Tehokas investointilaskenta ja huolellinen kannattavuuslaskenta antavat hyvän perusteen hankkeen toteuttamiselle.
Palvelut

Kannattavuuslaskenta

Havainnolliset, markkinaymmärrykseen perustuvat kannattavuusanalyysit auttavat projektin taloudelliseen onnistumiseen. Samalla kun laskemme mitä rakennushankkeesi maksaa, autamme sinua tunnistamaan tuottavimmat suunnitteluvaihtoehdot ja pysymään kärryillä projektin kannattavuudesta.

OTA YHTEYTTÄ

Investointilaskennassamme yhdistämme rakentamiseen liittyvän kustannusosaamisen kiinteistöalan markkinatietoon. Saat meiltä havainnolliset kannattavuusanalyysit kassavirtalaskelmineen, ja lisäksi suosituksia projektin taloudellisen onnistumisen turvaamiseksi.

Hankkeen taloudellisen onnistumisen turvaaminen kannattavuusanalyysilla

Kumppaninasi autamme sinua jo hankkeen alkuvaiheessa tarttumaan tuottavimpiin tilaisuuksiin mm. analysoimalla alueen nykymarkkinaa, vertailemalla eri tontinkäyttövaihtoehtoja ja tunnistamalla tuottavimmat tulevaisuuden kaupunginosat.

Autamme varmistamaan hankkeellesi Kattava kokemus kaupunki- ja kiinteistökehityksestä sekä rakennuttamisesta yhdessä vankan kustannusosaamisen kanssa auttaa varmistamaan projektillesi hyvän tuoton.

Tietoa investoinnin kannattavuuden ja hankkeen tuoton arviointiin

Jokaisen hankeinvestoinnin onnistumisen kulmakivenä on talousyhtälön tarkka ja monipuolinen ajallinen mallintaminen sekä siihen liittyvät skenaariotarkastelut.

Autamme asunto- ja toimitilarakennuttajaa, maanomistajaa, sijoittajaa tai taloyhtiötä hahmottamaan kannattavimmat vaihtoehdot maankäytössä ja rakentamisessa.

Kannattavuuslaskennalla löydät kannattavimman vaihtoehdon toteutukseen

Kannattavuuslaskenta auttaa löytämään kustannustehokkaimman vaihtoehdon toteutukseen.

SAAT MEILTÄ SELVITYKSET JA LASKELMAT VAHVAN BUSINESS CASEN TUEKSI, MM.

  • Kassavirtalaskelmat ja tunnuslukuanalyysit (esim. nettonykyarvo NPV, sisäinen korkokanta, takaisinmaksuaika)
  • Hankkeen kannattavuuden simulointi huomioiden epävarmuustekijät ja riskit (todennäköisyyslaskenta, herkkyysanalyysit)
  • Arviot rakennusoikeuden myyntihinnasta
  • Täydennysrakentamisen kannattavuusanalyysit
  • Tontinkäyttövaihtoehtojen vertailulaskelmat
  • Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden vertailulaskelmat
  • Alueelliset markkina-analyysit
  • Ylläpito- ja korjauskulujen arviointi

     

”Tuottojen ennustamiseen tarvitaan markkinatietoa ja menojen arviointiin  ksutannuslaskennan osaamista.”
Anssi Juntunen
yksikönjohtaja
hankekehitys

SÄÄSTÄT

Investoinnin tarkka suunnittelu ja tarveselvitys tuo säästöjä.

TUNNET RISKIT

Saat tietoa, jonka avulla voit turvata hankkeen taloudellista onnistumista.

SAAVUTAT TAVOITTEET

Voit ennakoida hankkeen lopputuloksen - vältyt yllätyksiltä

Kysy lisätietoja

Jarkko Koskipalo
Jarkko Koskipalo

yksikönjohtaja, laskenta- ja elinkaaripalvelut
+358 400 174 077
jarkko.koskipalo@ains.fi
koko Suomi
rakennuttaminen

Rami Valtonen
Rami Valtonen

johtaja, kustannuslaskenta
+358 50 552 0033
rami.valtonen@ains.fi
koko Suomi
rakennuttaminen

Tutustu muihin palveluihin

Hankekehitys
Hankekehitys

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Vähähiilinen rakentaminen
Vähähiilinen rakentaminen