Tuleva A-Insinööri

Iso A-asenne

A-Insinööreissä jokaisella on mahdollisuus loistaa. Luomme yhdessä kannustavaa ja arvostavaa työilmapiiriä, jossa hyvä saa kiertää.

A-Insinööreissä teemme töitä hyvällä asenteelle, A-asenteella. Se on toisten arvostamista, auttamista, innostusta ja hyvän kierrättämistä. Sitä, että suhtautuu maailmaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti, ja uskoo yhteistyön kykyyn ratkaista maailman ongelmia.

Kannustamme jokaista rohkeuteen olla asiantuntija – luottamaan itseen, osaamiseen ja joukkueeseen.

Yhdessä ja paremmin

Iso A-asenne ja arvomme, yhdessä ja paremmin, kiteyttää, millaisella otteella haluamme A-Insinööreissä tehdä töitä. Pyrimme luomaan yhdessä työilmapiiriä, jossa kaikilla on  mahdollisuus loistaa – yksin ja yhdessä, kollegojen ja asiakkaiden edessä. Lue lisää: Yhteisiä saavutuksiamme

Meillä saa olla oma itsensä, ja jokaista kohdellaan reilusti ja arvostaen. Johtajat ja asiantuntijat tekevät töitä samalla viivalla. Turhaa hierarkiaa ei ole, paitsi jos ongelmia tulee eteen, selkänojaa löytyy. Päätökset tehdään siellä, missä ihmiset ja asiakkaat ovat.

Mitä sulle kuuluu?

A-Insinöörit on yhtä kuin motivoituneet, omistautuneet ja hyvinvoivat asiantuntijat. Kehitämme työyhteisöämme työntekijöidemme näkemyksiä kuunnellen. 

Viimeisimmän henkilöstötutkimuksemme mukaan olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Perusteena on hyvät henkilöstökokemukset (76,8), joissa kärkeen nostettiin mm. tasa-arvoa korostava johtamiskulttuuri, me-henki ja hyvät työsuhde-edut.

”Kukin saa olla oma itsensä ja tuoda oman persoonansa osaksi porukkaa.”

Henkilöstötutkimus 2019
Innostavimmat_online logo_pysty_2020

Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksen 2020 mukaan A-Insinööreissä ihmiset ovat motivoituneita ja omistautuneita.

HAE MEILLE TÖIHIN