Kylmätekninen suunnittelu
Palvelut

Kylmätekninen suunnittelu

Onko vastuullasi kylmän pysyminen kylmänä ja viileän viileänä? Käytä osaamistamme hyväksesi ja pidä teolliset prosessit käynnissä, jäähallin jää optimaalisena ja työteon tai asumisen olosuhteet miellyttävinä.

Varmasti toimiva kylmätekniikka on monelle toimialalle kriittinen edellytys ja elinehto.

Suunnittelemme jäähdytysratkaisut aina niin energiatehokkaiksi kuin mahdollista ja tasoitamme organisaatiosi tietä kohti vähähiilisyyttä. Seuraamme alan – ja EU:n kylmäainelainsäädännön – kehitystä jatkuvasti ja käytämme parhaita ratkaisuja, kuten matalan GWP-arvon kylmäaineita sinun ja ympäristön hyväksi.

Kylmätekniikan suunnittelu lähtee aina kohteen tarpeista, nykytilanteen kartoituksesta ja tavoitteiden määrittelystä. Paras lopputulos syntyy silloin kun suunnittelijoilla on laaja kokemus ja osaaminen sekä tieto alan uusimmista mahdollisuuksista.

Palvelemme

 • Teollisuutta 
 • Julkista rakentamista
 • Yksityistä rakentamista

Kylmätekninen tietotaitomme kattaa niin suuret asuinrakennukset, liikekiinteistöt ja julkiset rakennukset kuin prosessiteollisuuden, kylmälaitokset, IT-tilat ja -konesalit sekä jäähallit. Asiantuntijoillemme tuttua teknologiaa on niin ilmastoinnin jäähdytys, maalämpöjärjestelmien jäähdytyskäyttö, vakioilmastointikoneet, VRF-järjestelmät ja ilma-vesilämpöpumput.

OLENNAISTA KYLMÄTEKNISESSÄ SUUNNITTELUSSA

 • Tehontarpeen ja käyttötilanteiden määrittely
 • Integraatio muiden taloteknisten järjestelmien kanssa
 • Ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien huomiointi
 • Lämmityksen ja jäähdytyksen integrointi
 • Järjestelmän ohjauksen ja automatiikan suunnittelu
 • Lauhdelämmön talteenotto ja hyötykäyttö

Lämpöpumppu sopii kylmätekniikan kylkeen

Lämpöpumput toimivat yhä useammin suurten kiinteistöjen pää- tai apulämmönlähteinä. Lämpöpumpputeknologia auttaa irtaantumaan fossiilisista polttoaineista, esimerkiksi maakaasusta.

Räätälöimme aina parhaan lämpöpumppuratkaisun esimerkiksi teollisten prosessien hukkalämmön talteenottoon tai maalämmön hyödyntämiseen. Eli suunnittelemme järjestelmiä, joissa lämpöpumppu integroidaan osaksi kylmälaitosta tai prosessia!

Monialainen tiimi

Onnistuneessa suunnittelussa tarvitaan monialaista osaamista ja yhteistyökykyä – molempia löytyy A-Insinööreiltä omasta talosta.

Meiltä saat suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut samalta luukulta. Sitoutunut tiimimme auttaa paitsi suunnittelussa, myös käyttöönotossa ja vielä pitkälle sen jälkeenkin.

Ota tueksesi kylmätekniikan huippuasiantuntijat!

“Paras lopputulos syntyy kun suunnittelijoilla on laaja kylmätekniikan kokemus ja tieto alan uusimmista mahdollisuuksista.”

HUOLEHDI VÄHÄHIILISYYDESTÄ

Suunnittelemme jäähdytysratkaisut niin energiatehokkaiksi kuin mahdollista.

VALITSE MONIALAINEN TIIMI

Meiltä saat suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut samalta luukulta.

ESIMERKKEJÄ PALVELUISTAMME

 • Rakennusten jäähdytys- ja kylmäjärjestelmien suunnittelu ja kylmälaitosten energiakatselmointi
 • Teollisuuden jäähdytys ja kylmäjärjestelmien suunnittelu
 • Jäähallien kylmätekninen suunnittelu ja konsultointi
 • Luonnonvesien hyödyntäminen jäähdytyskäytössä 
 • Vaativien suurkeittiöiden ja laboratorioiden järjestelmät 
 • Kaukojäähdytysjärjestelmät
 • Energiakaivoja hyödyntävät maalämpö- ja jäähdytysjärjestelmät
 • Teollisuuden hukkalämpöjen talteenotto ja hyödyntäminen lämpöpumppujen avulla

KYSY LISÄTIETOJA

Markus Laine

Markus Laine

erikoissuunnittelija, kylmätekniikka ja lämpöpumput

teollisuus- ja talotekniikka

+358 50 302 5647 markus.laine@ains.fi Tampere

Eila Saarinen

Eila Saarinen

yksikönjohtaja, rakennus-LVI

teollisuus- ja talotekniikka Sisä-Suomi

+358 40 745 6253 eila.saarinen@ains.fi Tampere

Tutustu muihin palveluihimme

Rakennusautomaatio
Rakennusautomaatio

Sähkösuunnittelu
Sähkösuunnittelu

LVI-suunnittelu
LVI-suunnittelu