Valaistussuunnittelun lähtökohta on tila ja sen käyttäjät – mitä valolla halutaan saada aikaan?
Palvelut

Valaistussuunnittelu

Luomme valaistussuunnittelulla energiatehokasta turvallisuutta ja tunnelmaa. Suunnittelumme lähtee aina ympäristöstä ja sen käyttäjistä – mitä valolla halutaan saada aikaan?

Valaistussuunnittelun asiantuntijamme ovat kaupunkiympäristöjen ja ulkotilojen valaistuksen konkareita. Autamme tunnistamaan valaistukseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet ja löydämme parhaat tekniset ratkaisut niiden toteuttamiseksi.

Huolella harkitut ideamme ja ratkaisumme lisäävät ympäristön turvallisuutta ja esteettistä arvoa ja luovat tiloja, joissa ihmiset viihtyvät. Elinkaariviisailla teknisillä valinnoilla valaistussuunnittelu tukee energiatehokkuutta, vaivatonta huollettavuutta sekä minimoi häiriövalon.

Olemme valaistussuunnittelun kumppanisi rakennushankkeen ja kaupunkikehittämisen eri vaiheissa hankesuunnittelusta toteutukseen. Nojaamme valaistuksen suunnittelussa kokemukseen, uusimpiin teknologioihin, laskentaan ja visualisointiin. Hallitsemme myös arkkitehtuurivalaistuksen erikoistekniikat.

Teiden ja katujen valaistussuunnittelu

Tavoitteenamme on aina moninaisten käyttäjien tarpeet huomioiva, eli turvallinen, häikäisemätön ja elinkaarikustannuksiltaan järkevä tie- ja katuvalaistus.

Valaistus voi korostaa alueen erityispiirteitä ja luoda sille oman tunnistettavan ilmeen. Teemmekin aktiivista yhteistyötä infra-, maisema-, rakenne- ja liikennesuunnittelijoiden sekä kaupunkikuva-arkkitehtien kanssa. Lue myös: Tiesuunnittelu ja katusuunnittelu

Smart City – tulevaisuuden kaupunki helpottaa elämää

Älykäs kaupunki tarvitsee verkon, jossa se voi toimia. Yksi keskeisistä infrarakenteista on katuvalaistusverkko. Valaistussuunnittelun on huomioitava tulevaisuuden älykkään kaupungin tarpeet jo nyt. Lue myös: Maankäytön suunnittelu

Viheralueiden valaistussuunnittelu

Viheralueiden valaisu takaa kulkureittien ja toiminnallisten puistoalueiden viihtyisyyden ja turvallisen käytön.

Otamme huomioon puiston käyttötarpeet ja kaupunkikuvalliset tavoitteet – elävöitämme aluetta esimerkiksi korostusvalaistuksella. Hyvin suunnitellut viheralueet parantavat koko asuinalueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

Arkkitehtuurivalaistus

Valolla voi jatkaa arkkitehtuurin tarinaa. Esteettinen julkisivujen ja ulkotilojen valaistus luo tilakokemuksia ja tuo muodot ja massat esiin. Hyvin suunniteltu kausivalaistus tarjoaa muuntuvaa kauneutta ja näyttävyyttä. Valotaide voi puolestaan luoda merkityksiä, herättää huomiota ja tunteita.

Innovatiiviset ratkaisut ja uusin valaistusteknologia lisäävät ympäristön visuaalista arvoa ja merkitystä. Sovellamme suunnittelussamme myös näyttämövalaistuksen erikoistekniikoita.

Arkkitehtoninen valo tekee sekä kaupunki- että maantieympäristöistä turvallisempia, kauniimpia ja viihtyisämpiä. Kohteen vaatimukset ja toiveesi määrittelevät lopputuloksen. Tekniset ratkaisumme ovat järkeviä, kestäviä ja huollettavia.

Urheilualueiden ja urheilutilojen valaistussuunnittelu

Valaistus on olennainen osa liikuntapaikkojen turvallista ja tehokasta käyttöä. Suunnittelemme urheiluvalaistuksen urheilusuoritusten sekä tilan ominaisuuksien ja vaatimusten ehdoilla.

Nojaamme suunnittelussa valaistustekniseen laskentaan sekä urheilualueiden ja urheilutilojen mallinnuksiin. Otamme huomioon mm. TV-kuvauksen lisävaatimukset, häiriövalon sekä häikäisyn. Tarjoamme myös toimivat valaistuksen ohjausjärjestelmät.

Urheiluvalaistuksen erikoisosaajamme toimivat asiantuntijatehtävissä alan kansainvälisessä ja kansallisessa standardoinnissa.

Tunnelivalaistus luo turvallisuutta

Oikein suunnitellun tunnelivalaistuksen ansiosta ajoneuvot voivat lähestyä liikennetunnelia ja ajaa sen läpi turvallisesti kaikissa olosuhteissa, päivällä ja yöllä.

Hallitsemme turvallisen ja taloudellisen tunnelivalaistuksen suunnittelun kaikki vaiheet: yleissuunnitelmat, tie- ja katusuunnitelmat sekä tunnelivalaistuksen rakennussuunnittelun ja sähkösuunnittelun. Olemme kumppanisi myös valaistusteknisessä laskennassa ja laatua varmentavissa mittauksissa.

Tunnelivalaistusasiantuntijamme ovat kehittämässä tunnelivalaistukseen liittyviä kansainvälisiä standardeja ja suunnitteluperiaatteita yhteistyössä eri maiden johtavien asiantuntijoiden kanssa. Lue myös: Kalliorakennussuunnittelu

Rautatiealueiden valaistus ja vahvavirtajärjestelmät

Hallitsemme myös rautatiealueiden vahvavirtajärjestelmien ja valaistuksen suunnittelun. Toteutamme osaksi rata- ja rakennussuunnitelmia ratkaisut vaihteiden lämmitykseen, valaistukseen sekä ratapihojen sähkönjakeluverkostoihin. Lue myös: Ratasuunnittelu

Energiatehokas aluevalaistus

Helposti ohjattava, vaivattomasti huollettava ja energiatehokas aluevalaistus luo turvallisen, häikäisemättömän ja viihtyisän ympäristön mm. teollisuus- ja ulkoilualueille ja aukioille.

Kokonaisvaltaisesti hyvinvointia lisäävän aluevalaistuksen suunnittelu on kiinteää yhteistyötä alueen käyttäjien kanssa. Otamme suunnittelussa huomioon alueen sisällä olevat erilaiset toiminnot tai työskentelyalueet sekä niihin liittyvät tarpeet.

“Tunnemme valon luonteen – tuomme valaistuksen paikkaan visuaalisesti, merkityksellisesti ja teknisesti. Työtapamme tukee tietomallisuunnittelua.”

TURVALLISEMPAA LIIKKUMISTA

Hyvin suunniteltu valaistus parantaa turvallisuutta erityisesti pimeänä vuodenaikana.

LISÄÄ VIIHTYVYYTTÄ

Valaistus on tunnelma- ja viihtyvyystekijä – valolla voi muotoilla, korostaa ja piilottaa.

LISÄÄ TOIMIVUUTTA

Oikeista lähtökohdista suunniteltu valaistus on myös energiatehokas ja helposti huolellettava.

VALAISTUSSUUNNITTELUN ­PALVELUIHIMME KUULUVAT MM.

  • Konseptisuunnitelmat
  • Toteutussuunnitelmat
  • Sähkösuunnittelu
  • Valaistuksen ohjelmointi
  • Hankinta-asiakirjat, selvitykset
  • Laskennat, mittaukset
  • Suunnittelu ja rakennuttaminen
  • Digitointi

KYSY LISÄTIETOJA

Mika Saari

Mika Saari

yksikönjohtaja, urheiluvalaistus ja rautatiealueen vahvavirta

civil engineering koko Suomi

+358 40 053 1871 mika.saari@ains.fi Hyvinkää

Pentti Putaja

Pentti Putaja

ryhmän johtaja, katu-aluevalaistus

civil engineering koko Suomi

+358 44 377 3840 pentti.putaja@ains.fi Tampere

Aleksanteri Ekrias

Aleksanteri Ekrias

johtava asiantuntija, ohjeet ja koulutus

civil engineering koko Suomi

+358 40 828 8515 aleksanteri.ekrias@ains.fi Espoo

Toni Eeva

Toni Eeva

projektipäällikkö, lentokenttävalaistus ja sähkötekniikka

civil engineering koko Suomi

+358 40 647 7240 toni.eeva@ains.fi Espoo

Esa Horttanainen

Esa Horttanainen

projektipäällikkö, arkkitehtuurivalaistus

civil engineering koko Suomi

+358 40 075 1922 esa.horttanainen@ains.fi Espoo

Taneli Lehtonen

Taneli Lehtonen

ryhmän johtaja, puistovalaistus ja valaistus tekniset mittaukset

civil engineering koko Suomi

+358 40 828 8516 taneli.lehtonen@ains.fi Espoo

Miikka Nevalainen

Miikka Nevalainen

projektipäällikkö, valaistuksen ohjaus ja valaistuslaskenta

civil engineering koko Suomi

+358 40 410 0659 miikka.nevalainen@ains.fi Espoo

Martti Paakkinen

Martti Paakkinen

projektipäällikkö, tunnelivalaistus

civil engineering koko Suomi

+358 40 833 3586 martti.paakkinen@ains.fi Espoo

Anssi Rämä

Anssi Rämä

projektipäällikkö, tievalaistus

civil engineering koko Suomi

+358 40 777 3699 anssi.rama@ains.fi Tampere

Palveluun liittyvät referenssit

Kannelmäen asemaympäristön valaistus, Helsinki
Kannelmäen asemaympäristön valaistus, Helsinki
Malminkartanon asemaympäristön valaistus
Malminkartanon asemaympäristön valaistus
Tammerkosken valaistussuunnittelu, Tampere
Tammerkosken valaistussuunnittelu, Tampere
Riihimäen Kirjastonpuiston valaistussuunnittelu
Riihimäen Kirjastonpuiston valaistussuunnittelu
A-Insinöörien valotaide rikastuttaa rakennettua ympäristöä Oulussa
A-Insinöörien valotaide rikastuttaa rakennettua ympäristöä Oulussa

Tutustu muihin palveluihin

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelu

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu
Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu

Katusuunnittelu
Katusuunnittelu