Tutustu A-Insinöörien vastuullisuusohjelmaan ja vastuullisuusraporttiin.
Vastuullisuus

Kestävä tulevaisuus on meidän käsissämme

A-Insinööreissä yksilö on tärkein tekijä vastuullisuuden toteutumisessa.
Siksi vastuullisuutemme perustana on työyhteisö, joka arvostaa ihmisiä ja ympäristöä, ja joka antaa jokaiselle mahdollisuuden toimia konkreettisesti kestävän tulevaisuuden eteen.

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme, toimintaamme ja tavoitteitamme. Olemme valinneet toimintamme kehittämisen pohjaksi YK:n kestävän kehitykset tavoitteista teemat, joihin voimme parhaiten vaikuttaa, ja joihin vastaamme vastuullisuusohjelmassamme.

Ihmisten ja tekojen kautta rakennamme kestävää elinympäristöä tavoitteellisesti ja mitattavasti yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

LATAA VASTUULLISUUSRAPORTTIMME 2022

Tutustu A-Insinöörien eettisiin periaatteisiin.

EETTISET PERIAATTEET

Olemme sitoutuneet ympäristöä ja ihmistä arvostavaan toimintaan. Meitä velvoittavat ja ohjaavat paitsi lainsäädäntö, myös omat eettiset periaatteemme sekä suunnittelu- ja konsulttialan eettiset pelisäännöt.

Tutustu eettisiin periaatteisiimme
Vastuullisuusohjelmamme kolme osa-aluetta: Yhteisö, toiminta, vaikutus

Vastuullisuusohjelmamme kolme osa-aluetta yhteisö, toiminta, vaikutus – kiteytyvät lupauksiksi, joihin yhtiönä ja työyhteisönä sitoudumme.

Green building council finland
Olemme allekirjoittaneet BuildingLife -toimintaohjelman ja sitoutuneet toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035.
Innostavimmat 2022
Tunnustus hyvästä henkilöstökokemuksesta myönnetään parhaille PeoplePower-tutkimukseen osallistuneille työyhteisöille.
Environmental Management ISO 14001:2015
Olemme sertifoineet järjestelmällistä ympäristöjohtamista tukevat ympäristöjärjestelmät kaikilla toimialoillamme.
Vastuullisuusohjelmamme ensimmäinen osa-alue on yhteisö.

YHTEISÖMME on innostava, mahdollistava ja ihmisiä sekä ympäristöä arvostava.

A-Insinöörit haluavat tarjota henkilöstölleen hyvän henkilöstökokoemuksen sekä työyhteisön.

Vaalimme työhyvinvointia.

Haluamme tarjota henkilöstöllemme erinomaisen henkilöstökokemuksen ja työyhteisön, jossa ihmiset voivat kokonaisvaltaisesti hyvin. Yli 1 300 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaamme ratkaisevat asiakkaidemme sekä koko yhteiskunnan rakennettuun ympäristöön kohdistuvia odotuksia.

Pidämme arvossa ihmiskeskeistä, toisten arvostamiseen ja kannustamiseen perustuvaa yrityskulttuuriamme. Kehitämme sitä yhdessä henkilöstön kanssa tavoitteenamme monimuotoinen, yhdenvertainen, yksilöä arvostava ja osallistava työyhteisö.

A-Insinöörien Whistleblow-kanava

Vihellämme tarvittaessa pilliin.

Henkilöstömme ja sidosryhmiemme käytössä on ns. whisteblowing-kanava eli lakisääteinen ilmoituskanava mahdollisille väärinkäytöksille. Sen kautta väärinkäytösepäilyistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti

Siirry whistleblow-kanavaamme

2035

Vuosi, jolloin rakennettu ympäristö on hiilineutraali. Olemme sitoutuneet tähän Green Building Council Finlandin #BuildingLife -hankkeen tavoitteeseen.

76

PeoplePower-indeksimme (AA eli hyvä) vuonna 2022.

Science Based Targets

Sitoudumme Science Based Targets -aloitteeseen hillitä ilmaston lämpenemistä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Vastuullisuusohjelman yksi osa-alue on toiminta.

TOIMINTAMME näkyy kestävän kehityksen osaamisemme kasvamisena sekä konkreettisina, proaktiivisina tekoina.

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme.

Kehitämme osaamistamme.

Rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijan jatkuva ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittyminen on välttämätöntä. Vastuullisuusohjelmassa tähtäämme henkilöstömme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen erityisesti kestävän rakennetun ympäristön asiantuntijoina.

Yhtenä tavoitteenamme on tunnistaa työmme merkittävimmät myönteiset vaikutukset, joita asiantuntijamme voivat omalla osaamisellaan kasvattaa asiakasprojekteissa.

Pidämme huolta yhteisestö hyvästä.

Pidämme huolta yhteisestä hyvästä.

Meille on tärkeää osallistua sosiaalista ja ekologista hyvinvointia edistäviin projekteihin paikallisesti ja kansainvälisesti yhdessä henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. 

Jatkamme mm. ohjelmaamme kehitysvammaisten työllistämiseksi.

Suojaamme asiakkaiden luottamukselliset tiedot.

Turvaamme luottamuksellisuuden.

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme hanke- ja liiketoimintatiedot sekä henkilötiedot huolellisesti ja luotettavasti.

Asiakkaille tekemämme asiantuntijatyö liittyy usein investointihankkeisiin tai muihin luottamuksellisiin projekteihin. Kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitoon liittyviä ohjeistuksiamme. Huolehdimme laadukkaista tietoturvan prosesseista ja käytännöistä, joilla suojellaan henkilö- ja projektitietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta levittämiseltä. 

ISO 14001

Jokaisen kuuden toimialamme ympäristöjärjestelmät on sertifioitu ISO 14001:2015-standardin mukaisesti. Vuonna 2022 uusina sertifioitiin arkkitehtisuunnittelun sekä teollisuus- ja talotekniikan toimialojen ympäristöjärjestelmät.

91 %

Työntekijöistämme osallistui jatkuvaan HoxHunt-tietoturvakoulutukseen vuonna 2022.

70 %

asiantuntijoistamme osallistui vastuullisuusvalmennukseen.

Olen pätevöitynyt RTS-ympäristökonsultiksi ja opiskellut ympäristöarvojen huomioimistahankkeissa. Saan iloa keihäänkärkenä toimimisesta.
Hannu-Pekka Seppänen
rakennuttajapäällikkö
Hannu-Pekka Seppänen
On vahvistunut ymmärrys, että tietoturvaan liittyvät riskit ovat oikeita ja isoja. Meillä tuetaan hereillä oloa jatkuvalla valmennuksella.
Jukka Leppäkangas
kehitysjohtaja
Jukka Leppäkangas
Vastuullisuusohjelmamme yksi osa-alue: vaikutus

VAIKUTUKSEMME syntyy kestävän elinympäristön tavoitteellisesta ja mitattavasta rakentamisesta yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Suunnittelemme ja rakennutamme ympäristövastuullisesti.

Suunnittelemme ja rakennutamme ympäristövastuullisesti.

A-Insinöörit ovat jättäneet suunnittelijoina kädenjälkensä rakennettuun ympäristöön jo kuuden vuosikymmenen ajan. Projektitoimintamme nojaa auditoituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin sekä ympäristövastuun jatkuvaan parantamiseen työssään sitoutuneisiin asiantuntijoihin.

Mittaamme kaikissa merkittävissä projekteissamme asiantuntijoidemme aikaansaamaa ns. kädenjälkivaikutusta. Käytännössä kyse on niistä suunnittelu-, rakennuttamis- tai asiantuntijatyössä tehtävistä valinnoista ja ratkaisuista, joilla vähennetään rakennushankkeen negatiivisia ympäristövaikutuksia.


Minimoimme haitalliset ympäristövaikutuksemme.

Minimoimme haitalliset ympäristövaikutuksemme.

Kokonaishiilijalanjälkemme (Scope 1–3) on laskettu Greehouse Gas -protokollan (GHG protocol) mukaisesti.

Sitouduimme vuonna 2022 Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen yhtenä ensimmäisistä rakentamisen suunnittelu- ja konsulttiyhtiöistä Suomessa. Julkaisemme tieteeseen perustuvat päästövähennystoimet, kun ne ovat käyneet läpi SBTi:n mukaisen hyväksymiskäsittelyn. Kompensoimme ne päästöt, joita emme pysty välttämään vuodesta 2024 lähtien.

2024 olemme hiilineutraaleja

Minimoimme hiilipäästömme. Vuodesta 2024 lähtien kompensoimme ne päästöt, joita emme pysty välttämään.

Osoitamme ympäristökädenjälkemme

Mittaamme asiantuntijoidemme myönteisen ympäristövaikutuksen asiakashankkeissa. Vuonna 2022 keskimääräinen kädenjäljen indeksi asteikolla 1–100 oli 39.

63 %

asiakkaistamme oli sitä mieltä, että edistimme asiantuntijoina asiakkaan tai hankkeiden ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Olemme kädenjälkivaikutuksen mittaamisessa toimialamme edelläkävijöitä. Kestävimmin toteutetut hankkeet näyttävät esimerkkiä koko alalle.
Eija Ehrukainen
vastuullisuus- ja laatupäällikkö
Eija Ehrukainen
Suurimman osan työmatkoista kuljen hienolla, lasten kuljetukseen soveltuvalla sähköavusteisella työsuhdepyörällä. Pari lasta saa pyörän kyytiin, kolmannenkin hätätapauksessa.
Minna Kannonkerä
hankekehitysjohtaja
Minna Kannonkerä

Seuraamme ja raportoimme vastuullisuuttamme

Vastuullisuusohjelmamme ei ole projekti vaan prosessi. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastuullisuuden ehdoilla.  Asetamme vastuullisuusohjelmallemme uusia tavoitteita, kun saavutamme aiemmin märiteltyjä etappeja.
 
Vastuullisuusohjelmamme toteutumista ohjaa A-Insinööreissä vastuullisuus- ja laatujohtaja sekä toimialojen yhdessä muodostama yritysvastuuryhmä. Vastuullisuus- ja laatujohtaja raportoi vastuullisuudesta konsernin johtoryhmälle. Julkaisemme vastuullisuusraportin vuosittain näillä sivuilla.

Lue vastuullisuusraporttimme

Mitä tavoittelemme ja missä menemme nyt? Mitä aiomme tehdä seuraavaksi?
LATAA NYT
A-Insinöörien vastuullisuusraportti 2023

Asiantuntijamme

Liisa Jäätvuori

Liisa Jäätvuori

vastuullisuus- ja kehitysjohtaja

koko Suomi

+358 44 300 1358 liisa.jaatvuori@ains.fi Espoo

Kari Kauniskangas

Kari Kauniskangas

toimitusjohtaja

kari.kauniskangas@ains.fi Espoo

Silja Sarkamo

Silja Sarkamo

viestintäjohtaja

+358 50 379 4767 silja.sarkamo@ains.fi Espoo

Aiheeseen liittyvää

Miten ohjaat rakennushanketta vähähiilisyyteen?
Miten ohjaat rakennushanketta vähähiilisyyteen?
Laske rakennushankkeen hiilijalanjälki - 5 ohjetta päästöjen vähentämiseen
Laske rakennushankkeen hiilijalanjälki - 5 ohjetta päästöjen vähentämiseen
Millaisen kädenjäljen haluamme jättää?
Millaisen kädenjäljen haluamme jättää?
Katso kaikki artikkelit