A-Insinöörit

Vastuullisuus

Motivoituneet, työstään innostuvat ja hyvinvoivat työntekijät ovat A-Insinööreissä tärkein vastuullisuuden ja jatkuvan parantamisen voimavara.

Ympäristövastuu

Olemme sitoutuneet tavoitteelliseen ympäristövastuullisuuden kehittämiseen. Tavoitteemme on olla hiilineutraalin yhteiskunnan eturivin rakentaja.

Noudatamme viranomaisten ja asiakkaidemme asettamia ympäristövelvoitteita, mutta tunnistamme myös vaatimukset ylittävät mahdollisuutemme vaikuttaa rakennetun ympäristön puhtauteen, turvallisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen.

Vaikutuksemme näkyvät koko rakentamisen elinkaarella, siellä missä kulloinkin asiantuntijoina toimimme. Ne syntyvät siitä, miten itse toimimme sekä siitä, millainen on se lopputulos, jonka rakentamiseen myötävaikutamme.

Tuemme asiakkaitamme proaktiivisesti ympäristötavoitteiden toteuttamisessa. Työhönsä intohimoisesti suhtautuvat, motivoituneet työntekijät ovat meille tärkein ympäristövastuun toteuttamisen ja kehittämisen voimavara. Lue lisää: Tällainen olemme työpaikkana

Otamme käyttöön ISO 14001:2015 mukaisen ympäristöjärjestelmän kaikilla kolmella toimialallamme vuoden 2020 aikana. Sitoudumme ympäristöjärjestelmien jatkuvaan parantamiseen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Jatkuva parantaminen

Projektitoimintamme ja sen kehittäminen nojaa auditoituihin laatujärjestelmiin sekä laadun parantamiseen erikoistuneisiin asiantuntijoihin.

Rakennesuunnittelun sekä rakennuttamisen toimialoilla toimintaamme ja sen kehittämistä ohjataan laatujärjestelmillä, joille on myönnetty RALA ry:n laatusertifikaatti.

Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialalla palvelut tuotetaan ja kehitetään ISO 9001:2015 -sertifikaatin mukaisesti. Kansainvälinen laatujärjestelmä kattaa kaikki toimialan suunnittelu-, konsultointi-, ja asiantuntijapalvelut, ja se on DQS:n auditoima.

”On voinut luottaa.”
Asiakastyytyväisyystutkimus 2019

LAATUJÄRJESTELMÄT

  • A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy: RALA ry:n laatusertifikaatti sekä RALA-pätevyys
  • A-Insinöörit Suunnittelu Oy: RALA ry:n laatusertifikaatti
  • A-Insinöörit Civil Oy: ISO9001:2015 -laatusertifikaatti
A-Insinöörit on Green Building Councilin (GBC) jäsen.

Edistämme Green Building Council (GBC) -verkoston jäsenenä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta sekä kestäviä liiketoimintaratkaisuja.

Lisää palveluistamme

PALVELUT