Tiedätkö mikä organisaatiosi hiilijalanjälki on?
Palvelut

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta auttaa ymmärtämään organisaatiosi toiminnan päästövaikutuksia ja luo pohjan ilmastotyölle.

PYYDÄ TARJOUS

Tiedätkö mikä organisaatiosi hiilijalanjälki on? Hiilijalanjälkilaskenta kattaa kaikki organisaation toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Hiilijalanjälkeen sisältyy esimerkiksi kaikki organisaation käyttämät materiaalit, palvelut ja käytetyn energian päästöt.

Asiantuntijoidemme avulla:

  • Selvität organisaatiosi hiilijalanjäljen vuosittain
  • Tunnistat vaikuttavimmat keinot päästöjen vähentämiseen
  • Asetat organisaatiollesi ilmastotavoitteet
  • Saat suositukset mahdollisimman vähäpäästöisen polun toteutukseen
  • Saat parempaa ymmärrystä ja lisää keinoja viestiä organisaatiosi ilmastoasioista

Hiilijalanjälkilaskenta tuo lisäarvoa organisaation toimintaan ja päätöksentekoon

Yritysten ja organisaatioiden hiilijalanjälkilaskenta on yleistynyt viime vuosina. Elämme keskellä ilmastokriisiä, jonka vaikutukset tulevat näkymään kaikkialla – Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Siksi useat johtavat toimijat ovat laskeneet hiilijalanjälkensä, jonka perusteella toimintaa voidaan ohjata nyt ja tulevaisuudessa.

Hiilijalanjälkilaskenta tarjoaa organisaatiolle arvokasta tietoa päätöksentekoon ja toiminnan muutoksille. Näin autamme pienentämään yrityksesi hiilijalanjälkeä ja helpotamme organisaatiosi hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Vastuullinen organisaatio tuntee hiilijalanjälkensä

Monet organisaatiot tavoittelevat vähäpäästöisempää toimintaa tai hiilineutraaliutta. Hiilijalanjälki onkin yksi yritysten tärkeimmistä mittareista kustannus- ja laatutekijöiden rinnalla.

Vastuullinen ja kansallisiin ilmastotavoitteisiin sitoutunut organisaatio tietää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöt. Laskennan avulla saat todellisen kuvan organisaatiosi ilmastovaikutuksista.

Laskemme hiilijalanjäljen ajantasaisten standardienmukaisesti

Laskemme hiilijalanjäljen yleisimmin käytössä olevan Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti. Suorien päästöjen ohella laskemme myös epäsuorat päästöt.

Suoria päästöjä ovat esimerkiksi organisaation toimipisteiden tai sen omistamien ajoneuvojen fossiilisten polttoaineiden käytön päästöt. Näitä päästöjä kutsutaan myös ns. piipunpääpäästöiksi. Epäsuoria päästöjä ovat taas muualla aiheutuvat, organisaatiosi toiminnasta aiheutuvat päästöt, kuten sähköntuotannon ja hankintojen päästöt.

GREENHOUSE GAS -PROTOKOLLAN STANDARDISSA PÄÄSTÖT JAETAAN KOLMEEN KATEGORIAAN:

  • Scope 1 – organisaation kaikki suorat päästöt, kuten ajoneuvojen tai lämmityksen fossiilisten polttoaineiden polton päästöt.
  • Scope 2 – energiantuotantoon liittyvät epäsuorat päästöt, tyypillisesti esimerkiksi sähkön ja kaukolämmön päästöt.
  • Scope 3 –  epäsuorat päästöt, esim. hankintojen, liikematkustamisen ja jätehuollon päästöt.

Tavoitteen asettamisesta hiilineutraaliuden saavuttamiseen

Ensiaskel matkalla hiilineutraaliuteen on lähtötilanteen selvittäminen ja ymmärtäminen. Mitkä ovat organisaatiosi toiminnan keskeisimmät päästölähteet, niiden kokoluokat sekä realistiset vähennysmahdollisuudet?

Hiilijalanjälkilaskennan perusteella annamme myös suositukset toimista, joiden avulla organisaatio voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Saat asiantuntijoidemme tuen hiilineutraaliustavoitteen asetantaan, päästövähennystoimenpiteiden tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin sekä päästöjen seurantaan.

Tiekartta kohti hiilineutraaliustavoitetta

Tavoitteiden saavuttamista helpottaa realististen askelmerkkien luominen ja systemaattinen seuranta. Autamme organisaatiotasi arvioimaan eri toimenpiteiden päästövähennysvaikutuksia ja kustannuksia sekä luomaan aikataulun yhdessä organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.

Voimme myös räätälöidä organisaatiollesi omat työkalut päästöjen laskentaan ja skenaarioiden luomiseen – tämä auttaa vaikuttavan ilmastotyön toteuttamisessa! Asiantuntijamme ottavat suosituksissaan aina huomioon organisaatiosi tai yrityksesi toimialan erityispiirteet sekä kustannustehokkaimmat tavat vähentää päästöjä.

Kanssamme luot asianmukaisen ja vaikuttavan tiekartan hiilijalanjäljen pienentämiseen ja seurantaan. 

”Laskemme organisaatiosi hiilijalanjäljen Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti. Autamme päästövähennyspolullanne tavoitteen asetannasta tiekartan ja toimenpiteiden luomiseen ja seurantaan.”

KATTAVA KUVA HIILIJALANJÄLJESTÄ

Laskemme organisaatiosi päästöt ja suosittelemme jatkotoimia

TIEKARTASTA REALISTISET ASKELMERKIT

Tuemme tavoitteellista työtäsi kohti hiilineutraaliutta

SEURANTA VARMISTAA VAIKUTTAVUUDEN

Räätälöidyt työkalut edistävät ilmastotyötä ja sen vaikuttavuutta

Kysy lisätietoja

Hannele Ahvenniemi

Hannele Ahvenniemi

johtaja, elinkaaripalvelut (vanhempainvapaalla)

rakennuttaminen koko Suomi

+358 40 777 6892 hannele.ahvenniemi@ains.fi Espoo

Jarkko Koskipalo

Jarkko Koskipalo

yksikönjohtaja, laskenta- ja elinkaaripalvelut

rakennuttaminen koko Suomi

+358 400 174 077 jarkko.koskipalo@ains.fi Espoo

Tutustu muihin palveluihin

Hiilijalanjälkilaskenta
Hiilijalanjälkilaskenta

Ympäristösertifiointien konsultointi
Ympäristösertifiointien konsultointi

Vähähiilinen rakennuttaminen
Vähähiilinen rakennuttaminen