Autamme tuntemaan rakennuspaikan todelliset pohjaolosuhteet ja välttämään ikävät yllätykset maarakennustöiden aikana.
Palvelut

Pohjatutkimukset

Huolellinen pohjaolosuhteiden selvittäminen ennen rakennushankkeen aloittamista auttaa ennakoimaan ja säästämään kustannuksia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa nojaudut geosuunnittelijoiden asiantunteviin pohjatutkimuksiin, sitä enemmän etua niistä saat.

Pohjatutkimukset valottavat tontillasi tai rakennuspaikallasi vallitsevat, rakentamiseen vaikuttavat olosuhteet ja auttavat maankäytön ja kustannusten suunnittelussa.

Tuntemalla rakennuspaikan todelliset pohjaolosuhteet etukäteen osaat valita optimaaliset rakentamispaikat ja vältät ikävät yllätykset maarakennustöiden aikana. 

Pohjatutkimukset ja perustamistavan valinta

Rakennuspaikan tutkimiseen ja mallintamiseen erikoistuneet geosuunnittelijamme selvittävät maan pohjaolosuhteet sekä mahdolliset vanhat pohjarakenteet ja maanalaiset rakenteet. Kartoitustyön lisäksi saat meiltä arvion pohjaolosuhteiden vaikutuksista rakennustöiden kustannuksiin. Suunnittelijat auttavat määrittämään myös rakennuspaikkaasi parhaiten soveltuvan perustamistavan.

Palveluihimme lukeutuu myös geotekniikan erikoispalveluja, joihin nojaamalla voit ennakoida rakennushankkeesi taloudellisuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä kalliorakentamisessa. Olemme edelläkävijä esimerkiksi geologisen tiedon mallintamisessa. Lue lisää: Kalliorakennussuunnittelu

Rakennuspaikan mittaukset ja fotogrammetriset selvitykset

Selvitämme ennen rakennushankkeesi käynnistämistä mittauksilla myös rakennuspaikan maastonmuodot, maanpinnan korkeusaseman, nykyisten rakennusten sijainnit ja muut mahdolliset rakenteet. Esimerkiksi kuntotarkoituksiin hyvin soveltuva fotogrammetriamenetelmä tuottaa paikkatiedon osaksi valokuvaa.

Pohjatutkimuksilla selviää mm., mitä rakennuspaikka edellyttää rakentamiselta, ja miten puhdas tai pilaantunut maa on.

Pohjatutkimuksilla selviää mm., mitä rakennuspaikka edellyttää rakentamiselta, ja miten puhdas tai pilaantunut maa on.

Maan pilaantuneisuuden selvittäminen ja maan kunnostaminen

Ympäristögeotekniikan ja pilaantuneen maan (PIMA) asiantuntijamme selvittävät rakennuspaikkasi maaperän ja pohjaveden kunnon sekä mahdollisen pilaantuneisuuden asteen. Saat meiltä kaupunkialueella rakentamisen mahdollistavat haitta-aine- ja pilaantuneisuusselvitykset, puhdistussuunnitelmat sekä puhdistustyön valvonnan.

PIMA-asiantuntijamme huolehtivat viranomaisyhteydenpidosta, maan kunnostustöiden suunnittelusta ja valvovat tarvittaessa maaperän laatua myös kaivuutöiden aikana.

KYSY LISÄTIETOJA

Ilona Häkkinen
Ilona Häkkinen

yksikönjohtaja, geo- ja kalliotekniikka
+358 40 683 0838
ilona.hakkinen@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

 

”Ammattitaitoinen pohjatutkimus säästää rahaa ja lisää rakentamisen laatua.”

PIENEMMÄT KUSTANNUKSET

Huolellisella pohjaolosuhteiden selvittämisellä ennakoit rakentamisen kustannuksia ja tunnistat rakennuspaikat, joille on kannattavinta rakentaa.

VÄHEMMÄN YLLÄTYKSIÄ

Lisäät laatua ja vähennät yllätyksiä rakennushankkeen seuraavissa vaiheissa.

LISÄÄ LUOTTAMUSTA

Voit luottaa siihen, että vastaat hankkeessasi vastuullisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimuksiin.

POHJATUTKIMUS-PALVELUIHIMME KUULUVAT:

  • Perustamistapalausunnot ja pohjaolosuhdeselvitykset
  • Rakennettavuusselvitykset
  • Pohjaolosuhteet esitettynä kuvin tai mallinnettuna
  • Lähtötiedot pohjaveden hallintaan, kaivantojen luiskaukseen ja tuentatarpeen määrittelyyn
  • Kartoitukseen perustuvat massatarkastelut ja pinnantasaukset

POHJATUTKIMUS VASTAA NÄIHIN KYSYMYKSIIN:

  • Mitä rakennuspaikka edellyttää rakentamiselta?
  • Mitä tarpeita on pohjaveden hallintaan, kaivantojen luiskaukseen ja maan tuentaan?
  • Miten rakentamisen aikaiset järjestelyt kannattaa suunnitella ja toteuttaa?
  • Miten puhdas tai pilaantunut rakennuspaikan maaperä on?
  • Mitä kohteessa on ollut aikaisemmin (käyttöhistoria) ja millaisia rakenteita maanpinnan alla on?

Palveluun liittyvät referenssit

Rantatunneli, Tampere
Rantatunneli, Tampere
Courtyard by Marriot
Courtyard by Marriot
Monion lukio- ja kulttuurikeskus, Tuusula
Monion lukio- ja kulttuurikeskus, Tuusula

Tutustu muihin palveluihimme

Pohjarakennesuunnittelu
Pohjarakennesuunnittelu

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu
Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu

Tiesuunnittelu
Tiesuunnittelu