HUS Siltasairaalan tietomalli on vaativa ja laaja.
Palvelut

Tietomallinnus

Tietomallintaminen (BIM, building information modeling) tehostaa suunnittelua ja parantaa sen tarkkuutta ja laatua. Käytämme tietomallinnusta lähes kaikissa uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissamme.

PYYDÄ TARJOUS

Tietomalli parantaa suunnitelmien laatua

Tietomalli auttaa asiakasta hahmottamaan tulevan rakennuksen toiminnallisuuden ja ulkonäön jo projektin alkuvaiheessa. Tietomallin ansiosta hankeosapuolet voivat ymmärtää ja tarkistaa suunnitelmat helpommin sekä vertailla vaihtoehtoja kustannusten ja muiden muuttujien osalta.

Muodostamme tietomallinnusteknologialla kohteesta digitaalisesti todellisuutta vastaavan virtuaalimallin, joka sisältää tarkkoja attribuuttitietoja. Niiden ansiosta tietomallimme ovat tietosisällöltään yhdenmukaisia. Rakennuksen tietomalli sisältää mm. yksityiskohtaista tietoa rakennuksen kokoonpanoista.

Suunnittelemme kaikki rakenteet tietomallintamalla

Olemme suunnitelleet mallintaen lukuisia teollisuusrakennuksia, liike- ja toimistotiloja, terveydenhuollon rakennuksia, asuintaloja, siltoja ja korjauskohteita betonista, teräksestä ja puusta sekä näiden yhdistelminä.
Rakennesuunnittelussa käytämme Trimblen Tekla Structures (TS) -suunnittelujärjestelmää. Arkkitehtisuunnittelussa käytössämme on Graphisoft ArchiCAD, ja infra-suunnittelussa pääasiassa Tekla Civil -ohjelmisto.

Tietomallin lähtökohta on yhteistyö

Digitaalinen tietomalli on rakennusta koskeva yhteinen tietoresurssi. Tietomallinnus mahdollistaa rakennesuunnittelutiimin sekä detaljisuunnittelua tekevien yhteistyökumppaniemme samanaikaisen työskentelyn yhdessä. Lisäksi ajantasaisten suunnitelmien ja mallipohjaisen tiedon jakaminen onnistuu muille hankkeen osapuolille sujuvasti ja tukee näin projektiyhteistyötä.
Tietomallintaminen kohentaa hankeosapuolten välistä viestintää merkittävästi. Tietomallin avulla myös suunnittelun ja projektinjohtamisen laatu paranee. Lue lisää: HUS Siltasairaalan rakennetekniset erikoisuudet onnistuivat maailmanluokan mallinnuksella

Vaihtoehtojen kokeilu on ketterää

Tietomalli mahdollistaa myös vaihtoehtoisten ratkaisujen kokeilemisen ennen rakentamista. Sen ansiosta voidaan testata virtuaalisesti esimerkiksi erilaisia rakennusmateriaaleja, tilankäyttöratkaisuja sekä runkorakennevaihtoehtoja. Virtuaalinen testaaminen on nopeaa ja kustannustehokasta. Se mahdollistaa myös kilo- ja kuutiomäärien luotettavan vertailun. Lue lisää: Tower Generator vastaa vaativan rakennesuunnittelun tarpeisiin

Tietomalli parantaa rakennushankkeen aikataulun hallintaa ja tilanneseurantaa, ja mahdollistaa visuaalisuudellaan ja digitaalisella tietosisällöllään monenlaisia arviointeja ja riskianalyyseja. Se myös tehostaa rakennuksen elinkaaren aikaista tiedonhallintaa.

VAIHTOEHDOT ESIIN KETTERÄSTI

Tietomalli mahdollistaa vaihtoehtoisten ratkaisujen kokeilemisen ennen rakentamista.

VIRHEETTÖMYYS MAKSIMIIN

Tietomallintaminen edistää suunnittelun virheettömyyttä.

YHTEISTYÖ PARANEE

Digitaalinen tietomalli on rakennusta koskeva yhteinen tietoresurssi, josta hyötyvät kaikki hankkeen osapuolet.

Tietomalli tukee rakentamista kokonaisvaltaisesti

Tietomalli tukee rakennuksen ja rakentamisen suunnittelua kaikissa projektin vaiheissa. Rakennuksen tietomallista saadaan kaikki tiedot, joita tarvitaan rakentamisen, osien valmistuksen ja hankintatoimen tukena rakennusvaiheessa. Tietomalli voidaan käyttää rakentamisvaiheessa myös suunnitelmien arviointiin ja työnsuunnitteluun. Malli on oiva apu työmaalla; sen avulla voidaan esimerkiksi seurata työmaan etenemistä, suunnitella ja valvoa työturvallisuutta sekä havainnollistaa tulevia työvaiheita. Lue lisää: Paras runkoratkaisu hahmottuu algoritmien avulla 

Osallistumme alan kehitystyöhön

Teemme aktiivisesti työtä suunnittelutyökalujen ja -menetelmien kehittämiseksi niin oman talon sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme mm. BEC-projektin, ManseBIMin ja buildingSMART Finlandin jäsen. Osallistumme yhteistyökumppaniemme kanssa tietomallinnusta kehittäviin kansallisiin kehityshankkeisiin, kuten KIRA-digiin.

Palveluun liittyvät referenssit

TAYS obduktio, Tampere
TAYS obduktio, Tampere
Luminary – Perinpohjainen tietomallinnus takasi Tampereen korkeimman asuintalon laadun
Luminary – Perinpohjainen tietomallinnus takasi Tampereen korkeimman asuintalon laadun
Luminary-tornitalo, Tampere
Luminary-tornitalo, Tampere
Kipinä, Hangonsillan monitoimitalo, Hyvinkää
Kipinä, Hangonsillan monitoimitalo, Hyvinkää
Kurikan kampus, Kurikka
Kurikan kampus, Kurikka
OOPS -Hatsinanpuiston toimistot, Espoo
OOPS -Hatsinanpuiston toimistot, Espoo

Tutustu muihin palveluihin

Tekninen laskenta (FEM ja CFD)
Tekninen laskenta (FEM ja CFD)

Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut
Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut

Rakennesuunnittelu
Rakennesuunnittelu