Palvelut

Energiakonsultointi

Energiakonsultointimme auttaa tunnistamaan hankkeellesi oikeat tavoitteet ja ratkaisut hiilijalanjäljen ja kustannusten pienentämiseksi. Nojautumalla asiantuntijoihimme heti hankkeen ensimetreiltä alkaen, mahdollistat optimaalisimmat päätökset ja hyödyt koko elinkaaren näkökulmasta.

OTA YHTEYTTÄ

Energiakonsultoinnissa analysoimme ja tunnistamme hankkeellesi ympäristön sekä kustannusten kannalta optimaalisimmat energiaratkaisut

  1. joiden avulla kiinteistö tarvitsee vähemmän energiaa,
  2. joilla kasvatetaan uusiutuvan energian osuutta ja/tai
  3. joilla hyödynnetään energian kierrätyksen mahdollisuuksia. 

Asiantuntijamme selvittävät vaihtoehtojen vaikutukset energiainvestointeihin sekä käytönaikaisiin elinkaarikustannuksiin ja antavat suosituksensa hankkeelle. Työkaluina käytetään energiasimulointia, olosuhdesimulointia tai e-lukulaskentaa.

Hyödynnä energiakonsultointia tarveselvityksestä alkaen

TARVESELVITYKSESSÄ määritämme hankkeelle kestävän kehityksen elinkaaritavoitteet.

HANKESUUNNITTELUSSA vertailemme ja optimoimme eri energiavaihtoehtoja rakennuksen koko elinkaaren ajalta niiden hiilijalanjäljen, kustannustehokkuuden sekä investoinnin takaisinmaksuajan perusteella.

SUUNNITTELUN alussa varmistamme, että kaikki suunnitteluryhmät tuntevat elinkaaritavoitteet. Varmistamme käytettävien järjestelmien kestävyyden sekä suunnitteluratkaisujen energia- ja materiaalitehokkuuden.

RAKENTAMISVAIHEEN alussa sovitetaan yhteen hankkeen elinkaaritavoitteet ja laaditaan energiatodistus. Huomioimme tavoitteet myös urakka-asiakirjojen laadinnassa. Ohjeistamme rakentajia toimimaan mahdollisimman vähähiilisesti, huomioiden mahdollisimman vähähiiliset ratkaisut muun muassa työmaan lämmityksessä, työmaatiloissa, logistiikassa sekä koneiden ja laitteiden käytössä.

KÄYTTÖÖNOTOSSA varmistamme hankkeen alussa asetettujen elinkaaritavoitteiden toteutumisen mittauksin sekä opastamalla käyttäjät kiinteistön suunnitellun mukaiseen käyttöön.

ENERGIAKONSULTOINTI SISÄLTÄÄ

  • Energiasimulointi
  • Monitavoiteoptimointi
  • Olosuhdesimulointi
  • E-lukulaskenta

KYSY LISÄTIETOJA

Jarkko Koskipalo
Jarkko Koskipalo

yksikönjohtaja, laskenta- ja elinkaaripalvelut
+358 400 174 077
jarkko.koskipalo@ains.fi
koko Suomi

Essi Boije af Gennäs
Essi Boije af Gennäs

johtaja
+358 50 469 5494
essi.boije@ains.fi
koko Suomi

”Autamme keskittymään investointikustannusten sijasta elinkaarikustannuksiin. Se mahdollistaa säästöt euroissa ja hiilijalanjäljessä."

 

Tutustu muihin palveluihin

Hiilijalanjälkilaskenta
Hiilijalanjälkilaskenta

Rakennuttaminen
Rakennuttaminen

Kiertotalouskonsultointi
Kiertotalouskonsultointi