Täydennysrakentaminen
Palvelut

Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentamisella luodaan lisää tilaa asumiselle ja viihtyvyydelle valmiissa kaupungissa, hyvien liikenneyhteyksien päässä. Autamme taloyhtiöitä tunnistamaan täydennys- ja lisärakentamisen taloudelliset mahdollisuudet ja kehittämään asuinympäristönsä vetovoimaa.

OTA YHTEYTTÄ

Rakennetuissa kaupungeissa tonttimaa on arvokasta ja vähissä. Uuden rakentaminen hyödyntämättömälle tontin osalle tai nykyisen rakennuksen tilalle on mahdollisuus, joka luo arvoa monille: taloyhtiölle, nykyisille ja tuleville asukkaille, lähiympäristölle ja koko kaupungille.

Kokeneet hankekehittäjämme auttavat tunnistamaan täydennysrakentamisen potentiaalin, laatimaan taloudellisesti viisaan, toteutuskelpoisen hankesuunnitelman sekä kokoamaan oikeat toimijat hankkeen ympärille.

Toimimme taloyhtiöiden puolueettomana kumppanina, joka on sitoutunut edistämään osakkaiden etua ja tavoitteita.

Kannattavuusanalyysilla alkuun!

Täydennysrakentamisen, esimerkiksi lisäkerrosten, ullakkotilojen tai lisärakennuksen, tuotoilla voidaan rahoittaa edessä olevat suuret remontit ja parannukset. Autamme taloyhtiösi alkuun laatimalla analyysin, jossa täydennysrakentamisen vaihtoehtojen kannattavuutta verrataan peruskorjauskustannuksiin.

AUTAMME ONNISTUMAAN TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA

  • Luonnostelemme tontille mahdollisia vaihtoehtoja ja laadimme kannattavuusanalyysin vaihtoehtoisten polkujen tarkastelemiseksi.
  • Osallistamme taloyhtiön osakkaat hankkeen valmisteluun ja perusteluihin.
  • Laadimme tarkemmat suunnitelmat täydennysrakennushankkeen (tai peruskorjausvaihtoehdon!) toteutusmuodosta, kannattavuudesta ja kustannuksista sekä tarvittavat juridiset arvioit.
  • Etsimme mahdolliset sijoittajat ja valmistelemme kiinteistökaupat.
  • Laadimme tarkemmat suunnitelmat täydennysrakennushankkeen (tai peruskorjausvaihtoehdon!) toteutusmuodosta, kannattavuudesta ja kustannuksista sekä tarvittavat juridiset arvioit.
  • Johdamme rakennushanketta taloyhtiön kumppanina tiimissä, jossa on projektipäällikön rinnalla yhteiskehittämisen, kilpailutusten sekä teknisen suunnittelun asiantuntijoita.
  • Olemme kumppani hankkeen kaikissa vaiheissa myös silloin, jos taloyhtiössä päädytään peruskorjausvaihtoehtoon.

Purkava täydennysrakentaminen

Jotta rakennushanke on perusteltu, sen täytyy tuottaa taloudellista hyötyä osakkaille asumiskustannusten pienemisenä tai varallisuuden arvon nousuna. Purkava täydennysrakentaminen edustaa vaihtoehtoa, jossa teknisen käyttöikänsä loppua lähestyvät asuinrakennukset puretaan ja tontille suunnitellaan ja rakennetaan uudisrakennukset.

Uudisrakentamisessa asumisen laatua parannetaan kokonaisvaltaisesti ratkaisuilla, joissa huomioidaan asukkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet. Uudisrakentamisen vähähiiliset ja innovatiiviset energia- ja kiertotalousratkaisut mahdollistavat lisäksi pienemmän neliökohtaisen hiilijalanjäljen.

 

KYSY LISÄTIETOJA

KANNATTAVA RAHOITUSTAPA

Täydennysrakentamisella rahoitetaan 10-100 % peruskorjauksesta tai vältetään kallis peruskorjaus kokonaan.

PAREMPAA ASUMISEN LAATUA

Uutta rakennettaessa käyttöön esteettömyysratkaisut, yhteiskäyttöpalvelut ja yhteisötilat, viihtyisät pihat ja ilmastoystävälliset energiamuodot

LISÄÄ VETOVOIMAA ALUEELLE

Tuo lisää elämää ja modernia asumista vanhoihin kaupunginosiin, hyvien liikeyhteyksien varrelle.

Kysy lisätietoja

Juhani Karhu
Juhani Karhu

toimialajohtaja
+358 40 593 3783
juhani.karhu@ains.fi
koko Suomi
rakennuttaminen

Markus Saari
Markus Saari

hankekehitysjohtaja
+358 44 9819 828
markus.saari@ains.fi
koko Suomi
rakennuttaminen

Jukka Kettunen
Jukka Kettunen

kaupunkikehitysjohtaja
+358 40 7338 280
jukka.kettunen@ains.fi
koko Suomi
rakennuttaminen

Ruut Ronni
Ruut Ronni

yksikönjohtaja
+358 40 126 2300
ruut.ronni@ains.fi
Sisä-Suomi
rakennuttaminen

Ville Rajakallio
Ville Rajakallio

hankekehitysjohtaja
+358 44 535 0981
ville.rajakallio@ains.fi
Sisä-Suomi
rakennuttaminen

Tutustu muihin palveluihin

Lisärakentamisen suunnittelu
Lisärakentamisen suunnittelu

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Putkisaneeraus
Putkisaneeraus