Teknisen laskennan analyysipalveluissa hydödynnetään FEM-laskentaa.
Palvelut

Analyysipalvelut FEM ja CFD

Datan käsittelyn, teknisen laskennan ja tehokkaiden analyysimenetelmien tarve kasvaa, kun rakenteista tulee yhä vaativampia.

PYYDÄ TARJOUS

Rakenteiden ja laitteiden käyttäytymisen ja kestävyyden analysointiin käytetään tyypillisesti tietokoneavusteista rakenneanalyysia (FEM). Virtauslaskentaa (CFD) käytetään tutkittaessa nesteiden ja kaasujen virtausta soveltaen esimerkiksi tuulikuormien tai ilmanvaihdon simulointiin.

Monimuotoiset rakenteet vaativat tarkkaa ja tehokasta analyysia

Tehokkaiden analyysimenetelmien tarve korostuu jatkuvasti, koska rakenteet ovat monimuotoisempia samalla kun niille asetetut luotettavuusvaatimukset tiukentuvat. Tarjoamme asiakkaillemme teknisen laskennan avulla materiaalinkäytöltään optimoituja, sekä suunnittelustandardien vaatimukset täyttäviä, kustannustehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Palvelemme monipuolisesti erilaisissa rakenne- ja laiteteollisuuden sovelluskohteissa. Toimeksiantomme vaihtelevat yksittäisistä pienistä kiinnikkeistä maailman suurimpiin voimalaitoksiin. Meillä on monipuolinen suunnittelustandardien tuntemus ja pitkäaikainen kokemus numeeristen analyysien soveltamisessa standardien mukaisessa suunnittelussa.

Geometrisesti monimutkaisetkin rakenteet voidaan mitoittaa luotettavasti ja taloudellisesti standardien mukaisesti ja näin ollen mahdollistaa monimuotoinen arkkitehtuuri ja innovatiiviset rakenteet.

FEM-laskenta

FEM-analyysien avulla voidaan mitoittaa laskennallisesti haastaviakin rakenteita.

TEKNISELLÄ LASKENNALLA LISÄARVOA ASIAKKAALLE

  • Lineaariset ja epälineaariset lujuusanalyysit ja stabiliteettitarkastelut
  • Dynamiikan analyysit esimerkiksi värähtelyherkkyyden todennus
  • Väsyminen ja murtumismekaniikan analyysit
  • Lämmönsiirto ja lämpöjännitykset
  • Virtausmekaniikan analyysit

KYSY LISÄTIETOJA
Ville Laine

Ville Laine

teknologiajohtaja

rakennesuunnittelu

+358 50 322 2281 ville.laine@ains.fi Tampere

VAIHTOEHTOJEN KETTERÄ VERTAILU

Toteutusvaihtoehdot ovat nopeasti vertailtavissa.

MATERIAALIN OPTIMOINTI

Analyysien avulla voidaan hyödyntää materiaalia optimaalisemmin.

TASAISTA LAATUA

Rakenteiden mitoitus ja tasalaatuisuus paranee.

Tutustu muihin palveluihin

Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut
Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut

Tietomallinnus
Tietomallinnus

Rakennesuunnittelu
Rakennesuunnittelu