Palvelukuvaus_EPD-ymparistoseloste
Palvelut

EPD-ympäristöseloste

Laatimamme EPD-ympäristöselosteet sisältävät tiivistetysti tiedot rakennustuotteen standardien mukaan lasketuista elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista. EPD-ympäristöselosteet ovat aina kolmannen osapuolen verifioimia eli niissä esitetyt tiedot on todettu luotettaviksi puolueettoman tahon toimesta. 

PYYDÄ TARJOUS

Autamme rakennustuoteteollisuuden edustajia EPD-ympäristöselosteiden laadinnassa sekä rakennushankkeen kaikkia osapuolia, kuten rakennuttajia, urakoitsijoita, arkkitehteja ja suunnittelijoita selosteiden tulkinnassa, rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten vertailussa ja materiaalien hiilijalanjäljen optimoinnissa.

EPD-ympäristöseloste rakennusmateriaaleista

Esitämme EPD-ympäristöselosteessa valmistamiesi tuotteiden päästöt ja autamme kehittämään tuotantoprosessiasi ympäristövastuullisemmaksi. Teemme valmistamillesi rakennustuotteille elinkaariarvioinnin (LCA) ja laadimme tulosten pohjalta voimassa olevien standardien ja tuoteryhmäsääntöjen (PCR) mukaisen EPD-ympäristöselosteen. EPD-ympäristöselosteen lisäksi laadimme kolmannen osapuolen verifiointia varten tarvittavat taustadokumentit, ja tuemme myös verifiointi- sekä julkaisuprosessissa. Tarvittaessa autamme lisäksi hyödyntämään selosteita viestinnässäsi ja markkinoinnissasi.

Saat myös tiedot eniten negatiivisia ympäristövaikutuksia aiheuttavista raaka-aineista ja tuotantoprosessin vaiheista, jolloin pystyt kehittämään tuotantoprosessiasi ympäristövastuullisemmaksi. Päästösäästöt tuovat usein mukanaan myös kustannussäästöjä.

Rakennustuotteiden päästöt muodostuvat esimerkiksi raaka-aineiden louhinnasta, niiden kuljetuksesta tuotantolaitokselle, valmistusprosessin energiankulutuksesta sekä tuotteiden elinkaaren lopussa tapahtuvasta käsittelystä. 

EPD-ympäristöselosteet rakennushankkeen hyödyksi

Vastuulliset toimijat vaativat rakennuksilta ilmastovaikutusten selvittämistä jo nyt ja tulevaisuudessa ilmastovaikutusten arviointi (hiilijalanjälkilaskenta) tulee olemaan myös lainsäädäntömme vaatimus. Ilmastovaikutusten arviointiin tarvitaan tieto rakennuksessa käytettävien materiaalien ilmastovaikutuksista.  

Avullamme saat EPD-ympäristöselosteen, joka on tarkka ja luotettavin tietolähde ilmastovaikutusten arviointiin, sillä seloste sisältää ulkopuolisen tahon todentamaa ja valmistajakohtaista dataa. Voit käyttää rakennusten ilmastovaikutusten arviointiin myös geneerisiä päästötietokantoja, mutta tällöin hiilijalanjälki kasvaa yleensä suuremmaksi.

Ilmastovaikutusten lisäksi EPD-ympäristöselosteemme sisältävät tiedot esimerkiksi vaikutuksista luonnonvarojen käyttöön ja vesien rehevöitymiseen. Selosteet auttavat näin myös EU-taksonomian vaatimusten täyttämiseen, joka tuo kilpailuetua myös kansainvälisillä markkinoilla toimiville rakennustuotevalmistajille.

Selosteet auttavat myös rakennushankkeesi suunnittelijoita ja urakoitsijoita tekemään ympäristövastuullisempia valintoja. Lisäksi useissa rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmissä saa lisäpisteitä, jos rakennushankkeessa käytetään EPD-ympäristöselosteilla varustettuja rakennustuotteita. 

Autamme rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten vertailussa

Rakennustuotteiden ympäristövaikutusten vertailu on usein haastavaa ja siinä tulee ottaa huomioon monia eri tekijöitä. Asiantuntijamme auttavat vertailussa rakennustasolla ja ottavat huomioon mm. seuraavat ominaisuudet:

 • lainsäädännössä tai tilaajan vaatimuksissa määritetyt samat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet
 • rakennustuotteiden vaihdot elinkaaren aikana 
 • muiden materiaalien tarve 
 • esimerkiksi korjausten ja purkujätteiden käsittelyn ympäristövaikutukset 
 • energiankäyttö

MIKÄ ON EPD-YMPÄRISTÖSELOSTE?

 • EPD (Environmental Product Declaration) kertoo rakennustuotteen ympäristövaikutukset raaka-aineiden hankinnasta tuotteen elinkaaren loppuun.
 • Voi koskea yhtä tuotetta tai kokonaista tuoteryhmää.
 • Laaditaan EN15804 -standardin mukaan.
 • Kolmannen osapuolen verifioima – tarkistettua ja luotettavaa ympäristötietoa.
 • Voimassa yleensä 5 vuotta.

EPD-YMPÄRISTÖSELOSTEEN HYÖDYT:

 • Luo rakennustuotteiden valmistajalle kilpailuetua.
 • Auttaa rakennustuotteiden valmistajaa kehittämään tuotantoa ympäristövastuullisempaan suuntaan.
 • Geneerisiä tietoja tarkemmat lähtötiedot ilmastovaikutusten arviointiin, jolloin rakennushankkeen ilmastopäästöt jäävät usein pienemmiksi. 
 • Mahdollistaa eri rakennustuotteiden ympäristövaikutusten vertailun. 
 • Auttaa valitsemaan ympäristönäkökulmasta parhaat ratkaisut. 
 • Tuo lisäpisteitä tavoiteltaessa rakennusten ympäristösertifikaatteja. 
 • Vastaa EU-taksonomian vaatimuksiin.

EPD-SELOSTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUMME

 • Rakennustuotteiden elinkaariarviointi (LCA)
 • EPD-selosteiden laatiminen
 • Tuki EPD-selosteiden kolmannen osapuolen verifiointiin 
 • Rakennustuotteiden ympäristövaikutusten vertailu

KYSY LISÄTIETOJA

Elli Kinnunen

Elli Kinnunen

kestävän kehityksen teknologiavastaava (vanhempainvapaalla)

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut koko Suomi

+358 40 620 5076 elli.kinnunen@ains.fi Oulu

Elisa Lindqvist

Elisa Lindqvist

kestävän rakentamisen asiantuntija

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 41 730 6756 elisa.lindqvist@ains.fi Turku

Tutustu muihin palveluihin

Energiakonsultointi
Energiakonsultointi

Kiertotalouskonsultointi
Kiertotalouskonsultointi

Vähähiilinen rakennuttaminen
Vähähiilinen rakennuttaminen

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi
Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi