palvelut
Palvelut

Löydä palvelu projektisi joka vaiheeseen

Hae palveluita

Hankekehitys ja kaupunkikehitys

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys

Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentaminen

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu

Hiilineutraali aluerakentaminen

Hiilineutraali aluerakentaminen

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Projektinjohto ja rakennuttaminen

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Käyttöönottopalvelut

Käyttöönottopalvelut

Rakentamisen valvonta

Rakentamisen valvonta

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Rakentamisen riskienhallinta

Rakentamisen riskienhallinta

Turvallisuuskoordinointi

Turvallisuuskoordinointi

Toteutusmuotokonsultointi

Toteutusmuotokonsultointi

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Vuokralaiskoordinointi

Vuokralaiskoordinointi

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta

Projektinjohtopalvelu

Projektinjohtopalvelu

Rakennesuunnittelu

Puurakennesuunnittelu

Puurakennesuunnittelu

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu

Liike- ja toimitilojen rakennesuunnittelu

Liike- ja toimitilojen rakennesuunnittelu

Sairaaloiden ja terveydenhuoltorakennusten rakennesuunnittelu

Sairaaloiden ja terveydenhuoltorakennusten rakennesuunnittelu

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien rakennesuunnittelu

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien rakennesuunnittelu

Hotellien ja majoitustilojen rakennesuunnittelu

Hotellien ja majoitustilojen rakennesuunnittelu

Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu

Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu

Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu

Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu

Pysäköintitilojen ja terminaalien rakennesuunnittelu

Pysäköintitilojen ja terminaalien rakennesuunnittelu

Tekninen laskenta (FEM ja CFD=

Tekninen laskenta (FEM ja CFD=

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu

Akustiikkapalvelut

Akustiikan hankekehitysselvitykset

Akustiikan hankekehitysselvitykset

Akustiikkasuunnittelu

Akustiikkasuunnittelu

Meluselvitys

Meluselvitys

Tärinä ja runkomelu

Tärinä ja runkomelu

Akustiset mittaukset

Akustiset mittaukset

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut

Teollisuusakustiikka

Teollisuusakustiikka

AV-suunnittelu

AV-suunnittelu

Korjaussuunnittelu

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu

Putkistosaneeraus

Putkistosaneeraus

Julkisivukorjaus

Julkisivukorjaus

Suojeltujen ja arvorakennusten korjaussuunnittelu

Suojeltujen ja arvorakennusten korjaussuunnittelu

Lisärakentaminen

Lisärakentaminen

Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelu

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Infran ylläpitopalvelut

Infran ylläpitopalvelut

Experisense

Experisense

Infrasuunnittelu

Infran ylläpitopalvelut

Infran ylläpitopalvelut

Katusuunnittelu

Katusuunnittelu

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu

Ratasuunnittelu

Ratasuunnittelu

Tiesuunnittelu

Tiesuunnittelu

Muut infraympäristön rakenteet

Muut infraympäristön rakenteet

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu

Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelu

Satamien, vesirakenteiden ja tuulivoimapuistojen suunnittelu

Satamien, vesirakenteiden ja tuulivoimapuistojen suunnittelu

Pohjarakentamisen suunnittelu

Pohjatutkimukset

Pohjatutkimukset

Pohjarakennesuunnittelu

Pohjarakennesuunnittelu

Muut asiantuntijapalvelut

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta

Sisäilma ja rakennusterveys

Sisäilma ja rakennusterveys

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimukset

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Tietomallinnus

Tietomallinnus

Experisense

Experisense

Tutkimukset ja mittaukset

Meluselvitys

Meluselvitys

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Pohjatutkimukset

Pohjatutkimukset

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimukset

Rakennusten katsastukset

Rakennusten katsastukset

Ulkopuolinen tarkastus

Ulkopuolinen tarkastus

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence

Päästömittaukset

Päästömittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Experisense

Experisense

Kalliosuunnittelu ja maanalaiset tilat

Kalliorakennussuunnittelu

Kalliorakennussuunnittelu

Maanalaisten tilojen hankekehitys

Maanalaisten tilojen hankekehitys

Maanalaisten tilojen pää- ja  arkkitehtisuunnittelu

Maanalaisten tilojen pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Maanalaisten tilojen korjaussuunnittelu ja käyttötarkoituksen muutokset

Maanalaisten tilojen korjaussuunnittelu ja käyttötarkoituksen muutokset

Maanalaisten tilojen rakennesuunnittelu

Maanalaisten tilojen rakennesuunnittelu

Kalliorakenteiden tarkastukset ja kuntoarviot

Kalliorakenteiden tarkastukset ja kuntoarviot

Kalliorakenteiden korjaussuunnittelu

Kalliorakenteiden korjaussuunnittelu

Vähähiilinen rakentaminen ja kiertotalous

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta

Vähähiilinen rakennuttaminen

Vähähiilinen rakennuttaminen

Kiertotalouskonsultointi

Kiertotalouskonsultointi

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi

Purkukartoitus

Purkukartoitus

Uusiomaarakentaminen

Uusiomaarakentaminen

Energiakonsultointi

Energiakonsultointi

Hiilijalanjälkikonsultointi

Hiilijalanjälkikonsultointi

Purkujätteen hyväksyntä ja kelpoisuus

Purkujätteen hyväksyntä ja kelpoisuus

Hiilineutraali aluerakentaminen

Hiilineutraali aluerakentaminen

EPD-ympäristöselosteet

EPD-ympäristöselosteet

Laskenta- ja elinkaaripalvelut

Kustannuslaskenta

Kustannuslaskenta

Kustannusriskianalyysi

Kustannusriskianalyysi

Kannattavuuslaskenta

Kannattavuuslaskenta

Elinkaarilaskenta

Elinkaarilaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta

Kaavakustannusanalyysi

Kaavakustannusanalyysi

Energiakonsultointi

Energiakonsultointi

Määrälaskenta

Määrälaskenta

EU-taksonomia

EU-taksonomia

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Teollisuuden suunnittelu

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Tekninen laskenta (FEM ja CFD=

Tekninen laskenta (FEM ja CFD=

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Energiahuolto

Energiahuolto

Teollisuusautomaatio

Teollisuusautomaatio

Prosessisuunnittelu

Prosessisuunnittelu

Kylmätekninen suunnittelu

Kylmätekninen suunnittelu

Päästömittaukset

Päästömittaukset

Teollisuuden LVI-suunnittelu

Teollisuuden LVI-suunnittelu

Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Puhdastilasuunnittelu

Puhdastilasuunnittelu

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Teollisuuden tekninen turvallisuus

Teollisuuden tekninen turvallisuus

Talotekninen suunnittelu

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu

LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelu

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatio

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Kylmätekninen suunnittelu

Kylmätekninen suunnittelu

Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Experisense

Experisense

Energiasuunnittelu

Energiakonsultointi

Energiakonsultointi

Energiahuolto

Energiahuolto

Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energia- ja LVIS-mittaukset

Ympäristötekniikka

Hajuhaittojen hallinta ja mittaukset

Hajuhaittojen hallinta ja mittaukset

Päästöjen leviämismallinnukset

Päästöjen leviämismallinnukset

Työhygienia

Työhygienia

Ympäristöasioiden hallinta

Ympäristöasioiden hallinta

Arkkitehtisuunnittelu