Aluetason hiilineutraaliusselvitys selvittää rakentamisen ilmastovaikutuksia.
Palvelut

Hiilineutraali aluerakentaminen

Tuotamme kaavoittajalle tai hankekehittäjälle tietoa suunnitellun alueen elinkaaren ilmastovaikutuksista, eri osa-alueet huomioiden. Näin aluerakentamisen ratkaisujen hiilijälkivaikutuksille voidaan asettaa tavoitteet ja alueen vähähiilisyyttä voidaan myöhemmissä vaiheissa ohjata tavoitteiden mukaisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Kaupunkien kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet vaativat katseiden suuntaamista kohti aluerakentamista ja vähähiilisten tai hiilineutraalien aluetason ratkaisujen löytämistä. Nyt suunnittelemme alueita, joiden tulee jo 10-15 vuoden sisään mahdollistaa hiilineutraali toiminta.

Aluerakentamisen hiilineutraaliusselvityksessä monialainen asiantuntijatiimimme arvioi aluetason ratkaisujen hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen. Selvityksessä voidaan huomioida alueen rakennusten rakentamisen ja elinkaaren aikaisen energiankulutuksen hiilijalanjäljen lisäksi myös esimerkiksi infra- ja esirakentamisen sekä liikenteen päästöjä. Näin saadaan esimerkiksi kaavoitushankkeen yhteydessä kokonaiskuva suunnitellun alueen hiilijalanjäljen tasosta.

Ratkaisuja vertailemalla kohti hiilijalanjäljen minimoimista

Kokonaisvaltainen aluetason laskelma tarjoaa myös mahdollisuuden vertailla helposti erilaisten ratkaisujen vaikuttavuuksia kokonaishiilijalanjälkeen. Esimerkiksi pelkästään rakennuksen vähähiilisyys ei tuo merkittäviä hiilijalanjälkisäästöjä, mikäli rakentaminen vaatii massiivista infra- ja esirakentamista, tai jos sijainnin puolesta vähähiiliset liikkumismuodot eivät ole mahdollisia.

Uuden alueen suunnittelussa voi olla kiinnostavaa vertailla esimerkiksi sitä, saavutetaanko suurimmat hiilijalanjälkisäästöt puurakentamisella, uusiutuvalla energialla vai esirakentamisen ratkaisuilla. Aluetason hiilijalanjälkiarvioinnilla vältytään osaoptimoinnilta, ja päätöksenteossa voidaan tehdä valintoja, jotka perustuvat tarkastelujen tarjoamaan tietoon.

Autamme löytämään sopivimmat keinot hiilijalanjäljen ohjaamiseksi

Hiilineutraaliusselvitys tarjoaa arvokasta tietoa ratkaisujen hiilijalanjälkivaikutuksista. Lisäksi autamme löytämään sopivimmat keinot viedä vähähiilisyystavoitteita eteenpäin ja varmistamaan että tavoitteet toteutuvat aluehankkeen myöhemmissä vaiheissa.

Keinot voivat tapauskohtaisesti ja esimerkiksi maan omistusmuodosta riippuen vaihdella esimerkiksi asemakaavamääräyksistä tontinluovutuskilpailun mahdollisuuksiin.

HIILINEUTRAALIN ALUERAKENTAMISEN PALVELUMME

  • Hiilineutraaliusselvitys aluerakentamisen eri osa-alueet huomioiden, sisältäen ratkaisuvaihtoehtojen esittelyn
  • Osallistuminen hiilineutraaliusselvityksessä löydettyjen ratkaisujen viemiseen käytäntöön
Hiilineutraalius

Kuva: Alueen hiilijalanjäljen muodostuminen sekä hiilineutraaliustavoitteen periaatteet

”Aluerakentamisen hiilineutraaliusselvityksen avulla kokonaisuuden kannalta optimaalisiin tuloksiin.”

YMMÄRRYSTÄ HETI ALUESUUNNITTELUN ENSIMETREILTÄ LÄHTIEN

Kun hiilijalanjäljen minimointipotentiaali selvitetään jo aluesuunnittelun varhaisessa vaiheessa, varmistetaan vähähiilisten ratkaisujen mahdollistaminen.

MONIALAINEN OSAAMINEN

Tiimimme yhdistää eri osa-alueiden asiantuntemusta - talon- ja infrarakentamisen sekä energian ja liikenteen saralla.

KYSY LISÄTIETOJA

Liisa Jäätvuori

Liisa Jäätvuori

vastuullisuus- ja kehitysjohtaja

koko Suomi

+358 44 300 1358 liisa.jaatvuori@ains.fi Espoo

Hannele Ahvenniemi

Hannele Ahvenniemi

johtaja, elinkaaripalvelut (vanhempainvapaalla)

rakennuttaminen koko Suomi

+358 40 777 6892 hannele.ahvenniemi@ains.fi Espoo

Elli Kinnunen

Elli Kinnunen

kestävän kehityksen teknologiavastaava (vanhempainvapaalla)

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut koko Suomi

+358 40 620 5076 elli.kinnunen@ains.fi Oulu

Tutustu muihin palveluihin

Vähähiilinen rakennuttaminen
Vähähiilinen rakennuttaminen

Energiakonsultointi
Energiakonsultointi

Kiertotalouskonsultointi
Kiertotalouskonsultointi