vastuullisuus_hero3
Vastuullisuus

Kestävä tulevaisuus on meidän käsissämme

A-Insinööreissä yksilö on tärkein tekijä vastuullisuuden toteutumisessa.
Siksi vastuullisuutemme perustana on työyhteisö, joka arvostaa ihmisiä ja ympäristöä, ja joka antaa jokaiselle mahdollisuuden toimia konkreettisesti kestävän tulevaisuuden eteen.

Ihmisten ja tekojen kautta rakennamme kestävää elinympäristöä tavoitteellisesti ja mitattavasti yhdessä sidosryhmiemme kanssa. 

Yhteisö toiminta vaikutus

Vastuullisuusohjelmamme kolme osa-aluetta - yhteisö, toiminta, vaikutus - kiteytyvät lupauksiksi, joihin yhtiönä ja työyhteisönä sitoudumme.

Green building council finland
Olemme allekirjoittaneet BuildingLife -toimintaohjelman ja sitoutuneet toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035.
Helsinki ilmastokumppanit
Liityimme Helsingin ilmastokumppaniksi – olemme sitoutuneet edistämään kaupungin hiilineutraaliustavoitteita.
Ilmastokumppani Tampereen seutu 2030
Tavoittelemme hiilineutraalia Tamperetta yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa.
Innostavimmat 2021
Tunnustus hyvästä henkilöstökokemuksesta myönnetään parhaille PeoplePower-tutkimukseen osallistuneille työyhteisöille.
Gubbe kummi
Olemme mukana Gubben kummitoiminnassa, jonka myötä vähävarainen vanhus saa viikoittain tarvitsemaansa apua ja seuraa.
Environmental Management ISO 14001:2015
Olemme sertifoineet järjestelmällistä ympäristöjohtamista tukevat ympäristöjärjestelmät kolmella toimialallamme.
yhteiso

YHTEISÖMME on innostava, mahdollistava ja ihmisiä sekä ympäristöä arvostava.

Kopio tiedostosta tyohyvinvointi_omat

Vaalimme työhyvinvointia.

Hyvinvoivat, motivoituneet asiantuntijat ovat tärkein voimavaramme. Siksi teemme kaikkemme henkilöstön viihtyvyyden eteen.

Haluamme tarjota kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioivan työyhteisön – yhdenvartaisen, yksilöä arvistavan, osallistavan. Mittaamme tavoitteen toteutumista vuosittain henkilöstötutkimuksella ja PeoplePower-indeksillä.

Tähtäämme erinomaiseen henkilöstökokemukseen.

vasttoiminta_omat

Sitoudumme vastuulliseen toimintaan.

Olemme sitoutuneet ympäristöä ja ihmistä arvostavaan toimintaan. Meitä velvoittavat ja ohjaavat paitsi lainsäädäntö, myös omat eettiset periaatteemme sekä suunnittelu- ja konsulttialan eettiset pelissännöt.

Tutustu eettisiin periaatteisiimme
Anssila-Tampere-Piritta-Laitakari_Sohvalla-kahviossa

Vihellämme tarvittaessa pilliin.

Tarjoamme luottamuksellisen kanavan väärinkäytösten ja rikkomusten esiintuomiseen.  Henkilöstömme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme voivat kanavan avulla tuoda esiin nimettömästi mahdollisen väärinkäytöksen ja saada sen käsiteltäväksi.

Siirry whistleblow-kanavaamme

2035

Vuosi, jolloin rakennettu ympäristö on hiilineutraali. Olemme sitoutuneet tähän Green Building Council Finlandin #BuildingLife -hankkeen tavoitteeseen.

75

PeoplePower-indeksimme (AA eli hyvä) vuonna 2020.

Science Based Targets

Sitoudumme vuodesta 2022 alkaen Science Based Targets -aloitteeseen hillitä ilmaston lämpenemistä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Minulle A-asenne merkitsee avoimuutta, innostusta ja toisen auttamista. Meillä ilmapiiri on sellainen, että jokaista arvostetaan, kuunnellaan ja ymmärretään.
Toni Liimatainen
rakennuttajapäällikkö
hlo_liimatainen
Voin luottaa siihen, että työyhteisön arvot kohtaavat omat arvoni, ja saan tehdä työni niin hyvin kuin tahdon.
Elisa Lindqvist
vähähiilisen rakentamisen asiantuntija
hlo_linqvist
toiminta

TOIMINTAMME näkyy kestävän kehityksen osaamisemme kasvamisena sekä konkreettisina, proaktiivisina tekoina.

Kopio tiedostosta osaaminen_omat

Kehitämme osaamistamme.

Jotta voisi sanoa itseään rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijaksi, on ammatillisen osaamisen jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen välttämätöntä.

Vastuullisuusohjelmassa tähtäämme erityisesti rakennetun ympäristön ympäristövaikutuksiin liittyvän tiedon ja ymmärryksen kartuttamiseen.

Tavoitteenamme on tuntea työmme ja toimintamme ympäristövaikutukset ja löytää keinot, joilla vahvistamme myönteisiä vaikutuksia entisestään.

Kopio tiedostosta yhthyva_omat

Pidämme huolta yhteisestä hyvästä.

Haluamme osallistua ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä edistäviin projekteihin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti yhdessä henkilöstömme, kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Jatkamme mm. ohjelmaamme kehitysvammaisten työllistämiseksi.

Kopio tiedostosta luottamus_omat

Turvaamme luottamuksellisuuden.

Asiakkaillemme tekemämme asiantuntijatyö liittyy usein investointihankkeisiin tai muihin luottamuksellisiin hankkeisiin. Olemme sitoutuneet suojaamaan niin asiakkaidemme hanke- ja liiketoimintatiedot kuin henkilötiedotkin huolellisesti ja luotettavasti.

ISO 14001

Kolmen toimialamme ympäristöjärjestelmät sertifioitiin  vuonna 2021.

Työllistämisohjelma

Käynnistimme ohjelman kehitysvammaisten työllistämiseksi yhdessä Kehitysvammaliiton ja Tampereen Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa.

97 %

Työntekijöistämme osallistui jatkuvaan HoxHunt-tietoturvakoulutukseen vuonna 2021.

Uuden oppiminen on olennaista tässä työssä. Siksi kouluttaudun jatkuvasti.
Marjaana Alanko
projekti-insinööri
hlo_alanko
Tietoturvasta huolehtimalla suojataan sekä omat että asiakkaan arvokkaat tiedot, mainetta unohtamatta. Oma roolini on pysyä skarppina ja käyttää tervettä järkeä.
Lauri Sahramaa
harjoittelija
hlo_sahramaa
vaikutus

VAIKUTUKSEMME syntyy kestävän elinympäristön tavoitteellisesta ja mitattavasta rakentamisesta yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Kopio tiedostosta suunjaraken_omat

Suunnittelemme ja rakennutamme ympäristöystävällisesti.

Kiritämme asiakkaitamme ympäristötavoitteiden asettamisessa, ohjaamisessa ja saavuttamisessa. Otamme vastuun hiilipäästövähennysten, kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuustoimien toteuttamisesta asiakkaan hankkeissa.

Tähtäämme myönteisen ympäristökädenjälkemme jatkuvaan, mitattavaan parantamiseen.

Kopio tiedostosta ymparistovaikutus_omat

Minimoimme haitalliset ympäristövaikutuksemme.

Minimoimme omasta toiminnastamme aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset. Oma toimintamme on hiilineutraalia vuodesta 2024 lähtien.

Tuulisähkö

Siirryimme käyttämään kaikissa toimistoissamme fossiilivapaata sähköä.

2024 olemme hiilineutraaleja

Puolitamme hiilipäästömme vuoden 2024 loppuun mennessä ja kompensoimme toisen puolen.

Kädenjälki

Olemme määrittäneet tavan mitata ympäristökädenjälkeämme ja selvittäneet kädenjälkemme lähtötason.

Tätä palloa on tarkoitus jättää omillekin jälkeläisille. Pyöräilen työmatkat. Siinä kunto kohoaa, rahaa säästyy ja tulee tehtyä päivän hyvä työ.
Vesa-Ville Niemelin
projektipäällikkö, tiiminvetäjä
hlo_niemelin
Minulla on mahdollisuus vähentää Suomen energiankulusta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Työn vaikuttavuus lisää motivaatiota, ja sen vuoksi olen alani valinnut.
Anna-Maria Kolhinen
suunnittelija, lvi-tekniikka
hlo_kolhinen

Seuraamme ja raportoimme vastuullisuuttamme

Vastuullisuusohjelmamme ei ole projekti vaan prosessi. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastuullisuuden ehdoilla.  Asetamme vastuullisuusohjelmallemme uusia tavoitteita, kun saavutamme aiemmin märiteltyjä etappeja.
 
Vastuullisuusohjelmamme toteutumista ohjaa A-Insinööreissä vastuullisuus- ja laatujohtaja sekä toimialojen yhdessä muodostama yritysvastuuryhmä. Vastuullisuus- ja laatujohtaja raportoi vastuullisuudesta konsernin johtoryhmälle. Julkaisemme vastuullisuusraportin vuosittain näillä sivuilla.

Lue vastuullisuus-raporttimme

Mitä tavoittelemme ja missä menemme nyt? Mitä aiomme tehdä seuraavaksi?
LATAA NYT
Raportti

Asiantuntijamme

Liisa Jäätvuori
Liisa Jäätvuori

vastuullisuus- ja laatujohtaja
+358 44 300 1358
liisa.jaatvuori@ains.fi
koko Suomi

Jyrki Keinänen
Jyrki Keinänen

osakas & johtaja, kansainvälistyminen
+358 40 662 5662
jyrki.keinanen@ains.fi

Silja Sarkamo
Silja Sarkamo

viestintäjohtaja
+358 50 379 4767
silja.sarkamo@ains.fi

Aiheeseen liittyvää

Millaisen kädenjäljen haluamme jättää?
Millaisen kädenjäljen haluamme jättää?
Miten ohjaat rakennushanketta vähähiilisyyteen?
Miten ohjaat rakennushanketta vähähiilisyyteen?
Laske rakennushankkeen hiilijalanjälki - 5 ohjetta päästöjen vähentämiseen
Laske rakennushankkeen hiilijalanjälki - 5 ohjetta päästöjen vähentämiseen
Katso kaikki artikkelit