Kaupunkikehityksen palvelumme perustuvat mm. yhteiskehittämisen menetelmiin sekä datalähtöisiin, visuaalisiin arvonkehityksen mallinnuksiin.
Palvelut

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehittämisellä vaikutetaan ihmisten elämään, arjen sujuvuuteen ja ympäristön vetovoimaan. Autamme suunnittelemaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisia kaupunkialueita, ja kohdentamaan kiinteistö- ja palveluinvestoinnit viisaasti.

OTA YHTEYTTÄ

Kaupunki- ja aluekehittämisen asiantuntijamme auttavat hyödyntämään parhaita menetelmiä toimivien, vetovoimaisten alueiden suunnittelussa ja kiinteistö- ja infrainvestointien kohdentamisessa. Toimimme asiantuntijakumppanina kaikissa kaupunki- ja aluekehityshankkeissa yleiskaavoituksesta yksittäisen investointihankkeen asemakaavoitukseen ja toteutukseen.

Toteutamme maanomistajille, kiinteistönomistajille, kaavoittajille ja kaupunkisuunnittelijoille analyyseja tonttien ja alueiden arvonkehityksestä. Laadimme vertailuja ja ennusteita, jotka auttavat kohdentamaan ja ajoittamaan maankäyttöön liittyvät investoinnit oikein. Edistämme yhteistoiminnallisia aluekehityksen muotoja, joiden keskiössä on maanomistajien, viranomaisten, kehittäjien, sijoittajien ja palveluntarjoajien osallistaminen maankäytön suunnitteluun.

Kaupunginosa-allianssi aluekehittämiseen (Koala™)

A-Insinöörien aluesuunnitteluun kehittämä Koala-konsepti on hankemuoto, jossa kokonaisia kortteleita ja kaupunginosia suunnitellaan sekä toteutetaan kokonaisuutena, yhteistoiminnassa maankäytön kaikkien osapuolten kanssa.

Koala-mallissa eri osapuolet (maanomistajat, kehittäjät, sijoittajat, suunnittelijat, palveluntarjoajat jne.) toimivat tiiviimmin yhteistyössä jakaen yhteiset kannustimet hankkeen kehittämisen,  suunnittelun ja toteutuksen osalta (vrt. allianssimalli). Toteutuksen mahdollistamiseksi mm. hankeyhtiö ja hankerahoitus räätälöidään tapauskohtaisesti. Lue lisää: Tapa rakentaa kaupunginosia tarvitsee uutta otetta – allianssia

Koala-mallilla saadaan aikaan merkittäviä aikataulu- ja laatuetuja sekä kustannussäästöjä verrattuna perinteiseen, tonttivetoiseen aluerakentamiseen. Se mahdollistaa asuinrakentamisen, palveluiden ja infraratkaisuiden optimaalisen vaiheistuksen, jolloin alueen asukkaat ja muut käyttäjät voivat nauttia vetovoimaisesta, hyvin toimivasta uudesta alueesta palveluineen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Cityfier kiinteistöjen sijainnin tulevaisuuden arvon ennustamiseen

A-Insinöörien kehittämään Cifyfier-työkaluun pohjautuvat mallinnukset lisäävät kykyäsi tehdä kannattavia investointipäätöksiä, skenaariotarkasteluja ja suunnitella tasapainoista kaupunkirakennetta uusilla ja kehittyvillä alueilla. Lue lisää: Kaupunkisuunnitteluun tarvitaan tasapainoa

Cityfier ennustaa yksittäisten kiinteistöjen ja kokonaisten alueiden arvonmuutospotentiaalia. Analyyseissä huomioidaan nykytilanne, kuten olemassa olevan kaupunki- ja palvelurakenne, nykyinen kiinteistökanta ja kaavavaranto, sekä tulevaisuuden kaupunkirakenteen muutokset.

Cityfier luo myös kaupunginosakohtaisia mallinnuksia, jotka ennustavat alueellisen asukas- ja työpaikkamäärien kehittymisen sekä alueella sijaitsevien kiinteistöjen arvonmuutoksen eri ajanjaksoina. Ohjelmistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi eri alueella sijaitsevien tulevaisuuden investointien vertailuun, skenaariotarkasteluihin sekä kaupunginosien väliseen vertailuun. Lue lisää: Kaupunkisuunnitteluun tarvitaan tasapainoa

Cityfier palvelee mm. kiinteistönomistajia, sijoittajia, kehittäjiä, kiinteistöarvioitsijoita, kiinteistöalan asiantuntijoita ja viranomaisia, ja on saatavilla joko lisenssinä tai palveluna. 

KAUPUNKI- JA ALUEKEHITTÄMISEN PALVELUITAMME

CITYFIER NÄYTTÄÄ KAUPUNGINOSAN TULEVAISUUDEN

  • Cityfier ennustaa kiinteistöjen ja kaupunginosien tulevaisuuden arvonmuutosta
  • Cifyfier lisää kaupunkien, maanomistajien ja sijoittajien kykyä arvopohjaiseen aluerakentamiseen uusilla ja kehittyvillä alueilla
  • Perustuu avoimeen dataan sekä kaupunkitaloustutkimustietoon asuntojen, toimitilojen, liikenneyhteyksien sekä palvelujen läheisyydestä vetovoimatekijänä

     

Kysy lisätietoja

Antti Tuomela

Antti Tuomela

kaupallinen johtaja, asiakkuudet ja hankekehitys

hankekehitys

+358 40 719 4007 antti.tuomela@ains.fi Espoo

Markus Saari

Markus Saari

hankekehitysjohtaja

hankekehitys koko Suomi

+358 44 9819 828 markus.saari@ains.fi Espoo

Jukka Kettunen

Jukka Kettunen

kaupunkikehitysjohtaja

rakennuttaminen koko Suomi

+358 40 7338 280 jukka.kettunen@ains.fi Espoo

Palveluun liittyvät referenssit

Tampereen kansi
Tampereen kansi
Mellunpuiston asuinalue, Helsinki
Mellunpuiston asuinalue, Helsinki
Taloyhtiöt uudistavat korttelin Mellunmäessä – purkava täydennysrakentaminen toi vaihtoehdon kalliille peruskorjaukselle
Taloyhtiöt uudistavat korttelin Mellunmäessä – purkava täydennysrakentaminen toi vaihtoehdon kalliille peruskorjaukselle

Tutustu muihin palveluihin

Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelu

Kiinteistökehitys
Kiinteistökehitys

Kaavakustannusanalyysi
Kaavakustannusanalyysi