Palvelut

Löydä palvelu projektisi joka vaiheeseen

Hae palveluita

Tyhjennä valinnat

Rakennushankkeen elinkaarikustannuksiin ja ilmastovaikutuksiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, sillä niiden merkitys korostuu tulevaisuudessa. Luotettavan, dataan pohjautuvan laskennan avulla rakennushankkeesi kustannukset ja ilmastovaikutus tiedetään aiemmin, jolloin hanketta voidaan ohjata haluttuun tavoitteiden mukaiseen suuntaan - samalla kustannuksia säästyy ja laatu paranee.

Saat laskennan asiantuntijoiltamme laskelmat ja suositukset hankkeesi johtamisen tueksi rakennusprojektin kaikissa vaiheissa. Laadimme hankkeellesi realistisen kustannusarvion ja tavoitehinnan sekä autamme ohjaamaan rakennushankkeesi päätöksiä ja suunnitteluratkaisuja rakennushankkeen kaikissa vaiheissa niin, että tavoitteet toteutuvat ja hinta pitää.

Laskenta- ja elinkaaripalvelut

Kustannusriskianalyysi
Kustannusriskianalyysi
Kannattavuuslaskenta
Kannattavuuslaskenta
Elinkaarilaskenta
Elinkaarilaskenta
Hiilijalanjälkilaskenta
Hiilijalanjälkilaskenta
Kaavakustannusanalyysi
Kaavakustannusanalyysi
Määrälaskenta
Määrälaskenta