A-Asenne
Tuleva A-Insinööri

Iso A-asenne

A-Insinööreissä jokaisella on mahdollisuus loistaa. Luomme yhdessä kannustavaa ja arvostavaa työilmapiiriä, jossa hyvä saa kiertää.

A-Insinööreissä teemme töitä hyvällä asenteella, A-asenteella. Se on toisten arvostamista, auttamista, innostusta ja hyvän kierrättämistä. Sitä, että suhtautuu maailmaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti, ja uskoo yhteistyön kykyyn ratkaista maailman ongelmia.

Kannustamme jokaista rohkeuteen olla asiantuntija – luottamaan itseen, osaamiseen ja joukkueeseen.

Yhdessä ja paremmin

Iso A-asenne ja arvomme, yhdessä ja paremmin, kiteyttää, millaisella otteella haluamme A-Insinööreissä tehdä töitä. Pyrimme luomaan yhdessä työilmapiiriä, jossa kaikilla on  mahdollisuus loistaa – yksin ja yhdessä, kollegojen ja asiakkaiden edessä. Lue lisää: A-Insinöörien tarina

Meillä saa olla oma itsensä, ja jokaista kohdellaan reilusti ja arvostaen. Johtajat ja asiantuntijat tekevät töitä samalla viivalla. Turhaa hierarkiaa ei ole, paitsi jos ongelmia tulee eteen, selkänojaa löytyy. Päätökset tehdään siellä, missä ihmiset ja asiakkaat ovat.

AINS-tapa toimia: porukalla parasta 

Tapamme toimia tarkoittaa tiiviistä yhdessä tekemistä toistemme ja asiakkaidemme kanssa. Uskallamme olla proaktiivisia asiantuntijoita, otamme hankkeissa keskeisen roolin ja asiakkaan tavoitteet omiksemme ja luomme innostavaa ilmapiiriä.

Lopputuloksena on parasta rakennettua ympäristöä ja lisäksi hieno kokemus yhteisestä tekemisestä matkan varrella.

Mitä sulle kuuluu?

Kehitämme työyhteisöämme työntekijöidemme näkemyksiä kuunnellen. Siinä apunamme ovat mm. kuukausittainen fiilis-kysely sekä vuosittainen henkilöstötutkimus. Henkilöstön kokemuksissa vahvuuksiamme ovat mm. tasavertaisuutta korostava johtamiskulttuuri, me-henki ja hyvät henkilöstöedut. Lue lisää: työsuhde-edut

”Meillä on matala hierarkia, avoin keskusteluilmapiiri ja positiivinen yleisvire kaikessa tekemisessä. Tykkään ihan hirveästi meidän porukasta, niin esihenkilöistä kuin asiantuntijoistakin.”

Henkilöstötutkimus 2023
HAE MEILLE TÖIHIN