Nykyaikaiset laskentamenetelmät mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen kustannustehokkaasti ilman laboratoriomittauksia.
Palvelut

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut

Nykyaikaiset akustiset laskentamenetelmät mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisen kustannustehokkaasti ilman aikaa vieviä laboratoriomittauksia.

PYYDÄ TARJOUS

Akustiikan asiantuntijoidemme kehittämillä laskentatyökaluilla voidaan materiaaliominaisuuksien perusteella ennustaa esimerkiksi rakenteen ilma- tai askelääneneristävyys tai materiaalin absorptiosuhde erittäin tarkasti.

Laskentatyökalulla voi ennustaa rakenteen ääneneristävyyden

Olemme kehittäneet akustiikan laskentatyökaluja, joilla voidaan materiaaliominaisuuksien perusteella ennustaa esimerkiksi rakenteen ilma- tai askelääneneristävyys tai materiaalin absorptiosuhde erittäin tarkasti.

Rakenteiden akustisen käyttäytymisen analysointiin käytetään numeerisia menetelmiä (FEM) sekä analyyttisiä ja parametrisiä menetelmiä, joista suuri osa on kehitetty A-Insinööreillä ja validoitu vertaamalla laskentatuloksia mittaustuloksiin.

Helppo vertailtavuus tuo kustannustehokkuutta

Laskentapalvelu on kustannustehokasta, koska laskentatyökaluilla voidaan verrata helposti erilaisia vaihtoehtoja rakennustuotteiden tuotekehitystyössä ja konseptikehityksessä. Asiantuntijamme auttavat myös esimerkiksi rakennustuoteteollisuuden suunnitteluohjeiden ja muiden teknisten ohjeistusten laadinnassa.

Tieteestä apua rakenneratkaisujen tuotekehitykseen

Autamme rakennustuoteteollisuutta uusien akustiikkaa tukevien rakenneratkaisujen ja -materiaalien kehittämisessä. Tuemme asiakkaidemme tuotekehitystyötä ajantasaisella tieteellisellä tiedolla.

Akustiikkasuunnittelun asiantuntijoillamme on laaja kokemus tutkimustyöstä ja hyvät yhteydet yliopistoihin. Asiantuntijamme toimivat aktiivisina jäseninä akustiikan alan tieteellisissä seuroissa ja alan kehitystyöstä vastaavissa toimikunnissa. Esimerkkejä tieteellisen tiedon soveltamisesta ovat kelluvien lattioiden askelääneneristävyyden analyyttinen laskentamalli ja puuvälipohjien askelääneneristävyyden parametrinen laskentamalli.

Akustiikan asiantuntemuksemme näkyy ohjeissa ja käsikirjoissa

Asiantuntijamme ovat vastanneet suuresta osasta Gyproc-käsikirjan akustiikkaa koskevista luvuista sekä ympäristöministeriön julkaiseman rakennusten ääniolosuhteiden suunnittelua ja toteutusta koskevan ohjeen kirjoitustyöstä.

”Akustiset laskentamenetelmät tuovat suunnitteluun kustannustehokkuutta.”

ÄÄNENERISTÄVYYS VOIDAAN ENNUSTAA

Laskentatyökaluilla voidaan ennustaa rakenteen ilma- tai askelääneneristävyys sen materiaaliominaisuuksien perusteella.

KETTERÄÄ TUOTEKEHITYSTÄ

Laskentapalvelu mahdollistaa tuotekehityksen nopeasti ilman aikaa vieviä ja kalliita laboratoriomittauksia.

AKUSTIIKKASUUNNITTELUN ASIANTUNTIJAPALVELUT

  • Ulkopuolinen tarkastus: tarkastustoiminta on yleistymässä akustiikkasuunnittelussa erityisesti poikkeuksellisen vaativissa kohteissa, kuten ratojen varsille rakennettavien asuinrakennusten tärinän- tai runkomeluneristyshankkeissa tai rakennuksissa, joissa tapahtuva meluisa toiminta voisi aiheuttaa terveyshaittaa samassa rakennuksessa olevissa asunnoissa.

  • Koulutus: asiantuntijamme toimivat kouluttajina sekä yritysten sisäisissä koulutustapahtumissa että rakennusalan järjestöjen ja täydennyskoulutusorganisaatioiden kursseilla.

  • Lausunnot: laadimme lausuntoja rakenneratkaisujen tai rakennusmateriaalien soveltuvuudesta aiottuun käyttöönsä

  • Tutkimus: olemme tuottaneet tutkimustietoa esimerkiksi erilaisten säädösten ja niiden uudistustyön tausta-aineistoksi tai suunnitteluohjeiden laatimiseksi.

Kysy lisätietoja

Jesse Lietzén

Jesse Lietzén

aluejohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu Keski-Suomi, Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi

+358 40 672 5121 jesse.lietzen@ains.fi Tampere

Mikko Kylliäinen

Mikko Kylliäinen

liiketoimintajohtaja, akustiikkasuunnittelu ja av-suunnittelu

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 40 641 8959 mikko.kylliainen@ains.fi Tampere

TUTUSTU MUIHIN PALVELUIHIN

Akustiset mittaukset
Akustiset mittaukset

Akustiikan hankekehitysselvitykset
Akustiikan hankekehitysselvitykset

Tekninen laskenta (FEM ja CFD)
Tekninen laskenta (FEM ja CFD)