Helsingin Olympiastadion uudistui. A-Insinöörit teki laajaan korjausrakennushankkeeseen ulkopuolisen tarkastuksen.
Palvelut

Ulkopuolinen tarkastus

Ulkopuolisen asiantuntijan näkemys laajan tai rakenteellisesti vaativan rakennushankkeen suunnitelmista tuo lisätietoa kokonaisuuden turvallisuudesta, terveellisyydestä ja pitkäaikaiskestävyydestä. Ulkopuolinen tarkastus takaa tilaajalle mielenrauhan.

PYYDÄ TARJOUS
Ulkopuolinen tarkastus tai kolmannen osapuolen tarkastus tarkoittaa menettelyä, jossa pätevä ja rakennushankkeeseen ryhtyvästä riippumaton asiantuntija laatii rakennusvalvontaviranomaisen vaatimuksesta lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset.

Ulkopuolinen tarkastus varmistaa suunnittelun laadun

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö suunnitelmien tarkastamisessa pienentää rakentamisen taloudellisia riskejä ja tuo turvaa rakennuksen koko elinkaarelle. Teemme kolmannen osapuolen tarkastuksia erityisesti kohteisiin, joissa on vaativia rakenneratkaisuja. Tarkastamme mm. siltojen, talo- ja teollisuusrakenteiden, urheilurakennusten, kauppakeskusten sekä ydinvoimaloiden suunnitelmia.

Analysoimme ja tarkastamme rakennemalleja, -laskelmia ja –suunnitelmia sekä määrittelemme tarkastuksen laajuuden, tavan ja yhteistoiminnan menettelyt. Avullamme saat hoidettua myös valmiiden rakenteiden analyysejä, kapasiteettilaskelmia ja kuntoarvioita.

Kolmas osapuoli tarkastaa vaativat kohteet

Rakennesuunnittelun ulkopuolinen tarkastus tarvitaan, kun rakennesuunnittelutehtävä kuuluu erityisvaativiin kohteisiin. Ulkopuolinen tarkastus voi tulla kyseeseen myös, jos tilojen käyttötarkoitus, kuormitukset, palokuormat, suunnittelu-, laskenta- tai mitoitusmenetelmä, ympäristövaatimukset tai suunnitteluratkaisu poikkeavat tavanomaisesta.

Ulkopuolista tarkastusta vaativat esimerkiksi suuria yleisötiloja sisältävät rakennuskohteet kuten areenat ja stadiumit. Myös tilanteet, joissa esimerkiksi rakennustuotteiden kelpoisuus pitää vaativien olosuhteiden takia selvittää rakennuspaikkakohtaisesti, vaativat mukaan ulkopuolisen tarkastajan.

Uusien menetelmien käyttö vaatii ulkopuolista tarkastusta

Ulkopuolinen tarkastus on tarpeen myös silloin, kun rakentamisessa käytetään rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- tai toteutusmenetelmiä, joiden kelpoisuudesta ei ole varmuutta tai aikaisempaa kokemusta.

Joskus tarkastusta vaaditaan myös rakennusvirheiden kohdalla. Ulkopuolista tarkastajaa voidaan tarvita puolueettomasti selvittämään rakentamisessa havaitun tai epäillyn virheen vaikutuksia tai korjaamista. Erittäin vaativissa rakennushankkeissa ulkopuolinen tarkastus kohdistetaan riskianalyysissä osoitettuihin kohtiin.

Lupahakemuksiin ulkopuolinen arvio

Lupahakemusta käsiteltäessä tai rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia hakijan esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille tämän lain nojalla asetetut vaatimukset.

”Riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan käyttö suunnitelmien tarkastamisessa pienentää rakentamisen taloudellisia riskejä ja tuo turvaa rakennuksen koko elinkaarelle.”

PUOLUEETON TARKASTAJA VARMISTAA LAADUN

Ulkopuolisen tarkastajan käyttö pienentää rakentamisen taloudellisia riskejä ja tuo turvaa rakennuksen koko elinkaarelle.

ULKOPUOLINEN TARKASTUS KATTAA

  • Laskentamenetelmät
  • Kuormitukset ja kuormitusyhdistelmät
  • Sisäiset ja ulkoiset rasitusolosuhteet
  • Rakennuksen perustamisen
  • Rakennuksen kokonaisvakavuuden
  • Tärkeimmät kantavien rakenteiden liitosten ja paloturvallisuuden periaatteet
  • Rakennusfysikaaliset ominaisuudet
  • Rakennustuotteiden ominaisuuksille esitettyjen vaatimusten tarkastamisen
  • Rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastamisen

Kysy lisätietoja

Jari-Tapio Aalto

Jari-Tapio Aalto

suunnittelujohtaja

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut Etelä-Suomi

+358 400 592 716 jari-tapio.aalto@ains.fi Espoo

Seppo Raiski

Seppo Raiski

yksikönjohtaja

rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut Etelä-Suomi

+358 40 042 2591 seppo.raiski@ains.fi Espoo

Palveluun liittyvät referenssit

Kauppakeskus Tripla, Pasila
Kauppakeskus Tripla, Pasila
Olympiastadion, Helsinki
Olympiastadion, Helsinki
Ruutanan koulukeskus, Kangasala
Ruutanan koulukeskus, Kangasala

Tutustu muihin palveluihin

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus
Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu
Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu

Kuntoarviot ja -tutkimukset
Kuntoarviot ja -tutkimukset