Aloita rakennushankkeesi systemaattinen kustannussuunnittelu jo tontin valinnasta.
Palvelut

Kaavakustannusanalyysi

Kaupunkien asemakaavat sisältävät yksityiskohtaisia asuin- ja toimistotaloja koskevia määräyksiä, jotka vaikuttavat rakentamisen hintaan. Kaavoituksen kustannusvaikutusten tunteminen on tärkeää, jotta päätökset ovat taloudellisia jo tontin valintavaiheessa.

OTA YHTEYTTÄ

Kun valitset rakennushankkeellesi tonttia, kaavoituksen kustannusvaikutukset on tärkeä tuntea. Kaavakustannusanalyysimme auttaa tunnistamaan eri tonttivaihtoehtojen joukosta ne, joihin on kannattavinta rakentaa.

Saat lisää luottamusta viisaan investointipäätöksen tekemiseksi, ja varmistat hankkeesi parhaan mahdollisen pohjan – jo ennen ensimmäistäkään investointia tai hankesuunnittelun aloittamista.

Kaavoitus vaikuttaa aina kustannuksiin

Kaavassa annetut erilaiset määräykset vaikuttavat olennaisesti tontille rakentamisen hintaan. 10–40 prosenttia rakennushankkeen kokonaiskustannuksista voi riippua rakennuspaikasta.

Kaavakustannusanalyysi laskee kaavamääräysten ja perustamisolosuhteiden vaikutuksen tontille rakentamisen neliöhintaan euroina (€/kem², €/brm²).

3 RAKENTAMISEN HINTAAN VAIKUTTAVAA TEKIJÄÄ

 • Kaava ~ 5 - 25 %
 • Suunnitteluratkaisu ~60 - 90 %
 • Maaperä ~5 - 15 %

Rakennuspaikan valinta vaikuttaa kannattavuuteen

Rakennuspaikan valinta on tärkeimpiä hankkeen kustannuksiin ja kannattavuuteen vaikuttavia päätöksiä. Kaavakustannusanalyysi mahdollistaa eri rakennuspaikkojen kannattavuuden vertailun jo ennen ensimmäistäkään investointia tai suunnitelmaa.

Vertaile rakennuspaikkoja

Kaavakustannusanalyysi mahdollistaa eri rakennuspaikkojen kannattavuuden vertailun jo ennen ensimmäistäkään investointia tai suunnitelmaa. Analyysin tuloksena saat havainnollisen vertailun määrittelemistäsi tonttivaihtoehdoista sekä tietoa eri vaihtoehtojen rakentamiskustannuksista päätösten.

Kaavakustannusanalyysi perustuu asemakaavan yksityiskohtaisten määräysten tulkintaan. Analyysissa hyödynnetään A-Insinöörien kehittämää laskentaohjelmaa, jonka vertailee kaavamääräysten hintavaikutuksia vaihtoehtoisilla rakennuspaikoilla.

Vertaile tontinkäytön vaihtoehtoja

Kaavakustannusanalyysi auttaa myös tontinomistajia tai kaavasuunnittelijoita vertailemaan tontin erilaisia käyttövaihtoehtoja sen jälkeen, kun rakennuspaikka on valittu. Investoinnin huolellinen suunnittelu jo varhaisen vaiheessa hanketta tuo säästöjä. Lue lisää: Kannattavuuslaskenta

Kaavakustannus_vertailuhinta

Kaavakustannusanalyysin tuloksena saat jokaiselle tonttivaihtoehdollesi selkeän vertailuhinnan.

KYSY LISÄTIETOJA

Rami Valtonen

Rami Valtonen

johtaja, kustannuslaskenta

rakennuttaminen

+358 50 552 0033 rami.valtonen@ains.fi Espoo

VALITSET KANNATTAVIMMAN

Näet kaavan vaikutuksen tontille rakentamisen kustannuksiin, ja voit valinta vaihtoehdoistasi taloudellisesti kannattavimman.

SÄÄSTÄT KUSTANNUKSIA

Voit säästää rakentamisen hinnassa jopa 10-40 %

VARMISTAT PARHAAN TUOTON

Varmistat hankkeellesi parhaan tuoton oikealla tontin valinnalla ja käyttövaihtoehdolla.

KUSTANNUKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ KAAVOITUKSESSA

 • Pysäköinnin järjestäminen
 • Massoitteluvaatimukset
 • Yhteistilojen rakentamisvelvoitteet
 • Rakennuksen ulkonäölliset vaatimukset
 • Erityis- ja liiketilojen määrä
 • Rakennusalueen heijastevaikutukset
 • Rakennuspaikan sisäiset korkoerot
 • Ympäristö (metro, juna, liikenneväylät, luonnonsuojeluvaatimukset)
 • Rakennuspaikalla oleva infrastruktuuri

Tutustu muihin palveluihin

Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelu

Kannattavuuslaskenta
Kannattavuuslaskenta

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen