiteet. Työntekijöiden turvallisuus, terveys ja hyvinvointi varmistaa myös toiminnan jatkuvuuden.

Työturvallisuus ja ATEX-suunnittelu

Saat meiltä kokonaisvaltaista osaamista ATEX-lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen. Autamme täyttämään ATEX-suunnittelulla työolosuhdesäädökset, mikä varmistaa ihmisten turvallisuuden kaikissa tilanteissa. Saat kauttamme ATEX-katselmoinnit, räjähdyspaineen purkulaskelmat ja räjähdyssuojausasiakirjat sekä EX-tilaluokittelut kuin myös automaatio-, instrumentointi ja sähkösuunnittelun. Voimme arvioida myös laitteiden ATEX-vaatimustenmukaisuutta.

ATEX-lainsäädännön alaisia räjähdysvaarallisia tiloja löytyy lähes kaikkialta, missä käsitellään palavia nesteitä, kaasuja ja pölyjä. Eri teollisuuden aloilta, kuten lääke- ja kemianteollisuudesta, puunjalostuksesta, elintarviketeollisuudesta ja energia-alalta. Räjähdysvaarallisia tiloja on myös oppilaitoksissa, yrityksissä ja kiinteistöissä, joissa varastoidaan, käsitellään tai joissa syntyy herkästi syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sellaisia ovat esimerkiksi laboratoriot, automaalaamot, puutyöverstaat, jauhosiilot, korjaamot, trukkien latauspaikat yms.

Varmistamme tuotantolaitosten toiminnallisen turvallisuuden

Toiminnallisen turvallisuuden tärkein tavoite on hallita tuotantolaitosten toimintaan väistämättä kuuluvia riskejä. Riskit voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin kemikaaleihin, prosessiolosuhteisiin tai laitteisiin, kuten painekattiloihin. Tunnemme erilaisten tuotantolaitosten erityispiirteet, joten pystymme varmistamaan luotettavasti, että toiminta noudattaa alan lainsäädäntöä ja uusimpia standardeja.

Olennaista on arvioida toiminnan prosessi- ja laiteturvallisuutta etukäteen. Autamme parantamaan toiminnallista turvallisuutta erilaisilla riskiarvioinneilla, turva-automaatiojärjestelmillä ja toimintaohjeilla. Turva-automaatiolla voidaan suojata yllättäviltä tilanteilta niin ihmisiä kuin laitteita, prosesseja ja kokonaisia laitoksia.

Paloturvallisuus ja pelastussuunnitelmat meiltä myös digitaalisesti

Pelastussuunnitelma vaaditaan monenlaisilta rakennuksilta aina teollisuuslaitoksista asunto-osakeyhtiöihin, kouluihin, liiketiloihin ja sairaaloihin. Varmistamme, että pelastussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki paloturvallisuuden kannalta olennaiset asiat kohdekohtaisesti.

Pelastussuunnitelman laadinta alkaa aina riskiarviolla. Otamme huomioon lähiympäristön, paloteknisten laitteiden oikean huollon ja tilojen käyttäjien neuvonnan riittävillä hätäilmoitusohjeilla ja toimintasuunnitelmilla. Hyödynnämme pelastussuunnitelmien laadinnassa myös laajaa talotekniikkaosaamistamme

Tutustu myös digitaaliseen pelastussuunnitelmaan: Codeax

TURVALLISUUSPALVELUJAMME:

  • Teknisen turvallisuuden suunnittelu ja konsultointi, vaaranarvioinnit ja riskianalyysit
  • Työturvallisuus- ja ATEX-suunnittelu, mm. räjähdyssuojausasiakirjan laadinta, EX-tilaluokittelu ja räjähdyspaineen purkulaskelmat
  • Toiminnallinen turvallisuus ja turva-automaatio
  • Paloturvallisuus ja pelastussuunnitelmat
  • Kemikaaliturvallisuus, kuten kemikaaliluvat ja kemikaaliturvallisuuskatselmukset
  • Turvallisuuskoordinointi

VARMUUS LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA

Turvallisuusasiantuntijamme tuntevat eri teollisuudenalojen lainsäädännön ja tuoreimmat säädökset.

TURVALLISUUSTEKNIIKKA HALTUUN KOKONAISUUTENA

Autamme kaikissa turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa prosessi- ja kemikaaliturvallisuudesta ATEX-suunnitteluun ja paloturvallisuuteen.

HUOMIO IHMISTEN, YMPÄRISTÖN JA OMAISUUDEN TURVAAMISEEN

Otamme huomioon turvallisuuden kokonaisvaltaisesti ihmisten, ympäristön ja omaisuuden näkökulmasta.

KYSY LISÄTIETOJA

Antti Seppä

Antti Seppä

projektipäällikkö, teollisuusautomaatio

teollisuus- ja talotekniikka

+358 50 597 9233 antti.seppa@ains.fi Tampere

Jarkko Heinonen

Jarkko Heinonen

suunnittelija

teollisuus- ja talotekniikka

+358 40 702 6614 jarkko.heinonen@ains.fi Tampere

Tutustu muihin palveluihin

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu
Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Päästömittaukset
Päästömittaukset

Teollisuusakustiikka
Teollisuusakustiikka