Palvelut

Vähähiilinen rakennuttaminen

Asiantuntijamme auttavat sinua ohjaamaan rakennushankettasi kohti vähähiilisen rakentamisen tavoitteita. Kun vähähiilinen rakentaminen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen asetetaan tavoitteiksi, huolehdimme puolestasi hiilijalanjäljen ohjaamisesta.

OTA YHTEYTTÄ

Sisällytämme hiilijalanjäljen ohjaamisen konkreettisiksi tehtäviksi, kirjauksiksi ja päätösesityksiksi suunnittelun ja rakentamisen ohjauksessa. Tämän toimintatavan avulla meillä on valmius johtaa vähähiilisen rakentamisen tavoitteiden asettamista ja ohjaamista hankkeesi kaikissa vaiheissa tarveselvityksestä ylläpitoon.

Projektinjohto-ohjeessamme on uraauurtava, vähähiilisen rakennuttamisen prosessin. Prosessi on osa ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmäämme.

Rakentamisen hiilijalanjäljen optimointi

Kun aloitat rakennushankkeesi hiilijalanjäljen optimoinnin varhain, pystymme liittämään tavoitteet tiiviisti hankkeenohjaukseen. Hiilijalanjäljen optimoinnista löydetään silloin usein myös kustannus- ja muita hyötyjä. Hankkeen alussa vähähiilisempien ratkaisujen vaikuttavuus on suurempi ja kustannus yleensä pienempi kuin myöhemmissä hankkeen vaiheissa.

Vähähiilisen rakennuttamisen työkalupakki

Tuomme hankkeeseesi vähähiilisen rakennuttamisen prosessia tukevan työkalupakkimme. Se sisältää kokemukseen perustuvia käytäntöjä, työpajamalleja ja malliasiakirjoja. Työkalumme kattavat myös hankintavaiheet. Lisäksi huolehdimme puolestasi muiden osapuolten tarpeenvaatimasta osaamisesta hankkeessa. Käytämme esimerkiksi työpajoja ja muita osallistavia toimintatapoja, joilla varmistamme suunnittelu- ja toteutusryhmälle yhteiset vähähiiliset tavoitteet.

Rakentamisen hiilijalanjäljen asiantuntijapalvelut

Tarjoamme hankkeen hiilijalanjäljen ohjaamisen tueksi myös täydentäviä asiantuntijapalveluita, kuten hiilijalanjälkikonsultointia ja kiertotalouskonsultointia. Näiden lisäpalveluiden avulla saat hankkeesi erityispiirteet huomioivat laskelmat, vertailut ja johtopäätössuositukset vähähiilisen rakentamisen mahdollistamiseksi.

VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN PALVELUMME

  • Tarveselvitykset
  • Hankesuunnittelu
  • Ehdotussuunnittelu ja vaihtoehtojen arviointi
  • Yleissuunnittelu
  • Toteutussuunnittelu
  • Vähähiilisyystavoitteiden ja -vaatimusten tulkinta hankinta-asiakirjoihin ja osaamisvaatimuksiin
  • Hiilijalanjälkilaskelma rakennuslupatehtäviin
  • Rakentamisen valmistelu, jossa sisällytämme vähähiilisyystavoitteet ja -vaatimukset toteuttajan hankintaan.
  • Rakentamisvaiheessa varmistamme vähähiilisyystavoitteiden siirtymisen toteutukseen.
  • Käyttöönottovaiheessa ja takuuajalla varmistamme lopputuloksen tavoitteenmukaisuuden.

”Suhtaudumme rakentamisen ympäristövaikutuksiin yhtä tavoitteellisesti kuin hankkeesi muihinkin tavoitteisiin.”

HIILIJALANJÄLKITAVOITE

Ohjaamme rakennushankkeesi asetettuihin ympäristötavoitteisiin.

KUMPPANUUS

Saat kumppanin kehittämään vähähiilisen rakennuttamisen toimintatapojanne ja dokumentteja.

SERTIFIOITUA TYÖTÄ

Vähähiilisen rakennuttamisen prosessimme on osa ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmäämme.

Kysy lisätietoja

Liisa Jäätvuori
Liisa Jäätvuori

johtaja, kestävä kehitys ja uudet palvelut
+358 44 300 1358
liisa.jaatvuori@ains.fi
koko Suomi

Unto Hartikainen
Unto Hartikainen

rakennuttamisjohtaja
+358 40 738 6483
unto.hartikainen@ains.fi

Anssi Juntunen
Anssi Juntunen

yksikönjohtaja, hankekehitys
+358 44 343 6205
anssi.juntunen@ains.fi
koko Suomi

Ari-Matti Jänkälä
Ari-Matti Jänkälä

yksikönjohtaja
+358 50 058 1260
ari-matti.jankala@ains.fi
Pohjois-Suomi

Anu Kuoppamäki
Anu Kuoppamäki

rakennuttamisjohtaja
+358 50 341 1360
anu.kuoppamaki@ains.fi
Etelä-Suomi

Markku Könnö
Markku Könnö

yksikönjohtaja
+358 50 609 21
markku.konno@ains.fi
Länsi-Suomi

Petri Moksén
Petri Moksén

yksikönjohtaja
+358 50 534 7257
petri.moksen@ains.fi
Sisä-Suomi

Esa Suomalainen
Esa Suomalainen

yksikönjohtaja
+358 40 029 9644
esa.suomalainen@ains.fi
Itä-Suomi

Tutustu muihin palveluihin

Hiilijalanjälkilaskenta
Hiilijalanjälkilaskenta

Rakennuttaminen
Rakennuttaminen

Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelu