Rakentamisen riskienhallinta
Palvelut

Rakentamisen riskienhallinta

Riskienhallinta on koordinoitua toimintaa, jolla hankeorganisaatiota johdetaan ja ohjataan riskien osalta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää sopivaa yhdistelmää kokemusta, teknistä analyysia ja systemaattista toimintaa.

OTA YHTEYTTÄ

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa hankkeen tavoitteiden toteutuminen. Toimivan ja toimimattoman riskienhallinnan ero piilee siinä, miten riskienhallinta on viritetty osaksi hankkeen johtamista.

Me tuomme hankkeeseesi toimivan riskienhallinnan haluamassasi laajuudessa.

Riskienhallinta kuntoon

Voit tilata rakennushankkeeseesi riskienhallintaprosessin suunnittelua ja koordinointia tai vaikka vain yksittäisen riskienhallinnan työpajan tai erityisriskitarkastelun.

Jos haluat kehittää riskienhallintaprosessia kaikissa hankkeissasi, voimme suunnitella riskienhallinnan integroinnin osaksi rakennuttamisen muita prosesseja ja yrityksen liiketoimintaprosesseja vaikuttavalla tavalla.

Mahdollisuus vaikuttaa riskeihin on suurin rakennusprojektin alusta alkaen, jatkuvana prosessina

Mahdollisuus vaikuttaa riskeihin on suurin rakennusprojektin alusta alkaen, jatkuvana prosessina

Riskienhallintakoordinaattori auttaa hallitsemaan kokonaisuuden

A-Insinöörien Riskiketju∞ on aktiivinen tapa ohjata hanketta riskit tunnistaen ja halliten. Prosessi sovitetaan hankkeen erityispiirteisiin, vaiheeseen ja muihin prosesseihin.

Parhaiten prosessia hallinnoi nimetty riskienhallintakoordinaattori, joka koordinoi säännöllisiä riskiarvioita hyödyntäen koko hankeorganisaation osaamista (mm. työpajatyöskentelyn avulla).

Hankekohtainen riskitieto täydentyy kattavan riskikokemuspankkimme avulla. Tieto säilyy ja kehittyy hankeaihiosta toimivan rakennuksen ylläpitoon saakka, historiaa kadottamatta.

Riskiketju∞ auttaa ohjaamaan hankkeen toteutusta

Riskiketju∞ on mukana hankkeen kaikissa vaiheissa. Työkaluina toimivat kartoitukset, katselmukset, kokoukset, työpajat ja A-Insinöörien kokemuspankin käyttö. Riskienhallintaa tehdään hankkeen jokaisessa vaiheessa:

Tarveselvitys: Hankkeen tavoitteiden täsmentäminen riskienhallinnan pohjaksi, epävarmuuksien arviointi sekä toimenpidesuunnitelman laatiminen.

Hankesuunnittelu: Hankesuunnitelman epävarmuuksien arviointi, riskienhallinnan toimenpidesuunnitelman laatiminen sekä tarvittaessa riskiarvion täydentäminen.

Investointipäätöksen valmistelu: Tiedon pävarmuuksien arviointi ja toimenpidesuunnitelman laatiminen sekä  tarvittaessa sen täydentäminen erilaisilla analyyseillä (esim. kustannusriskianalyysi).

Yleissuunnittelu: Yleissuunnitelmiin (rakennuslupasuunnitelma) ja hankkeen tilanteeseen sisältyvien epävarmuuksien arviointi sekä riskienhallinnan toimenpidesuunnitelman laatiminen.

Toteutussuunnittelu: Toteutussuunnitelmiin ja hankkeen toteuttamiseen liittyvien epävarmuuksien arviointi sekä riskienhallinnan toimenpidesuunnitelman laatiminen rakennusvaiheen ja käyttöönoton ajalle.

Rakennusvaihe ja käyttöönotto: Hankkeen jäännösriskien arviointi ylläpitovaihetta varten.

Ylläpito: Ylläpito ja asiakassuhteen hoitaja huomioivat jäännösriskit toiminnassaan.

”Säännöllinen, kaikissa hankkeen vaiheissa jatkuva riskienhallinta takaa onnistuneen lopputuloksen.”

TUNNISTA RISKIT

Tiedät, että eri hankevaiheiden riskit huomioidaan kokonaisuudessa.

HALLITSE RISKIT

Hallitset kokonaisuuden riskejä koko hankkeen ajan.

SITOUTA IHMISET

Voit luottaa, että hankkeen asiantuntijat osallistetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti riskienhallintaan.

RISKIKETJU∞ KAIVAA RISKIT ESIIN KOKO HANKKEEN AJAN

  • Riskienhallinta pohjautuu tarveselvityksessä täsmennettyihin hankkeen tavoitteisiin.
  • Hankkeen kaikissa vaiheissa arvioidaan epävarmuudet.
  • Hankkeen kaikissa vaiheissa päivitetään riskienhallinnan toimenpidesuunnitelmaa.
  • Hankkeen jäännösriskit ovat kohteen ylläpidon käytössä.

PALVELUITAMME RISKIENHALLINTAAN

Riskityöpaja ja riskiarvion teko osallistavasti

Riskityöpaja sopii hankkeen ensimmäisen laajan riskiarvion tuottamiseksi osallistavasti, tai tilanteeseen, jossa riskiarviota halutaan merkittävällä tavalla päivittää yhteistyössä.

Fasilitaattori/riskienhallinnan asiantuntija varmistaa, että hankkeen kaikkien keskeisten osapuolten asiantuntemus hyödynnetään hankkeen parhaaksi, sekä auttaa keskittymään olennaiseen. Näin riskiarviosta päästään aina konkreettisiin toimenpiteisiin asti. Asiantuntija auttaa myös jaottelemalla riskit hankkeen ohjauksen kannalta tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi.

Käytämme riskiarvion teossa ja työpajassa joustavasti sähköisiä työkaluja. Koko työpaja voidaan suorittaa virtuaalisesti ja kuitenkin osallistaen. Hyödynnämme myös lukuisten hankkeiden myötä kertynyttä kokemuspankkia. Se on riskienhallinnan joukkoäly ja moninkertaistaa riskiarvion kattavuuden.

Riskienhallintaprosessin kehittäminen

Toimivan riskienhallinnan tärkeä periaate on jatkuvuus rakennusprojektin alusta loppuun. Riskienhallinnan tulee perustua organisaation ja hankkeen tavoitteisiin sekä linkittyä sen muihin prosesseihin.

Riskienhallintaprosessin kehittämispalvelumme auttaa hahmottamaan prosessin kokonaisuuden, tehtävät ja yhteydet muihin prosesseihin. Tarvittaessa palvelun myötä kehittyvät niin malliasiakirjat, ohjeistukset kuin koulutusmateriaalitkin.

Riskienhallinnan erityistarkastelut

Suoritamme hankkeen erityisriskitarkastelut, kuten korkean rakentamisen riskiarvio tai kestävän kehityksen riskiarvio yksittäisen tavoitteen tai tavoitekokonaisuuden näkökulmasta ja tarvittaessa alan asiantuntijoita hyödyntäen.

Kysy lisätietoja

Anu Kuoppamäki

Anu Kuoppamäki

toimialajohtaja

rakennuttaminen koko Suomi

+358 50 341 1360 anu.kuoppamaki@ains.fi Espoo

Ossi-Mikko Niemelä

Ossi-Mikko Niemelä

yksikönjohtaja, rakennuttaminen

rakennuttaminen Etelä-Suomi

+358 40 749 8855 ossi-mikko.niemela@ains.fi Espoo

Ruut Ronni

Ruut Ronni

yksikönjohtaja

rakennuttaminen Sisä-Suomi

+358 40 126 2300 ruut.ronni@ains.fi Tampere

Markku Könnö

Markku Könnö

yksikönjohtaja

rakennuttaminen Länsi-Suomi

+358 50 609 21 markku.konno@ains.fi Turku

Jaakko Karjula

Jaakko Karjula

yksikönjohtaja

rakennuttaminen Itä-Suomi

+358 50 414 1983 jaakko.karjula@ains.fi Joensuu, Kuopio, Lappeenranta

Mikko Mäläskä

Mikko Mäläskä

yksikönjohtaja

rakennuttaminen Pohjois-Suomi

+358 40 740 8076 mikko.malaska@ains.fi Oulu

Ari-Matti Jänkälä

Ari-Matti Jänkälä

rakennuttamisjohtaja

rakennuttaminen Pohjois-Suomi

+358 50 058 1260 ari-matti.jankala@ains.fi Rovaniemi, Oulu, Kajaani

Palveluun liittyvät referenssit

OYS 2030 - Tulevaisuuden sairaala, Oulu
OYS 2030 - Tulevaisuuden sairaala, Oulu
Väre - Aalto-yliopiston uusi päärakennus, Espoo
Väre - Aalto-yliopiston uusi päärakennus, Espoo

Tutustu muihin palveluihin

Kosteudenhallinta
Kosteudenhallinta

Turvallisuuskoordinointi
Turvallisuuskoordinointi

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen