Palvelut

Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö

Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö -selvitys ja toimenpidesuunnitelma on palvelu, jonka avulla voit huomioida taloyhtiön kestävyystekijät niin ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta kuin kulttuurisesta näkökulmasta – kokonaisvaltaisesti.

PYYDÄ TARJOUS

Suunnitelma kestävän taloyhtiön ylläpitoon

Autamme taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa ja kiinteistön arvon säilyttämisessä ja lisäämisessä. Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö -selvitys ja toimenpidesuunnitelma on palvelu, jonka avulla voit huomioida taloyhtiön kestävyystekijät niin ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta kuin kulttuurisesta näkökulmasta – kokonaisvaltaisesti. Näiden lisäksi myös asukkaiden hyvinvointi ja rakennusten kulttuuristen arvojen säilyttäminen on tärkeässä asemassa.

Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö -kokonaispalveluumme kuuluu selvitys, jossa käydään läpi

Ekologinen kestävyys:

 • Kiinteistön ylläpidon ympäristövaikutukset
 • Kiinteistön viherrakentaminen ja hulevesien hallinta
 • Kestävä liikkuminen
 • Kestävät elintavat
 • Lajittelun, kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistäminen

Taloudellinen kestävyys:

 • Elinkaaritaloudellisuus
 • Rakennusmateriaalien, energian ja veden säästö
 • Talotekniikan toimivuus (ml. uusiutuva energia)
 • Rakenteiden nykytilan kartoitus
 • Tilojen käyttöasteen parantaminen

Sosiaalinen kestävyys:

 • Turvallisuus, terveellisyys, viihtyvyys
 • Esteettömyys ja saavutettavuus
 •  Sosiaalinen toimivuus ja osallistaminen
Kulttuurinen kestävyys:
 • Rakennushistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet
 • Suojeltavat rakennusosat

Suppea tai laaja selvitys

Saatavillasi on joko suppea tai laaja selvitys ja toimenpidesuunnitelma. Laajaan selvitykseen sisältyy perustason raportti sekä kolmesta haluamastasi aihepiiristä taloyhtiökohtaiset, tarkemmat toimenpidesuosituksemme.

Perustason raportti on kestävän kehityksen selvitys, ja saat kuvauksen nykytilanteesta ja yleisistä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Raportissa on lisäksi yleisohjeistusta kestävän kehityksen mukaisen korjausrakennushankkeen eri vaiheiden toimenpiteistä sekä kiinteistön vastuullisesta ylläpidosta.

"Kiinteistön arvon säilyttäminen oikea-aikaisilla korjaustoimenpiteillä on tärkeää taloyhtiön taloudellisen tilanteen kannalta."

VASTUULLINEN TALOYHTIÖ

Autamme suunnittelemaan taloyhtiön ylläpitoa kestävästi pitkällä aikavälillä niin, että taloyhtiön arvo säilyy ja käyttökustannukset pysyvät hallinnassa.

EU-SÄÄNTELY HUOMIOIDEN

Saat toimenpidesuunnitelmat EU:n taksonomiakriteerit huomioiden.

RÄÄTÄLÖITY SELVITYS

Valittavissasi on suppea tai laaja selvitys taloyhtiön pidemmän tähtäimen kestävälle ylläpidolle.

VASTUULLINEN JA KESTÄVÄ TALOYHTIÖ -SELVITYS JA TOIMENPIDESUUNNITELMA

 • Kiinteistön ylläpidon ympäristövaikutukset
 • Kiinteistön viherrakentaminen ja hulevesien hallinta
 • Kestävä liikkuminen
 • Kestävät elintavat
 • Lajittelun, kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistäminen
 • Elinkaaritaloudellisuus
 • Rakennusmateriaalien, energian ja veden säästö
 • Talotekniikan toimivuus (ml. uusiutuva energia)
 • Rakenteiden nykytilan kartoitus
 • Tilojen käyttöasteen parantaminen
 • Turvallisuus, terveellisyys, viihtyvyys
 • Esteettömyys ja saavutettavuus
 • Sosiaalinen toimivuus ja osallistaminen
 • Rakennushistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet
 • Suojeltavat rakennusosat

Kysy lisätietoja

Johanna Koskinen

Johanna Koskinen

arkkitehti

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 41 731 8611 johanna.koskinen@ains.fi Espoo

TUTUSTU MUIHIN PALVELUIHIN

Vähähiilinen rakentaminen ja kiertotalous
Vähähiilinen rakentaminen ja kiertotalous

Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu

Kuntoarviot- ja tutkimukset
Kuntoarviot- ja tutkimukset