Suunnittelimme akustiset ratkaisut Heinsuon kouluun Hollolaan.
Palvelut

Akustiikkasuunnittelu

Ääniolosuhteiden suunnitelmallinen hallinta erilaisissa tiloissa vahvistaa käyttäjien tyytyväisyyttä ääniympäristöön. Akustiikkasuunnittelun avulla voidaan parantaa oppimistuloksia ja työssä viihtymistä.

PYYDÄ TARJOUS

Tilakohtaisesti räätälöidyt akustiset ratkaisut varmistavat kuuluvan ja selkeän puheen luentosalissa tai keskittymistä tukevan äänimaiseman avotoimistossa.

Uudisrakennusten akustiikkasuunnittelu

Uudisrakentamisessa akustiikkasuunnittelua tarvitaan erityisesti kulttuurirakennusten, oppilaitosten, sairaaloiden, toimitilojen, hotellien, asuinrakennusten, puurakennusten ja liikuntatilojen suunnittelussa. Asuinrakennuksissa akustisten ratkaisujen avulla voidaan vähentää melua, kun rakennukseen on suunnitteilla liikuntatiloja, kauppoja tai muita yhteiskäytössä olevia tiloja.

Korjauskohteiden ääneneristyksen täytettävä nykyvaatimukset

Arvorakennusten ja julkisten rakennusten perusparannushankkeissa uusitaan yleensä rakennusten LVIS-järjestelmät, jotka ovat mahdollisia melulähteitä ja joiden myötä tilojen välille syntyy uusia äänen kulkureittejä. Alkuperäisten rakenteiden ääneneristävyyttä pitää usein lisätä ja tilojen huoneakustiikkaa parantaa sopimaan puhetyöhön, kuten opetukseen.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos on usein akustisesti poikkeuksellisen vaativa hanke. Vanhaa rakennusta ei aina ole alkujaan suunniteltu toimintaan, joka edellyttää ääneneristystä tai hyvää huoneakustiikkaa. Kun esimerkiksi vanha tehdasrakennus muutetaan asunnoiksi tai toimitilaksi, rakennuksen on uudessa käyttötarkoituksessaan täytettävä nykyiset määräykset ja muut akustiset tavoitteet.

Akustiikan osa-alueet

Rakennusten hyvät ääniolosuhteet eli akustiikka on kokonaisuus, joka muodostuu ääneneristyksestä, huoneakustiikasta, meluntorjunnasta ja tärinäneristyksestä. Akustiikkasuunnittelun tarkoituksena on saada aikaan rakennuksen käyttötarkoitusta vastaavat ääniolosuhteet.

  • Huoneakustiikka tutkii äänen heijastumista, vaimenemista, leviämistä ja sirontaa saman tilan sisällä. Huoneakustiikka liittyy puheen ja musiikin kuuluvuuteen ja selvyyteen.
  • Ääneneristys vähentää puheen ja musiikin siirtymistä tilasta toiseen ja vaimentaa rakenteeseen kohdistuvien iskujen synnyttämää ääntä. Tehokas ääneneristys takaa yksityisyyden vastaanottohuoneissa, neuvottelutiloissa ja asuinrakennuksissa.
  • Meluntorjunta vähentää liikennemelun, teollisuusmelun ja muun melun leviämistä ja vaimentaa rakennuksen teknisten järjestelmien aiheuttamaa ääntä.
  • Tärinän ja runkomelun torjunnan tavoitteena on eristää pyörivät ja liikkuvat laitteet rakennuksen rungosta tai rakennuksen värähtelevästä maaperästä esimerkiksi raideliikenteen varsilla.

”Ääniolosuhteiden suunnitelmallinen hallinta erilaisissa tiloissa vahvistaa käyttäjien tyytyväisyyttä.”

VIIHTYVYYS PARANEE

Hyvä ääniympäristö parantaa oppimistuloksia ja työviihtyvyyttä.

RAUHOITTAA AVOTOIMISTON

Akustisilla ratkaisuilla voidaan tukea keskittymistä avotoimistoissa.

ASUMISMELU VAIMENEE

Asuinrakennuksissa meluhaitat voidaan ehkäistä akustiikkasuunnittelun avulla.
Akustiikan-osa-alueet ovat huoneakustiikka, ääneneristys, meluntorjunta ja tärinäneristys.

Akustiikan-osa-alueet ovat huoneakustiikka, ääneneristys, meluntorjunta ja tärinäneristys.

Akustiikkasuunnitelmien esitystapa

Rakennushankkeen edetessä akustiikkasuunnitelmien esitystapa tarkentuu. Hankkeen alkuvaiheessa tärkeää on osoittaa erilaisten akustisten ratkaisujen paikat, kuten ääneneristävyydeltään eritasoisten väliseinien ja ovien sijainnit. Tätä varten A-Insinöörien akustiikan asiantuntijat ovat kehittäneet kaksiulotteisen paikannuskaavion. Akustiset suunnitteluratkaisut voidaan esittää myös tietomallissa.

Toteutussuunnitteluvaiheessa akustiikkasuunnittelijoidemme tehtäviin kuuluu keskeisenä osana ääntä eristävien rakenteiden liitos- ja läpivientidetaljien suunnittelu. Asiantuntijoillamme on myös rakennusfysiikan ja rakennetekniikan osaamista.

Toimintamalliimme kuuluu akustiikkaan liittyvien työohjeiden kokoaminen rakennusteknisiä ja taloteknisiä töitä koskeviksi työselostukseksi. Esitämme liitos- ja läpivientidetaljit aina tarkkuudella, jota ratkaisujen toteuttaminen työmaalla edellyttää.

 

Kysy lisätietoja

Mikko Kylliäinen
Mikko Kylliäinen

yksikönjohtaja, akustiikkasuunnittelu, Tampere
+358 40 641 8959
mikko.kylliainen@ains.fi
koko Suomi
rakennesuunnittelu

Timo Huhtala
Timo Huhtala

suunnittelujohtaja, akustiikkasuunnittelu
+358 40 643 3762
timo.huhtala@ains.fi
koko Suomi
rakennesuunnittelu

Jaana Jokitulppo
Jaana Jokitulppo

suunnittelupäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 630 3757
jaana.jokitulppo@ains.fi
Pohjois-Suomi
rakennesuunnittelu

Jussi Rauhala
Jussi Rauhala

suunnittelupäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 648 1957
jussi.rauhala@ains.fi
Etelä-Suomi
rakennesuunnittelu

Antti Mikkilä
Antti Mikkilä

suunnittelupäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 648 1979
antti.mikkila@ains.fi
Sisä-Suomi
rakennesuunnittelu

Virpi Hankaniemi
Virpi Hankaniemi

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 070 3352
virpi.hankaniemi@ains.fi
Sisä-Suomi
rakennesuunnittelu

Niko Manninen
Niko Manninen

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 673 3230
niko.manninen@ains.fi
Itä-Suomi, Pohjois-Suomi
rakennesuunnittelu

Palveluun liittyvät referenssit

Hopealaakson päiväkoti, Helsinki
Hopealaakson päiväkoti, Helsinki
Stabilointirakenne torjuu liikennetärinää radan varrella
Stabilointirakenne torjuu liikennetärinää radan varrella
Mansikkalan puukoulu on akustiikkasuunnittelun mestariteos
Mansikkalan puukoulu on akustiikkasuunnittelun mestariteos
Satakielenrinne
Satakielenrinne
TTY Kampusareena, Tampere
TTY Kampusareena, Tampere
Arvo 2 - Tampereen yliopiston laajennus, Tampere
Arvo 2 - Tampereen yliopiston laajennus, Tampere
Sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Järvenpää
Sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Järvenpää
Anssila - A-Insinöörien toimitila, Tampere
Anssila - A-Insinöörien toimitila, Tampere
Heinsuon koulu, Hollola
Heinsuon koulu, Hollola