Imatra
Palvelut

Maankäytön suunnittelu

Autamme laaja-alaisella maankäytön suunnitteluosaamisella maanomistajia ja rakennuttajia luomaan toimivia tulevaisuuden ympäristöjä. Laadimme maankäytön suunnitelmat selvityksistä kaavasuunnitteluun.

Kokeneet maankäytön suunnittelun asiantuntijamme toimivat kumppaninasi kaupunkisuunnittelussa. Laadimme kaavasuunnitelmat ja selvitykset yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kaupunkien ja kuntien keskustoihin, täydennysrakentamiselle, asuinalueille, teollisuus- ja yritysalueille tai palveluiden alueille.

Vastaamme kaavahankkeesi läpiviennistä, kaikista kaavaprosessiin liittyvistä tehtävistä sekä vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa.

Maankäytön selvitykset ja asemakaavat

Toteutamme kaavoituksen ja maankäytön mahdollisuuksia kartoittavat selvitykset, mm. liikenne-, rakennettavuus-, melu-, tärinä-, hulevesi- ja kulttuuriympäristöselvitykset. Ideoimme, suunnittelemme ja laadimme vaihtoehtoiset maankäytön suunnitelmat, yleis-, osayleis- ja asemakaavat sekä niihin liittyvät vaikutusten arvioinnit. 

Ratkaisut syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja eri suunnittelualojen asiantuntijoiden, viranomaisten, asukkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa kohteesta riippuen. Suunnittelutyömme ja laadunvarmistus perustuu ISO 9001-sertifioituun laatujärjestelmään.

Maankäytön 3D-suunnitelmat

Visualisointien avulla suunnitteluratkaisut ovat selkeitä ja ymmärrettäviä kaikille. 3D-suunnitelmat auttavat käyttäjiä eri vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa.

Kaupunki- ja aluekehitys

Kaupunki- ja aluekehittämisen asiantuntijamme auttavat hyödyntämään parhaita menetelmiä  taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävien alueiden suunnittelussa. Kehitämme yhteistoiminnallisia projektimuotoja ja mallinnamme tulevaisuuden kaupunginosia yhdessä kaupunkilaisten, maanomistajien ja kaupunkien kanssa. Lue lisää: Kaupunki- ja aluekehitys

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN OSAAMISTAMME:

  • MRL:n mukaiset asema-, yleis-, ranta- ja kyläkaavat
  • Muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat: keskustojen kehittäminen, maankäytön ja liikenteen yhteishankkeet rakennemallit, ideasuunnitelmat, strategiset suunnitelmat, kaupunkikuvaan ja kaupunkitiloihin liittyvät suunnitelmat.
  • Selvitykset; mm. liikenneselvitykset, kunnallistekniset selvitykset, hulevesiselvitykset, meluselvitykset, tärinäselvitykset, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset, täydennysrakentamis- ja pilaantuneiden alueiden selvitykset, rakennettavuusselvitykset, pinnantasaustarkastelut sekä kustannusarviot.
  • Havainnollistava aineisto; visualisoinnit, mallinnukset, ilmakuvasovitukset ja näkymäkuvat
  • Vuorovaikutuksen suunnittelu ja kaavoituskonsultointiin liittyvät palvelut

     

MAHDOLLISUUDET ESIIN

Tunnistat ympäristöön soveltuvat tekniset ja taloudelliset maankäytön mahdollisuudet.

TOIMIVAT RATKAISUT

Varmistat hankkeellesi korkeatasoisen, ympäristöön sopivan ja toimivan kokonaissuunnitelman.

HAVAINNOLLISESTI

Havainnollistat vaihtoehtoiset suunnitelmat 3D-mallien ja visualisointien avulla.

Kysy lisätietoa

Johanna Närhi

Johanna Närhi

maankäyttöpäällikkö, tie-, katu- ja aluesuunnittelu

civil engineering koko Suomi

+358 40 746 5533 johanna.narhi@ains.fi Tampere

Jouni Turunen

Jouni Turunen

suunnittelujohtaja, tie-, katu- ja aluesuunnittelu

civil engineering koko Suomi

+358 40 717 5893 jouni.turunen@ains.fi Tampere

Palveluun liittyvät referenssit

Särkänniemen asemakaavamuutos, Tampere
Särkänniemen asemakaavamuutos, Tampere
Pyyninkintorin asemakaavamuutos, Tampere
Pyyninkintorin asemakaavamuutos, Tampere
Imatrankosken keskustan asemakaavan muutos ja kaupunkikuvaselvitys, Imatra
Imatrankosken keskustan asemakaavan muutos ja kaupunkikuvaselvitys, Imatra

Tutustu muihin palveluihin

Liikennesuunnittelu
Liikennesuunnittelu

Kaupunki- ja aluekehitys
Kaupunki- ja aluekehitys

Meluselvitykset
Meluselvitykset