Pääkirjasto Metsoon Tampereelle tehtiin akustisia selvityksiä.
Palvelut

Akustiikan hankekehitysselvitykset

Akustiikan palveluita tarvitaan heti rakennushankkeen alussa. Hankekehitysvaiheessa arvioidaan rakennuspaikan tai olemassa olevan kiinteistön soveltuvuutta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

PYYDÄ TARJOUS

Rakennuspaikassa esiintyvä melu tai tärinä vaikuttavat merkittävästi myös rakennuskustannuksiin. Meluselvitykset sekä tärinä- ja runkomeluselvitykset liittyvätkin yleensä rakennuspaikan arviointiin.

Olemassa olevan kiinteistön saneeraus tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät yleensä varhaisessa suunnitteluvaiheessa ääntä eristävien rakenteiden periaateratkaisuja, joiden perustaksi kannattaa tehdä akustinen kuntotutkimus ja -katselmusUudisrakennusten osalta ääneneristävyyden tavoitetasojen sekä toimintojen sijoittelu suhteessa toisiinsa määrittää pitkälti kustannuksia sekä käytettävissä olevia ratkaisuja. Lue lisää: Rakennusten akustiikkasuunnittelu.

Meluselvitykset

Melu on nopeimmin lisääntyvä ympäristöhaitta. Meluntorjunnan asiantuntija kannattaa kytkeä hankkeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tämän osaamisalueen tietämys on myös muiden suunnittelijoiden käytettävissä. Näin suunnitteluratkaisuissa päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen meluntorjunnan, arkkitehtuurin ja kustannusten kannalta.

Tärinä ja runkomeluselvitykset

Tärinä- ja runkomelukysymykset nivoutuvat usein yhteen alueellisten liikennemelun torjuntakeinojen kanssa. Joskus voi olla esimerkiksi järkevää sijoittaa isoja rakennusmassoja, kuten kerrostaloja riskialueille ja hoitaa meluntorjuntaa siten. Tällöin rakennuksiin tulee toteuttaa tärinän ja runkomelun torjuntaratkaisuja, mutta samalla kaavatehokkuus sekä hankkeen arvo kasvavat merkittävästi.

Rakennusakustiikka

Hankekehitysvaiheessa on tärkeää tunnistaa akustisten vaatimusten ja periaateratkaisujen rakenteille, talotekniikalle sekä tilasijoittelulle asettamat rajoitteet. Lisäksi taloudellisuusarvioinneissa pitää pystyä ottamaan huomioon myös näiltä osin aiheutuvat kustannusvaikutukset.

Usein saneeraushankkeissa olemassa oleva kiinteistö asettaa merkittäviä reunaehtoja toteutusvaihtoehtojen osalta. Saneeraushankkeissa kohteiden katselmointi sekä lähtötietomittaukset antavat suuntaviivat onnistuneelle hankkeelle.

”Akustiikkasuunnittelu kannattaa ottaa mukaan heti hankkeen alussa. Näin voidaan vaikuttaa rakentamisen hintaan. Esimerkiksi melu ja tärinä nostavat rakennuskustannuksia.”

Kysy lisätietoja

Mikko Kylliäinen

Mikko Kylliäinen

liiketoimintajohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 40 641 8959 mikko.kylliainen@ains.fi Tampere

Timo Huhtala

Timo Huhtala

aluejohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 40 643 3762 timo.huhtala@ains.fi Espoo

Jaana Jokitulppo

Jaana Jokitulppo

suunnittelupäällikkö, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu Pohjois-Suomi

+358 40 630 3757 jaana.jokitulppo@ains.fi Oulu

Tutustu muihin palveluihin

Akustiset mittaukset
Akustiset mittaukset

Meluselvitys
Meluselvitys

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut
Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut