Sipoon_keskuspuisto-1
Palvelut

Maisemasuunnittelu

Ajatuksella ja ammattitaidolla tehty maisemasuunnittelu tunnistaa alueen erityispiirteet ja luo laadukkaan, viihtyisän ja hyvinvointia tukevan ympäristön ihmisille puistoina, viheralueina, kulkureitteinä ja monipuolisina kaupunkitiloja.

Maisemasuunnittelun asiantuntijamme tulevat avuksesi puisto- ja kaupunkiympäristöjen, oppimis- ja liikuntaympäristöjen sekä tie- ja katuympäristöjen suunnittelussa. Lisäksi laadimme maisema- ja luontoselvityksiä. 

Maisemasuunnittelija nivoo yhteen muiden alojen suunnittelijoiden ja käyttäjien tarpeet ja luo ympäristöstä kestävän ja toimivan kokonaisuuden.

Maisemasuunnittelulla ihmisten arvostamaa kaupunkitilaa ja puistoja

Laadimme kaupunkitila- ja puistosuunnitelmat eri tarkkuudella yleissuunnitelmatasoisesta suunnittelusta yksityiskohtaisiin rakennussuunnitelmiin. 

Laajempi yleissuunnittelu luo alueen yleisilmeen ja luonteen, tarkempi detaljitason maisemasuunnittelu varmistaa jouhevan toteutuksen ja toimivat rakenteet kauneusarvot huomioiden. Saat meiltä laadukkaat suunnitelmat aukioille, toreille, puistoihin sekä kortteli- ja taloyhtiöpihoille.

Maisemasuunnittelulla innostavia oppimis- ja liikuntaympäristöjä

Ympäristösuunnittelijamme luovat viihtyisiä, leikkiin ja liikuntaan innostavia piha- ja puistoalueita esteettisyyttä unohtamatta. 

Hyvä maisemasuunnittelu kestää aikaa ja luo turvallisen ja kehittävän ympäristön. Teemme suunnittelua sinun ja käyttäjien toiveiden pohjalta, tarvittaessa osallistavan suunnittelun menetelmiä hyödyntäen.

Viihtyisyyttä arkisiin tie- ja katuympäristöihin

Maisemasuunnittelun asiantuntijamme taitavat tie- ja katualueiden vihersuunnittelun useilla suunnitelmatasoilla aina kaavoitusvaiheen viitesuunnitelmista yksityiskohtaiseen rakennussuunnitteluun asti.

Tie- ja katualueilla vihersuunnittelun pääpaino on turvallisuusnäkökohtien huomioimisessa. Tavoitteenamme on luoda arkisesta liikenneympäristöstä elämyksellinen ja viihtyisä. Asiantuntevalla vihersuunnitelulla voidaan myös parantaa alueen pienilmastoa ja hallita melu- ja tuulihaittoja. 

Kaavoitusvaiheessa ajatuksella tekemämme vihersuunnittelu vahvistaa viheralueverkostoa ja takaa sen säilymisen.

MAISEMASUUNNITTELUN PALVELUITAMME

 • kaupunki- ja liikenneympäristöt
 • puistot, leikkipaikat ja viheralueet
 • koulujen ja päiväkotien piha-alueet
 • lähiliikuntapaikat, virkistysreitit
 • ympäristöselvitykset ja inventoinnit
 • viherkerroinlaskelmat
 • maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat
 • viheralueiden hoidon suunnittelu

Maisemaselvitykset ja luontoselvitykset

Maisemaa ja luontoa koskevat selvitykset  toimivat kaavoitustyön perusselvityksenä ja antavat suositukset jatkosuunnittelutyölle. 

Selvityksessä arvioidaan maankäytön välittömiä ja välillisiä vaikutuksia kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan sekä kulttuuriperintöön. Lisäksi selvitysvaiheessa voidaan arvioida alueellisia ekologisia yhteyksiä ja annetaan tarvittaessa suosituksia näiden vahvistamiseksi.

Laadimme maisemaselvitykset ja luontoselvitykset hankkeeseesi ammattitaidolla ja ajatuksella. 

VIHERSUUNNITELMA MÄÄRITTÄÄ:

 • alueen yleisilmeen ja hoidon tason
 • kohteen toiminnot
 • alueen säilytettävän ja istutettavan kasvillisuuden
 • pinnoitteet 
 • kalusteet ja varusteet

HUOMIOIMME MAISEMASUUNNITTELUSSA:

 • esteettömyys 
 • turvallisuus
 • esteettisyys
 • aluetta koskeva muu suunnittelu
 • alueen erityispiirteet
 • kestävän kehityksen periaatteet
 • kustannukset

KYSY LISÄTIETOJA

Päivi Annamaa
Päivi Annamaa

yksikönjohtaja, tie-, katu- ja aluesuunnittelu, Oulu
+358 40 8278 608
paivi.annamaa@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

Kirsi Pääkkö
Kirsi Pääkkö

projektipäällikkö, tie-, katu- ja aluesuunnittelu, Oulu
+358 40 8271 618
kirsi.paakko@ains.fi
koko Suomi
civil engineering

”Kestävää ja käytännönläheistä maisemasuunnittelua”

HYVINVOINTIA TUKEVAA

Laadukas viherympäristö sujuvoittaa arkea ja tukee käyttäjien hyvinvointia ja palautumista.

KESTÄVÄÄ YMPÄRISTÖRAKENTAMISTA

Jokaisen suunnitelman lähtökohtana on luoda helposti kunnossapidettävä, aikaa kestävä ja luonnollisesti ympäristöönsä nivoutuva kokonaisuus.

TOIMIVAT YMPÄRISTÖT

Käyttäjälähtöinen suunnittelu helpottaa alueen käyttöä ja varmistaa turvalliset ja sujuvat toiminnot.

PALVELUUN LIITTYVÄT REFERENSSIT

Kempeleentien toimenpidesuunnitelma -Oulu
Kempeleentien toimenpidesuunnitelma -Oulu
Raahen keskustan kaupunkivihreä -suunnitelma
Raahen keskustan kaupunkivihreä -suunnitelma

Tutustu muihin palveluihin

Liikennesuunnittelu
Liikennesuunnittelu

Pohjarakennesuunnittelu
Pohjarakennesuunnittelu

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu
Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu