Asiantuntijamme auttavat tulkitsemaan moniuloitteisia ympäristösäännöksiä ja -kriteereitä.
Palvelut

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Kestävän rakentamisen vaatimukset korostuvat yhä enemmän lainsäädännössä, rahoitusmarkkinoilla ja yritysstrategioissa. Autamme sinua tulkitsemaan moniulotteisia ja nopeasti muuttuvia ympäristösäännöksiä ja -kriteerejä sekä tekemään tulevaisuudenkestäviä ja taloudellisesti viisaita päätöksiä hankkeessasi.

OTA YHTEYTTÄ

Kestävän rakentamisen investointilaskenta on kehittämämme selkeä palvelu, joka konkretisoi alue-, uudis- tai korjausrakennushankkeesi haasteet ja mahdollisuudet jo varhaisessa kehitysvaiheessa.

Autamme sinua navigoimaan oman organisaatiosi vastuullisuustavoitteiden, muuttuvan kansainvälisen ja kotimaisen ympäristösääntelyn sekä ympäristösertifikaattien viidakossa.  Selvitämme EU-taksonomian kriteerit ja uuden rakentamislain vaatimukset sekä kerromme, mitä ne tarkoittavat käytännön toimenpiteinä.

Laadimme alustavan kustannus- ja tuottolaskelman kestävyysinvestoinneista ja annamme asiantuntijasuosituksemme tuottavasta kestävän rakentamisen tavoitetasosta päätöstesi tueksi.

1. OLENNAISTEN KRITEERIEN TUNNISTAMINEN

Organisaation omat kestävyystavoitteet

Selvitämme aluksi omat ilmasto- ja ympäristötavoitteesi. Onko organisaatiosi sitoutunut strategiassaan esimerkiksi hiilineutraaliuteen tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tiettyyn vuoteen mennessä? Kuuluvatko tavoitteisiisi ympäristösertifikaatit, kuten BREEAM, LEED, RTS tai Joutsenmerkki? Onko muita kestävän kehityksen standardeja, jotka hankkeesi tulisi täyttää?

EU-taksonomia ja muut rahoitukseen liittyvät ympäristökriteerit

EU-taksonomia on Euroopan unionin yhteinen luokittelujärjestelmä, jolla pyritään ohjaamaan rahoitusta kestäviin kohteisiin. Tarjoamme sinulle asiantuntevan näkemyksen siitä, mitä taksonomian kriteerien täyttäminen merkitsee hankkeellesi käytännössä.

EU-taksonomian lisäksi otamme huomioon muut rahoitukseen vaikuttavat kestävän kehityksen kriteerit.

Rakennetun ympäristön kestävää kehitystä ohjaava sääntely ja aloitteet

Kerromme millaisia vaatimuksia vuonna 2025 voimaan astuva rakentamislaki ja sitä täsmentävät asetukset asettavat hankkeellesi. Selvitämme myös mahdollisten ulkopuolisten raportointiviitekehysten – esimerkiksi GRESB:n ja TCFD:n – vaikutukset.

Esitämme hankkeessa tavoiteltavan kestävyysinvestointien tason suhteessa taksonomiaan ja rakennusmääräyksiin havainnollisella kaaviolla, joka on jäsennelty seitsemän kestävän rakentamisen tavoitteen mukaan.

Kestavyysinvestoinnin-tasot_1920x1080

2. KESTÄVYYSINVESTOINNIN KUSTANNUS- JA TUOTTOLASKELMA

Laadimme tavoitteiden ja kriteerien pohjalta alustavan kustannus- ja tuottolaskelman kestävyysinvestoinneista eri tasoilla. Tuottoennusteessa huomioidaan kestävän rakentamisen valintojen vaikutukset muun muassa rahoitusehtoihin, käyttökustannuksiin, vuokraukseen ja jälleenmyyntiarvoon.

3. SUOSITUKSEMME TAVOITTEIDEN ASETTAMISEEN

Autamme asettamaan hankkeen tavoitteet siten, että ne tukevat kestävää kehitystä, mahdollistavat rahoituspäätöksen saamisen ja ovat taloudellisesti järkeviä. Suosituksemme pohjalta voit tehdä harkitun päätöksen siitä, mihin kestävän rakentamisen osakokonaisuuksiin hankkeessasi on tarkoituksenmukaista investoida.

Havainnekuva: AHTI-ehdotus, Elävä eteläsatama -työryhmä

VARMISTA HANKKEEN TOTEUTETTAVUUS

EU-taksonomian kriteerien täyttäminen vaikuttaa rahoituspäätöksiin – ja tulevaisuudessa se on jopa vaatimus. Kestäväksi luokiteltuihin kohteisiin on helpompi saada rahoitusta ja edullisemmat lainaehdot osoittamalla kestävän rakentamisen suunnitelmat läpinäkyvästi.

HALLITSE INVESTOINTIRISKIT

Talous- ja energiatilanteet vaihtelevat arvaamattomasti. Kestävän rakentamisen säännökset kiristyvät jatkuvasti. Epävarmoilla markkinoilla hallitset investointiriskejä varmistamalla alusta alkaen, että rakennuskohde vastaa vihreän siirtymän tavoitteisiin.

TEE TULEVAISUUDENKESTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ

Käyttäjät, sijoittajat ja sidosryhmät vaativat rakentamiselta yhä enemmän kestäviä ratkaisuja. Aseta ja toteuta ilmasto- ja ympäristötavoitteet siten, että ne kasvattavat vastuullista liiketoimintaasi ja kestävät tulevaisuutta – myös taloudellisesti.
New call-to-action

Kysy lisätietoja

Hannele Ahvenniemi

Hannele Ahvenniemi

johtaja, elinkaaripalvelut (vanhempainvapaalla)

rakennuttaminen koko Suomi

+358 40 777 6892 hannele.ahvenniemi@ains.fi Espoo

Anssi Salonen

Anssi Salonen

ESG- ja hankekehitysjohtaja

rakennuttaminen

+358 40 514 6181 anssi.salonen@ains.fi Espoo

Antti Tuomela

Antti Tuomela

kaupallinen johtaja, asiakkuudet ja hankekehitys

+358 40 719 4007 antti.tuomela@ains.fi Espoo

Tutustu muihin palveluihin

Hiilijalanjälkilaskenta
Hiilijalanjälkilaskenta

Vähähiilinen rakennuttaminen
Vähähiilinen rakennuttaminen

Kiertotalouskonsultointi
Kiertotalouskonsultointi