Kosteudenhallinta kuuluu projektin jokaiseen vaiheeseen, kuten myös Hallituskatu 14, Kuopiossa.
Palvelut

Kosteudenhallinta

Meille kosteudenhallinnan lähtökohta on aina riskien ja ongelmien ennakointi. A-Insinöörit Kosteusturva™ -palvelu varmistaa, että rakennuksesi kosteudenhallinta on suunniteltu huolellisesti sen koko elinkaaren ajaksi.

PYYDÄ TARJOUS

Kosteudenhallinta kuuluu hankkeen kaikkiin vaiheisiin

Kääntymällä kokeneiden kosteudenhallinnan asiantuntijoidemme puoleen varmistat, että rakennuksesi rakenteet ovat ja pysyvät kuivina. Näin se on käyttäjilleen terveellinen asua ja toimia. Asiantuntijoidemme avullamme tuot kosteudenhallinnan osaksi rakentamishankkeesi kokonaisprosessia ja hankintamenettelyjä.

Kosteudenhallintakoordinaattori mukaan heti hankkeen alussa

Rakennushankkeesi onnistuu, kun otat kosteudenhallintakoordinaattorin mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kosteudenhallinnan palvelumme A-Insinöörit Kosteusturva™ joustaa hankkeesi koon ja sisällön mukaan.

Kosteudenhallintakoordinaattorimme huolehtii, että rakennuksen kosteudenhallinta otetaan huomioon rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa ja että kaikki osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä kosteudenhallinnan onnistumiseksi. Kosteusriskit kartoitetaan ja arvioidaan yhdessä – samoin kuin ratkaisut, joiden avulla kosteusongelmia voidaan ehkäistä niin suunnittelupöydällä, työmaalla kuin käytön aikanakin.

Rakennushankkeen kosteudenhallintaa säätelee asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017).

”Onnistunut kosteudenhallinta takaa rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden sekä pidentää sen elinkaarta. ”

TURVALLINEN JA TERVEELLINEN TALO

Panostamalla huolellisesti suunniteltuun ja toteutettuun kosteudenhallintaan takaat rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden pitkälle tulevaisuuteen.

ENNAKOI KOSTEUSRISKIT

Kosteudenhallintakoordinoinnin avulla ennakoit ja ennaltaehkäiset kosteusvaurioihin liittyvät riskit.
Kosteudenhallinta kuuluu hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Kosteudenhallinta pitää huomioida rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

A-insinöörit Kosteudenhallinta™ kattaa rakennuksen koko elinkaaren

A-Insinöörit Kosteudenhallinta™ on palvelu, joka kattaa rakennuksen koko elinkaaren. Saat meiltä asiantuntevia kosteudenhallinnan palveluita kaikkiin vaiheisiin: hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakentamisen valmisteluun ja varsinaiseen toteutusvaiheeseen sekä rakennuksen käytön ajaksi.

Jo ennen rakennushankkeen aloittamista määrittelemme vaatimukset ja vastuut niin konkreettisesti, että kosteudenhallinnasta muodostuu helposti ymmärrettävä, seurattava ja mitattava kokonaisuus.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA

 • Kosteudenhallinnan vaatimustason määrittely
 • Kosteudenhallinnan vastuiden määrittely
 • Kosteusriskien kartoitus
 • Suunnitteluratkaisujen kehitys
 • Suunnittelutehtävien määrittely
 • Kosteudenhallintaselvitys

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ SUUNNITTELUVAIHEESSA

 • Rakentamisen aikaiset vaatimukset kosteudenhallintaan
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Suunnitelmien yhteensovitus
 • Kosteudenhallinnan työpajat
 • Kosteudenhallinnan suunnitelmakatselmukset

Kosteudenhallinta on osa rakentamisen valmistelua

Onnistunut siirtymä suunnittelusta toteuttamiseen edellyttää kaikilta rakentamishankkeen osapuolilta järjestelmällistä yhteistyötä ja tiivistä viestintää.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ RAKENTAMISEN VALMISTELUSSA

 • Kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen
 • Urakoitsijan kosteudenhallintaosaamisen varmistaminen
 • Urakoitsijan perehdyttäminen hankkeen kosteusriskeihin ja niiden hallintaan

Toteutusvaiheen kosteudenhallinta onnistuu hyvällä viestinnällä

Rakentamishankkeen toteutusvaiheessa korostuvat oikea-aikainen viestintä ja yhteistyö koordinaattorimme, toteuttajan, valvojien, hankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijoiden välillä.

Ennen kunkin kriittisen työvaiheen – kuten vesikaton asentamisen – aloittamista kannattaa järjestää työvaiheen kosteudenhallinnan aloituskokous. Järjestämme hankkeen edetessä myös seurantakokouksia. Poikkeamista viestiminen on tärkeää kosteusongelmien ehkäisemiseksi.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ TOTEUTUSVAIHEESSA

 • Työmaan kosteudenhallinnan valvonta
 • Työmaaolosuhteiden valvonta
 • Betonin kuivumisen valvonta
 • Työnjohdon perehdyttäminen kosteusriskeihin
 • Työmaahenkilöstön kouluttaminen
 • Poikkeamien hallinta
 • Kosteudenhallinnan dokumentoiminen ja todentaminen

Myös rakennuksen käyttäjille perehdytys hyvään kosteudenhallintaan

Kosteusongelmia voi syntyä myös sen jälkeen, kun rakennus on käyttöönottovaiheessa todettu terveelliseksi ja turvalliseksi. Suosittelemmekin, että käyttövaiheen kosteudenhallinnasta sovitaan jo hankkeen aikana.

Kosteudenhallinnan kannalta on olennaista, että käyttäjät saavat perehdytyksen rakennuksen tai tilan oikeaan käyttöön. Huoltokirjan on oltava käyttäjien saatavilla ja aina ajantasainen.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ KÄYTTÖVAIHEESSA

 • Käyttäjien perehdyttäminen kosteudenhallintaan
 • Rakennuksen terveellisyyden varmistaminen
 • Huoltokirjan sisällön varmistaminen
 • Kiinteistönpidon auditointi

Kysy lisätietoja

Mikko Tarri

Mikko Tarri

yksikönjohtaja, rakennusterveys

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut koko Suomi

+358 40 057 6633 mikko.tarri@ains.fi Tampere

Kari Niskanen

Kari Niskanen

suunnittelujohtaja, kosteudenhallinta ja rakennusfysiikka

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut koko Suomi

+358 40 718 2565 kari.niskanen@ains.fi Tampere

Jari Rissanen

Jari Rissanen

projektipäällikkö, korjaustutkimukset ja -suunnittelu

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut Itä-Suomi

+358 40 481 4656 jari.rissanen@ains.fi Kuopio

Seppo Raiski

Seppo Raiski

yksikönjohtaja

rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut Etelä-Suomi

+358 40 042 2591 seppo.raiski@ains.fi Espoo

Sanna Koskela

Sanna Koskela

tiimipäällikkö

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 40 822 4756 sanna.koskela@ains.fi Espoo

Palveluun liittyvät referenssit

Aurinkolinna-asumispalvelut, Espoo
Aurinkolinna-asumispalvelut, Espoo
Kiiminkipuiston koulu, Oulu
Kiiminkipuiston koulu, Oulu
Kuopion museo, Kuopio
Kuopion museo, Kuopio

Tutustu muihin palveluihin

Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelu

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Käyttöönottopalvelut
Käyttöönottopalvelut