Tuleva A-Insinööri

Iso A-asenne

A-Insinööreissä kannustamme rohkeuteen olla asiantuntija. Luottamaan itseen, osaamiseen ja joukkueeseen, ja tekemään töitä isolla A-asenteella.

Meillä asuu Iso A-asenne. Se on innostusta, intohimoa ja peräänantamattomuutta. Sitä, että suhtautuu maailmaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Että uskoo yhteistyön kykyyn ratkaista maailman ongelmia. 

Se on toisten arvostamista, auttamista ja hyvän kierrättämistä. Rohkeutta olla asiantuntija ja luottaa itseen ja joukkueeseen, toimia yhdessä ja paremmin.

Yhdessä ja paremmin

Iso A-Asenne ja arvomme, yhdessä ja paremmin, kiteyttää, millaisella otteella haluamme A-Insinööreissä tehdä töitä. Luomme yhdessä kannustavaa ja arvostavaa työilmapiiriä, jossa on mahdollisuus loistaa – yksin ja yhdessä, kollegojen ja asiakkaiden edessä. Lue lisää: Yhteisiä saavutuksiamme 

Meillä saa olla oma itsensä, ja jokaista kohdellaan reilusti ja arvostaen. Johtajat ja asiantuntijat tekevät töitä samalla viivalla. Turhaa hierarkiaa ei ole, paitsi jos ongelmia tulee eteen, selkänojaa löytyy. Päätökset tehdään siellä, missä ihmiset ja asiakkaat ovat.

Mitä sulle kuuluu?

A-Insinöörit on yhtä kuin motivoituneet, hyvinvoivat asiantuntijat. Kehitämme työyhteisöämme työntekijöidemme näkemyksiä kuunnellen. Kuulostelemme virettä ja tunnelmia kuukausittain. 

Viimeisimmän henkilöstötutkimuksemme mukaan A-Insinöörit on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Perusteena tunnukselle on erinomaiset tulokset (74,4), joissa kärkeen nousivat mm. tasa-arvoa korostava johtamiskulttuuri, me-henki ja hyvät työsuhde-edut.

”Kukin saa olla oma itsensä ja tuoda oman persoonansa osaksi porukkaa.”

Henkilöstötutkimus 2019
Innostavimmat työpaikat 2019 -logo pysty-2

Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksen 2019 mukaan A-Insinööreissä ihmiset ovat motivoituneita ja omistautuneita.

HAE MEILLE TÖIHIN