A-Insinöörien 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu.
Vastuullisuus

Kestävä tulevaisuus on meidän käsissämme

A-Insinööreissä yksilö on tärkein tekijä vastuullisuuden toteutumisessa.

Siksi vastuullisuutemme perustana on työyhteisö, joka arvostaa ihmisiä ja ympäristöä, ja joka antaa jokaiselle mahdollisuuden toimia kestävän tulevaisuuden eteen.

Ympäristökädenjälki-mittarillamme teemme asiantuntijatyömme myönteiset ympäristövaikutukset näkyviksi ja rakennamme kestävää elinympäristöä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Lataa vastuullisuusraporttimme 2023

Vuoden 2022 raportti →

Vuoden 2021 raportti →

Tutustu A-Insinöörien eettisiin periaatteisiin.

EETTISET PERIAATTEET

Olemme sitoutuneet ympäristöä ja ihmistä arvostavaan toimintaan. Meitä velvoittavat ja ohjaavat paitsi lainsäädäntö, myös omat eettiset periaatteemme sekä suunnittelu- ja konsulttialan eettiset pelisäännöt. 

Tutustu eettisiin periaatteisiimme
Strategiamme kolme painopistettä – tuottavuus, ympäristövastuullisuus ja asiakaskokemus – suuntaavat tekemistämme ja voimavarojamme tulevina vuosina. 

TUOTTAVUUS, ASIAKASKOKEMUS JA YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS

Strategiamme kolme painopistettä – tuottavuus, ympäristövastuullisuus ja asiakaskokemus – suuntaavat tekemistämme ja voimavarojamme tulevina vuosina. 

Vastuullisuusohjelmaamme kuuluva tapamme mitata ympäristökädenjälkeämme antaa lähtökohdan kehittyvien ympäristötavoitteiden edistämiseksi projekteissamme ja koko toimialalla. 

Green building council finland

Olemme allekirjoittaneet BuildingLife -toimintaohjelman ja sitoutuneet toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035.

Asset-4@2x-logo

Olemme Suomen kolmen suurimman kaupungin Ilmastokumppani. Helsingin ja Tampereen lisäksi vuonna 2023 osallistuimme Espoon ilmastotyön haasteiden ratkomiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Environmental Management ISO 14001:2015

Olemme serfioineet järjestelmällistä ympäristöjohtamista tukevat ympäristöjärjestelmät kaikilla toimialoillamme.

YHTEISÖMME

on innostava, mahdollistava ja ihmisiä sekä ympäristöä arvostava.

A-Insinöörit haluavat tarjota henkilöstölleen hyvän henkilöstökokoemuksen sekä työyhteisön.

Vaalimme työhyvinvointia.

Haluamme tarjota yi 1 300 asiantuntijallemme hyvää paremman työyhteisön, jossa ihmiset voivat kokonaisvaltaisesti hyvin.

Viimeisimmän henkilöstötutkimuksen mukaan henkilöstömme kokee, että meillä ihmisiä kohdellaan reilusti ja arvostaen, heitä kuullaan päätöksiä tehtäessä ja päätöksenteko on tehokasta. Kuulostelemme tunnelmia myös kuukausittaisella Vire-kyselyllä.

Emme hyväksy minkäänlaisia väärienkäytöksiä ja tarvittaessa vihellämme pilliin.

Vihellämme tarvittaessa pilliin.

Henkilöstömme ja sidosryhmiemme käytössä on ns. Whisteblowing-kanava eli lakisääteinen ilmoituskanava mahdollisille väärinkäytöksille. Sen kautta väärinkäytösepäilyistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti.

Siirry whistleblow-kanavaamme

2035

Vuosi, jolloin rakennettu ympäristö on hiilineutraali. Olemme sitoutuneet tähän Green Building Council Finlandin #BuildingLife -hankkeen tavoitteeseen.

3,2

Henkilöstötutkimuksen kysymyksiin perustuvalla vastuullisuusindeksillä mittamme työyhteisömme vastuullisuuteen liittyviä kokemuksia. Sen tulos oli 3,2 asteikolla 1–4.

Science Based Targets

Vuonna 2023 rakensimme tieteeseen perustuvaa päästövähennysohjelmaa Science Based Targets -aloitetta seuraten. Julkaisemme sen hyväksynnän jälkeen.

TOIMINTAMME

näkyy konkreettisena sitoutumisena kestävään kehitykseen.

Huolehdimme tietoturvan laadusta ja päästöjemme vähentämisestä.

A-Insinöörien vastuullisuuteen kuuluu huolehtia tietoturvan laadusta.

VARMISTAMME TIETOTURVAN

Asiantuntijatyömme liittyy usein investointihankkeisiin tai muihin luottamuksellisiin projekteihin. Suojaamme asiakkaidemme hanke- ja liiketoimintatiedot sekä henkilötiedot huolellisesti ja luotettavasti.

Auditoimme tietoturvan hallintajärjestelmämme vuosittain. Työntekijämme osallistuvat jatkuvaan tietoturvakoulutukseen, jolla varaudumme mm. tietojen kalasteluyrityksiin.

A-Insinöörien tavoitteena on ilmastopäästöjen vähentäminen kaikessa toiminnassamme.

VÄHENNÄMME ILMASTOPÄÄSTÖJÄMME TAVOITTEELLISESTI

Keskeisimmät keinot vähentää päästöjä asiantuntijatyössämme liittyvät toimistojen energiankäyttöön, liikkumiseen ja hankintoihin.

Tavoittelemme ilmastopäästöjen vähentämistä kaikessa toiminnassamme. Laskemme ja raportoimme suorat ja epäsuorat päästömme vuosittain. 

94 %

työntekijöistämme osallistui jatkuvaan HoxHunt-tietoturvakoulutukseen vuonna 2023.

ISO 14001

Jokaisen kuuden toimialamme ympäristöjärjestelmät on sertifioitu ISO 14001:2015-standardin mukaisesti. Vuonna 2023 laajensimme ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän kattamaan myös uusimman toimialamme eli korjausrakentamisen palvelut.

–70 %

ovat vähentyneet suorat ja epäsuorat ostoenergiaan liittyvät työntekijäkohtaiset päästömme vuodesta 2019. Kokonaishiilijalanjälkemme (Scope 1–3) on laskettu Greehouse Gas -protokollan mukaisesti.

VAIKUTUKSEMME

rakennetun ympäristön kestävyyteen kasvaa suunnittelijoina, rakennuttajina ja asiantuntijoina.

Meillä A-Insinööreissä mitataan ympäristökäden­jälkemme kattavasti suurissa projekteissamme itse kehittämällämme menetelmällä.

YMPÄRISTÖKÄDENJÄLKEMME TUO ASIANTUNTIJATYÖN MYÖNTEISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET NÄKYVÄKSI

Ympäristö­käden­jäljellä tarkoitetaan suunnittelu-, rakennuttamis- tai asiantuntija­työssä tehtyjä ratkaisuja tai valintoja, jotka vähentävät hankkeen ympäristö­haittoja tai lisäävät myönteisiä ympäristö­vaikutuksia.

Mittaamme käden­jälkemme kattavasti suurissa projekteissamme itse kehittämällämme menetelmällä. Arvioimme 12 kestävän kehityksen osa-alueen toteutumista itse­arviointiin perustuen.

Lue ympäristö­käden­jäljen mittaamisesta →

Suunnittelemme ja rakennutamme ympäristövastuullisesti.

SUUNNITTELEMME JA RAKENNUTAMME YMPÄRISTÖVASTUULLISESTI

Rakennetun ympäristön rooli globaalien ympäristötavoitteiden saavuttamisessa on kriittinen. Tavoitteemme on kasvattaa ympäristökädenjälkeämme eli myönteisiä ympäristövaikutuksiamme asiakashankkeissa joka vuosi.

Vuonna 2023 arvioimme kädenjälkemme 371 asiakasprojektissa, joissa ympäristökädenjälki-indeksimme oli keskimäärin 46. Alta voit lukea ympäristökädenjäljestämme käytännössä kolmessa eri kohteessa.

TIKKURILAN OSAAMISKAMPUS: 79

Autoton vehreä keskustakampus nousee radan varrelle.

Tutustu

STADIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTON ROIHUPELLON KAMPUS: 90

Kiertotalous korostuu Suomen suurimmassa ammattikoulussa

Tutustu

OULUN OIKEUSTALO: 83

Vähähiilisen rakennuttamisen palkittu pilottihanke

Tutustu

Oikea kysymys on: miten hankkeen tuottavuutta voidaan parantaa lisäämällä kestävyyttä?
Anssi Salonen
Hankekehitysjohtaja, A-Insinöörit
Anssi Salonen
Hanke, jossa kaikki tavoitteet saavutetaan, on pettymys. Tuolloin tavoitteet on asetettu liian alas.
Tuomas Seppänen
Johtava arkkitehti, Arkkitehtuuritoimisto B&M
Tuomas Seppänen

Lue vastuullisuusraporttimme 2023

Mitä tavoittelemme ja missä menemme nyt? Mitä aiomme tehdä seuraavaksi?
LATAA NYT
Lue A-Insinöörien vuoden 2023 vastuullisuusraportti.

Asiantuntijamme

Liisa Jäätvuori

Liisa Jäätvuori

vastuullisuus- ja kehitysjohtaja

koko Suomi

+358 44 300 1358 liisa.jaatvuori@ains.fi Espoo

Silja Sarkamo

Silja Sarkamo

viestintäjohtaja

+358 50 379 4767 silja.sarkamo@ains.fi Espoo