A-Insinöörit

Kestävä tulevaisuus on meidän käsissämme

A-Insinööreissä yksilö on tärkein tekijä vastuullisuuden toteutumisessa. Vastuullisuutemme perustana onkin työyhteisö, joka arvostaa ihmisiä ja ympäristöä ja joka innostaa ja antaa jokaiselle mahdollisuuden toimia konkreettisesti kestävän tulevaisuuden eteen. Ihmisten ja tekojen kautta saadaan aikaan vaikutus, jossa rakennetaan kestävää elinympäristöä tavoitteellisesti ja mitattavasti yhdessä sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuusohjelmamme kolme osa-aluetta – yhteisöni, toimintani, vaikutukseni – kiteytyvät lupauksiksi, joihin yhtiönä ja työyhteisönä sitoudumme.

 


 

Yhteisöni

Työyhteisöni on innostava, mahdollistava sekä ihmisiä ja ympäristöä arvostava.

Vaalin työhyvinvointia: Työyhteisömme luo yhdenvertaisen, yksilöä arvostavan, osallistavan ja hyvinvointia vaalivan työntekijäkokemuksen. Tähtäämme vuoteen 2025 mennessä erinomaiseen henkilöstökokemukseen, jota mitataan PeoplePower-indeksillä.

Sitoudun vastuulliseen toimintaan: Olemme sitoutuneet ympäristöä ja ihmistä arvostavaan toimintaan. Noudatamme toiminnassamme hyvän hallinnon periaatteita ja SKOL:n eettisiä sääntöjä. Olemme Suomen Green Building Councilin jäsenenä mukana BuildingLife-kampanjassa.

 


 

Toimintani

Kestävän kehityksen osaamiseni kasvaa ja näkyy konkreettisina, proaktiivisina tekoina. 

Kehitän osaamistani: Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset
ja keinot, joilla parantaa vaikutusta. Sertifioimme oppimistavoitteitamme tukevat ympäristöjärjestelmämme kolmella toimialallamme 31.12.2021 mennessä.

Pidän huolta yhteisestä hyvästä: Toteutamme kumppaneidemme kanssa ihmisoikeuksia sekä kestävää kehitystä edistäviä projekteja – paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Parhaillaan olemme käynnistämässä ohjelmaa, jolla tuemme kehitysvammaisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään työllistämällä heitä A-Insinööreihin.

Turvaan luottamuksellisuuden: Turvaamme asiakkaamme ja työntekijöiden henkilötiedot sekä hankkeidemme tiedot huolellisesti ja luotettavasti. Tavoitteen saavuttamiseksi auditoimme tietoturvajärjestelmämme ja -käytäntömme vuosittain ja koulutamme koko henkilöstömme tietoturvan osalta.

 


 

Vaikutukseni

Rakennan kestävää elinympäristöä tavoitteellisesti ja mitattavasti yhdessä sidosryhmien kanssa.

Suunnittelen ja rakennutan ympäristöystävällisesti: Kiritämme asiakkaan ympäristötavoitteita ja otamme vastuun hiilipäästövähennysten, kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuustoimien toteuttamisesta. Määrittelemme tavoitteet palvelujemme hiilikädenjäljelle vuoden 2021 aikana.

Minimoin ympäristövaikutukseni: Minimoimme omasta toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset. Vuoden 2021 aikana laskemme oman toimintamme hiilijalanjäljen ja asetamme tavoitteet sen minimoimiseksi.

 


 

Katso video vastuullisuusohjelmastamme

 

vastuullisuus

 

Myös laatu ja jatkuva parantaminen ovat osa vastuullista toimintaamme. Tutustu laatujärjestelmiimme ja -sertifikaatteihimme.

 


Kysy lisää vastuullisuusohjelmastamme

Liisa Jäätvuori
Liisa Jäätvuori

johtaja, kestävä kehitys ja uudet palvelut
+358 44 300 1358
liisa.jaatvuori@ains.fi
koko Suomi

Jyrki Keinänen
Jyrki Keinänen

toimitusjohtaja
+358 40 662 5662
jyrki.keinanen@ains.fi

Elina Haapasaari
Elina Haapasaari

henkilöstöjohtaja
+358 50 367 7188
elina.haapasaari@ains.fi

Silja Sarkamo
Silja Sarkamo

viestintäjohtaja
+358 50 379 4767
silja.sarkamo@ains.fi