EU-taksonomia edistää ympäristötavoitteiden saavuttamista.
Palvelut

EU-taksonomia

EU-taksonomia auttaa tunnistamaan ympäristön kannalta kestävät toimet. Yhteiset arviointikriteerit edistävät läpinäkyvyyttä sekä helpottavat sijoitusten ja rahoituksen tehokkaampaa ohjautumista. Autamme hyödyntämään EU-taksonomian mahdollisuudet hankkeessasi.

OTA YHTEYTTÄ

EU-taksonomia rakentaa kestävämpää huomista

Eurooppa tähtää ensimmäiseksi täysin hiilineutraaliksi maanosaksi. EU-taksonomia vauhdittaa euroalueen vihreää siirtymää ja helpottaa unionin asettamien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Yhteinen luokittelujärjestelmä on yksi unionin yritysten vastuullisuusstrategioiden tueksi tarjoama työkalu. 

EU-TAKSONOMIAN AVULLA YRITYKSESI VOI

 • hankkia taksonomiasidonnaista rahoitusta, joka saattaa olla edullisempaa tai paremmin saatavilla
 • parantaa omaa kestävää suorituskykyään
 • edistää vihreää siirtymää
 • lisää läpinäkyvyyttä

Taksonomia edistää kestävämpää liiketoimintaa ohjaamalla rahoitusta ympäristötavoitteet täyttäviin kohteisiin. Asetus lisää myös yritystoiminnan läpinäkyvyyttä sijoittajille osoittamalla, mitkä yrityksen toiminnot luovat kestävämpää tulevaisuutta.

Asiantuntijamme auttavat sinua EU-taksonomian hyödyntämisessä hankkeesi jokaisessa vaiheessa. Autamme taksonomian kuuden ympäristökestävyyden osa-alueen näkökulmien huomioimisessa sekä vähimmäissuojatoimien täyttämisessä ja raportoinnissa.

EU-taksonomia auttaa saavuttamaan ympäristötavoitteita

Taksonomia tarkastelee ympäristön kestävyyttä kuuden osa-alueen näkökulmasta. 
 1. Ilmastonmuutoksen hillintä
 2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
 4. Siirtyminen kiertotalouteen
 5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
 6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
Yrityksen toimet eivät taksonomian mukaan saa aiheuttaa haittaa yhdellekään edellä listatulle ympäristötavoitteelle. 

Autamme huomioimaan EU-taksonomian jo hankkeen alussa

Asiantuntijamme auttavat huomioimaan EU-taksonomian vaikutukset ja mahdollisuudet jo rakennushankkeen alussa, jolloin vedetään suuret linjat ja harkitaan rahoitusjärjestelyjä.

Avullamme tunnistat taksonomian vaatimukset varhaisessa vaiheessa ja voit ohjata hanketta tehokkaimmin parhaaseen lopputulokseen. Vastuullisesti toimiminen ei ole yrityksille vain velvoite, vaan myös mahdollisuus vastuullisen liiketoiminnan kasvattamiseen.

Saat asiantuntijoiltamme myös muut ympäristövastuun kehittämisen ja todentamisen palvelut: ympäristösertifioinnit, hiilijalanjälkilaskennan, vähähiilisen rakennuttamisen, kiertotalouskonsultoinnin,  rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimoinnin, uusiomaarakentamisen, purkukartoitukset, energiakonsultoinnin, hiilijalanjälkikonsultoinnin, purkujätteen hyväksynnän ja kelpoisuuden sekä hiilineutraalin aluerakentamisen.

EU-TAKSONOMIA RAKENNUSHANKKEISSA

 • Jos suunnittelet uudis- tai korjaushanketta, EU-taksonomian tarjoamia mahdollisuuksia on hyvä pohtia.

 • Taksonomia vaikuttaa ensisijaisesti pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin sekä merkittäviin, yli 500 henkeä työllistäviin pörssiyrityksiin, joita koskee myös muiden kuin taloudellisten tietojen raportointivelvollisuus.

 • Välillisesti taksonomia ulottuu myös toimijoihin, jotka hakevat toimintansa tai hankkeittensa toteuttamiseen rahoitusta. Kiinteistö- ja rakennusalalla taksonomia voi siis heijastua hankkeisiin, joissa arvioidaan sijoituspotentiaalia tai haetaan rahoitusta.

KYSY LISÄTIETOJA

Hannele Ahvenniemi

Hannele Ahvenniemi

johtaja, elinkaaripalvelut (vanhempainvapaalla)

rakennuttaminen

+358 40 777 6892 hannele.ahvenniemi@ains.fi Espoo

”Autamme huomiomaan EU-taksonomian kestävän liiketoiminnan edistämisessä.”

EDISTÄ VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ

Auta tekemään Euroopasta hiilineutraali.

TUNNISTA MAHDOLLISUUDET

Tunnista taksonomian vaatimukset ja vaikutukset jo hankekehitysvaiheessa.

NOJAA OMAN ALAN ASIANTUNTEMUKSEEN

Sääntely täsmentyy jatkuvasti – varmista, että käytettävissäsi oman alasi ajantasaisin tieto ja ymmärrys.

Tutustu muihin palveluihin

Määrälaskenta
Määrälaskenta

Hiilijalanjälkikonsultointi
Hiilijalanjälkikonsultointi

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen