Teknisen laskennan tuotekehitystä tehdään laskentaohjelmien avulla.
Palvelut

Tekninen laskenta tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa

Hyödynnämme teknisen laskennan palvelujamme (FEM, CFD, optimointi) numeeriseen simulointiin digitaalisessa laboratoriossa asiakkaidemme tuotekehityshankkeissa.

PYYDÄ TARJOUS

Autamme sinua pääsemään suoraan kustannustehokkaisiin ja toimiviin ratkaisuihin ilman prototyyppien valmistamista ja testaamista. Rakenteen tai laitteen haluttu ja vaatimusten mukainen käyttäytyminen voidaan varmistaa digitaalisesti, ja välttää näin suunnitteluvirheet.

Uuden tuotteen lanseeraaminen asiakaskohtaisesti

Meiltä saat apua myös kehitetyn tuotteen tuomisessa markkinoille. Varmistamme tuotteelle asetetut vaatimukset ja raportoimme suorituskyvyn selkeästi tuotehyväksyntää varten. Kehitetyistä komponenteista koostuviin kokonaisjärjestelmiin tuotamme asiakkaan tarpeen mukaisia, järjestelmäkohtaisia optimaaliseen kokonaisuuteen johtavia suunnittelutyökaluja tai -taulukoita.

Digitaalisessa laboratoriossa simuloidaan uusia rakenneratkaisuja

Uuden ratkaisun kehittäminen digitaalista laboratoriota hyödyntäen säästää 50-80% aikaa ja kustannuksia verrattuna perinteiseen kokeisiin perustuvaan kehittämiseen. Fyysisten kokeiden tarve vähenee huomattavasti, kun tuotteen käyttäytyminen voidaan simuloida numeerisesti luotettavalla tavalla.

Tapauksissa, joissa myös kokeellinen osoitus tarvitaan, autamme asiakkaitamme kokeiden järjestämisessä, määrityksessä ja kokeellisen mitoituksen jälkilaskennassa. Näin koe- ja simulointituloksista päästään luotettavasti sovellettavan standardin mukaisiin suunnitteluarvoihin.

Rakenteen optimaalisin vahvistusratkaisu selville simuloinnilla

Rakenteen nykytila voidaan simuloida esimerkiksi kohteissa, joissa olemassa olevan tuotteen käyttötarkoitus tai kuormitukset ovat muuttuneet, tai kohteessa on havaittu vaurio. Tutkimme rakenteille materiaalinkäytöltään ja valmistettavuudeltaan optimaaliset muutos- tai vahvistusratkaisut hyödyntäen kohteen kuormitushistoriaa.

DIGITAALINEN LABORATORIO TUO LISÄARVOA ASIAKKAALLE

  • Kustannustehokas suunnittelu- ja R&D -prosessi
  • Vähemmän tarvetta rasituskokeille ja mittauksille
  • Uusien rakenneratkaisuiden (First of a Kind) luotettava mitoitus
  • Olemassa olevien rakenteiden optimaalinen vahvistaminen
  • Parempi ymmärrys tuotteen käyttäytymisestä ja suorituskyvystä
  • Varmempi päätöksenteko haettaessa parasta mahdollista ratkaisua
  • Suorituskyky standardin mukaisiksi mitoitusarvoiksi tai suunnittelijan työkaluiksi

KYSY LISÄTIETOJA

Ville Laine

Ville Laine

teknologiajohtaja

rakennesuunnittelu

+358 50 322 2281 ville.laine@ains.fi Tampere

"Digitaalisessa laboratoriossa uudet tuotteet voidaan testata ilman kallista prototyyppien valmistamista ja testaamista. Tuloksena on kustannustehokkaita ja toimivia ratkaisuja ketterästi.”
Ville Laine
teknologiajohtaja
A-Insinöörit

Tutustu muihin palveluihin

Analyysipalvelut FEM ja CFD
Analyysipalvelut FEM ja CFD

Tietomallinnus
Tietomallinnus

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus
Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus