Valaistussuunnittelun lähtökohta on tila ja sen käyttäjät – mitä valolla halutaan saada aikaan?
Palvelut

Valaistussuunnittelu

Luomme valaistussuunnittelulla energiatehokasta turvallisuutta ja tunnelmaa. Suunnittelumme lähtee aina ympäristöstä ja sen käyttäjistä – mitä valolla halutaan saada aikaan?

Valaistussuunnittelun asiantuntijamme ovat kaupunkiympäristöjen ja ulkotilojen valaistuksen konkareita. Autamme tunnistamaan valaistukseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet ja löydämme parhaat tekniset ratkaisut niiden toteuttamiseksi.

Huolella harkitut ideamme ja ratkaisumme lisäävät ympäristön turvallisuutta ja esteettistä arvoa ja luovat tiloja, joissa ihmiset viihtyvät. Elinkaariviisailla teknisillä valinnoilla valaistussuunnittelu tukee energiatehokkuutta, vaivatonta huollettavuutta sekä minimoi häiriövalon.

Olemme valaistussuunnittelun kumppanisi rakennushankkeen ja kaupunkikehittämisen eri vaiheissa hankesuunnittelusta toteutukseen. Nojaamme valaistuksen suunnittelussa kokemukseen, uusimpiin teknologioihin, laskentaan ja visualisointiin. Hallitsemme myös arkkitehtuurivalaistuksen erikoistekniikat.

Teiden ja katujen valaistussuunnittelu

Tavoitteenamme on aina moninaisten käyttäjien tarpeet huomioiva, eli turvallinen, häikäisemätön ja elinkaarikustannuksiltaan järkevä tie- ja katuvalaistus.

Valaistus voi korostaa alueen erityispiirteitä ja luoda sille oman tunnistettavan ilmeen. Teemmekin aktiivista yhteistyötä infra-, maisema-, rakenne- ja liikennesuunnittelijoiden sekä kaupunkikuva-arkkitehtien kanssa. Lue myös: Tiesuunnittelu ja katusuunnittelu

Smart City – tulevaisuuden kaupunki helpottaa elämää

Älykäs kaupunki tarvitsee verkon, jossa se voi toimia. Yksi keskeisistä infrarakenteista on katuvalaistusverkko. Valaistussuunnittelun on huomioitava tulevaisuuden älykkään kaupungin tarpeet jo nyt. Lue myös: Maankäytön suunnittelu

Viheralueiden valaistussuunnittelu

Viheralueiden valaisu takaa kulkureittien ja toiminnallisten puistoalueiden viihtyisyyden ja turvallisen käytön.

Otamme huomioon puiston käyttötarpeet ja kaupunkikuvalliset tavoitteet – elävöitämme aluetta esimerkiksi korostusvalaistuksella. Hyvin suunnitellut viheralueet parantavat koko asuinalueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

Arkkitehtuurivalaistus

Valolla voi jatkaa arkkitehtuurin tarinaa. Esteettinen julkisivujen ja ulkotilojen valaistus luo tilakokemuksia ja tuo muodot ja massat esiin. Hyvin suunniteltu kausivalaistus tarjoaa muuntuvaa kauneutta ja näyttävyyttä. Valotaide voi puolestaan luoda merkityksiä, herättää huomiota ja tunteita.

Innovatiiviset ratkaisut ja uusin valaistusteknologia lisäävät ympäristön visuaalista arvoa ja merkitystä. Sovellamme suunnittelussamme myös näyttämövalaistuksen erikoistekniikoita.

Arkkitehtoninen valo tekee sekä kaupunki- että maantieympäristöistä turvallisempia, kauniimpia ja viihtyisämpiä. Kohteen vaatimukset ja toiveesi määrittelevät lopputuloksen. Tekniset ratkaisumme ovat järkeviä, kestäviä ja huollettavia.

Urheilualueiden ja urheilutilojen valaistussuunnittelu

Valaistus on olennainen osa liikuntapaikkojen turvallista ja tehokasta käyttöä. Suunnittelemme urheiluvalaistuksen urheilusuoritusten sekä tilan ominaisuuksien ja vaatimusten ehdoilla.

Nojaamme suunnittelussa valaistustekniseen laskentaan sekä urheilualueiden ja urheilutilojen mallinnuksiin. Otamme huomioon mm. TV-kuvauksen lisävaatimukset, häiriövalon sekä häikäisyn. Tarjoamme myös toimivat valaistuksen ohjausjärjestelmät.

Urheiluvalaistuksen erikoisosaajamme toimivat asiantuntijatehtävissä alan kansainvälisessä ja kansallisessa standardoinnissa.

Tunnelivalaistus luo turvallisuutta

Oikein suunnitellun tunnelivalaistuksen ansiosta ajoneuvot voivat lähestyä liikennetunnelia ja ajaa sen läpi turvallisesti kaikissa olosuhteissa, päivällä ja yöllä.

Hallitsemme turvallisen ja taloudellisen tunnelivalaistuksen suunnittelun kaikki vaiheet: yleissuunnitelmat, tie- ja katusuunnitelmat sekä tunnelivalaistuksen rakennussuunnittelun ja sähkösuunnittelun. Olemme kumppanisi myös valaistusteknisessä laskennassa ja laatua varmentavissa mittauksissa.

Tunnelivalaistusasiantuntijamme ovat kehittämässä tunnelivalaistukseen liittyviä kansainvälisiä standardeja ja suunnitteluperiaatteita yhteistyössä eri maiden johtavien asiantuntijoiden kanssa. Lue myös: Kalliorakennussuunnittelu

Rautatiealueiden valaistus ja vahvavirtajärjestelmät

Hallitsemme myös rautatiealueiden vahvavirtajärjestelmien ja valaistuksen suunnittelun. Toteutamme osaksi rata- ja rakennussuunnitelmia ratkaisut vaihteiden lämmitykseen, valaistukseen sekä ratapihojen sähkönjakeluverkostoihin. Lue myös: Ratasuunnittelu

Energiatehokas aluevalaistus

Helposti ohjattava, vaivattomasti huollettava ja energiatehokas aluevalaistus luo turvallisen, häikäisemättömän ja viihtyisän ympäristön mm. teollisuus- ja ulkoilualueille ja aukioille.

Kokonaisvaltaisesti hyvinvointia lisäävän aluevalaistuksen suunnittelu on kiinteää yhteistyötä alueen käyttäjien kanssa. Otamme suunnittelussa huomioon alueen sisällä olevat erilaiset toiminnot tai työskentelyalueet sekä niihin liittyvät tarpeet.

VALAISTUSSUUNNITTELUN ­PALVELUIHIMME KUULUVAT MM.

  • Konseptisuunnitelmat
  • Toteutussuunnitelmat
  • Sähkösuunnittelu
  • Valaistuksen ohjelmointi
  • Hankinta-asiakirjat, selvitykset
  • Laskennat, mittaukset
  • Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
  • Digitointi

“Tunnemme valon luonteen – tuomme valaistuksen paikkaan visuaalisesti, merkityksellisesti ja teknisesti. Työtapamme tukee tietomallisuunnittelua.”

TURVALLISEMPAA LIIKKUMISTA

Hyvin suunniteltu valaistus parantaa turvallisuutta erityisesti pimeänä vuodenaikana.

LISÄÄ VIIHTYVYYTTÄ

Valaistus on tunnelma- ja viihtyvyystekijä – valolla voi muotoilla, korostaa ja piilottaa.

LISÄÄ TOIMIVUUTTA

Oikeista lähtökohdista suunniteltu valaistus on myös energiatehokas ja helposti huolellettava.

KYSY LISÄTIETOJA

Mika Saari
Mika Saari

yksikönjohtaja, urheiluvalaistus ja rautatiealueen vahvavirta, Hyvinkää
+358 40 053 1871
mika.saari@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Pentti Putaja
Pentti Putaja

ryhmän johtaja, katualuevalaistus
+358 44 377 3840
pentti.putaja@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Aleksanteri Ekrias
Aleksanteri Ekrias

johtava asiantuntija, ohjeet ja koulutus
+358 40 828 8515
aleksanteri.ekrias@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Toni Eeva
Toni Eeva

projektipäällikkö, lentokenttävalaistus ja sähkötekniikka
+358 40 647 7240
toni.eeva@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Esa Horttanainen
Esa Horttanainen

projektipäällikkö, arkkitehtuurivalaistus
+358 40 075 1922
esa.horttanainen@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Taneli Lehtonen
Taneli Lehtonen

ryhmän johtaja, puistovalaistus ja valaistus tekniset mittaukset
+358 40 828 8516
taneli.lehtonen@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Miikka Nevalainen
Miikka Nevalainen

projektipäällikkö, valaistuksen ohjaus ja valaistuslaskenta
+358 40 410 0659
miikka.nevalainen@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Martti Paakkinen
Martti Paakkinen

projektipäällikkö, tunnelivalaistus
+358 40 833 3586
martti.paakkinen@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Anssi Rämä
Anssi Rämä

projektipäällikkö, tievalaistus
+358 40 777 3699
anssi.rama@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Palveluun liittyvät referenssit

Tammerkosken valaistussuunnittelu, Tampere
Tammerkosken valaistussuunnittelu, Tampere
Riihimäen Kirjastonpuiston valaistussuunnittelu
Riihimäen Kirjastonpuiston valaistussuunnittelu

Tutustu muihin palveluihin

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelu

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu
Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu

Katusuunnittelu
Katusuunnittelu