Huolehdimme rakennustuotteiden tuotekelpoisuudesta Espoossa sijaitsevassa uniikissa Väreessä.
Palvelut

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Tarjoamme rakennushankkeen osapuolille tuotekelpoisuuden asiantuntijapalveluita, joilla huolehditaan tuotemäärittelyistä ja rakennustuotteiden tuotekelpoisuuteen liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista.

PYYDÄ TARJOUS

Rakennustuotteet ovat kaikkien hankeosapuolien vastuulla

Rakennustuotteiden eurooppalaiset ja kansalliset säädökset kehittyvät ja muuttuvat, mikä tuo uusia haasteita rakentamisen kaikille osapuolille. Jotta urakoitsija voi hankkia vaatimustenmukaisia rakennustuotteita kohteeseen, tuotteilta vaadittavat suoritustasot täytyy määritellä rakennuksen suunnitelmiin.

  • Rakennustuotteiden valmistajat, maahantuojat ja jakelijat vastaavat rakennustuotteiden asiaankuuluvista CE-merkinnöistä, tuotehyväksynnöistä ja teknisistä asiakirjoista.
  • Rakennuttaja huolehtii rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastamisesta ennen niiden käyttöä.
  • Suunnittelijoiden vastuulla on esittää rakennustuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset suunnitelmissa. 
  • Urakoitsijat huolehtivat, että rakennustuotteiden ominaisuudet vastaavat suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia.
  • Vastaava työnjohtaja pitää tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomakkeen rakennustyömaalla ajan tasalla.
  • Rakennus- ja markkinavalvontaviranomainen valvoo rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta.

Tarkastamme tuotekelpoisuuden ja hoidamme tuotemäärittelyn

Vastaamme rakennuttajan puolesta tuotekelpoisuuden kokonaisuudesta. Tarkastamme rakennuttajan, urakoitsijan ja suunnittelijan puolesta rakennustuotteiden hyväksyntäasiakirjat. Lisäksi pidämme rakennuttajan ja urakoitsijan puolesta tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomakkeen ajan tasalla. Teemme myös tuotemäärittelyjä.

Selvitämme rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden

Selvitämme rakennuttajan puolesta rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu tai jos on syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä.

Teemme tuotemäärittelyä ja laadimme teknisiä asiakirjoja

Esitämme rakennustuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset suunnitelmissa. Avustamme tuotevalmistajia CE-merkinnän edellyttämien teknisten asiakirjojen, kuten suoritustasoilmoitusten ja kansallisten soveltamisstandardien laadinnassa.

Konsultoimme, kehitämme ja koulutamme rakennustuotteiden hyväksynnässä

Tarjoamme rakennuttajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille, tuotevalmistajille, maahantuojille ja jakelijoille rakennustuotteiden hyväksyntään ja kelpoisuuteen liittyvää konsultointia, koulutusta ja kehitystukea.

Olemme mukana SKOL ry:n monivuotisessa tuotemäärittelyprojektissa, jonka tuloksena syntyy arkkitehti- ja rakennesuunnittelun tuotemäärittelyohje tyypillisimmille CE-merkinnän piirissä oleville rakennustuotteille. 

KYSY LISÄTIETOJA
Jarmo Leskelä

Jarmo Leskelä

tekninen johtaja, rakennustuotteet

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 40 541 8790 jarmo.leskela@ains.fi Espoo

”Tuotekelpoisuus ja tuotemäärittely varmistavat rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden, vähäpäästöisyyden ja pitkäaikaiskestävyyden.”

TARKASTAMME RAKENNUSTUOTTEET PUOLESTASI

Rakennustuotteet ovat kaikkien hankkeen osapuolien vastuulla. Tarkastamme rakennuttajan, urakoitsijan ja suunnittelijan puolesta rakennustuotteiden kelpoisuuden.

OIKEA TUOTE RAKENNUSPAIKALLE

Selvitämme rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää tekniset vaatimukset.

Palveluun liittyvät referenssit

HUS Siltasairaala, Helsinki
HUS Siltasairaala, Helsinki
HUS Siltasairaalan rakennetekniset erikoisuudet onnistuivat maailmanluokan tietomallinnuksella
HUS Siltasairaalan rakennetekniset erikoisuudet onnistuivat maailmanluokan tietomallinnuksella
Pirkkolan liikuntapuisto, Helsinki
Pirkkolan liikuntapuisto, Helsinki
Monikko, Leppävaaran koulukeskus, Espoo
Monikko, Leppävaaran koulukeskus, Espoo
Olympiastadion, Helsinki
Olympiastadion, Helsinki
As Oy Helsingin Kruunuvuorenkatu 2, Helsinki
As Oy Helsingin Kruunuvuorenkatu 2, Helsinki

Tutustu muihin palveluihin

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelu

Rakentamisen valvonta
Rakentamisen valvonta