Teollisuusmelulla tarkoitetaan teollisuuslaitosten, teollisuuden tuotantotilojen, voimantuotannon, teollisuuden prosessien ja tuotantotoiminnan tai koneiden melua.
Palvelut

Teollisuusakustiikka

Tehokkain tapa torjua teollisuusmelua on huomioida melu ja tärinä koneiden ja laitosten suunnittelussa alusta alkaen. Teollisuuslaitoksen ympäristömelu saadaan kuriin oikeilla laitevalinnoilla ja hyvillä rakenneratkaisuilla.

PYYDÄ TARJOUS

Teollisuusmelu voi tarkoittaa hyvin monenlaista ääntä. Yleensä sillä tarkoitetaan teollisuuslaitosten, teollisuuden tuotantotilojen, voimantuotannon, teollisuuden prosessien ja tuotantotoiminnan tai koneiden melua. Autamme sinua kaikissa laitoshankkeen meluselvityksissä, melusuunnittelun osavaiheissa, vähämeluisten laitteiden tuotekehityksestä koko laitoksen suunnitteluun ja kolmannen osapuolen luovutusmittauksiin. Lue lisää: Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu.

Meluntorjunta mukaan suunnitteluun jo hankkeen alussa

Tehokkain tapa torjua ja vaimentaa teollisuusmelua on huomioida melu ja tärinä koneiden ja laitosten suunnittelussa alusta alkaen. Teollisuuslaitoksen ympäristömelu saadaan kuriin oikeilla laitevalinnoilla ja hyvillä rakenneratkaisuilla. Jälkikäteen meluisalle laitteelle voidaan esimerkiksi mitoittaa äänenvaimennin tai kotelo, jolla melu vähenee.

Teollisuusmelua voidaan tehokkaasti hallita myös laitoksen asemoinnin suunnittelulla: joskus melu pienenee jo sillä, että laitokselle valitaan ääntä vähiten kantava sijainti tontilla.

Kun suunnittelet uusia laitteita tai prosesseja, voi tuotekehityksen yhdeksi tavoitteeksi asettaa vähämeluisuuden tai akustisen miellyttävyyden. Monet akustisen suunnittelun työkalut kuten äänenhallinnan simulointi, tekninen laskenta ja mittausmenetelmät sopivat myös pk-yritysten meluntorjuntaan.

Toiminnan ja prosessien tehostaminen voi vähentää melua

Melu voi kieliä siitä, että tuotannon tehokkuutta ja taloudellisuutta pitäisi parantaa. Jos konepajalla joudutaan rälläköimään paljon, voi olla tarpeen parantaa kappaleiden sovituksia tai miettiä esimerkiksi hitsauskoneiden säätöä tai uusintaa.

Melun kanssa samanaikaisesti kannattaa mittauttaa myös koneen tai prosessin toimintaa kuvaavia suureita, esim. kierroslukua, painehäviöitä, virtausnopeutta ja tehonkulutusta.

Tuotekehitys ja koneakustinen suunnittelu

Autamme vähämeluisten ja akustisesti miellyttävien laitteiden ja prosessien tuotekehityksessä.

 •  Teollisuuden koneakustinen tuotekehitys: kustannus- ja energiatehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten suunnitteluvalintojen tekeminen ja vähämeluiset tuotteet
 • Akustinen konseptikehitys, simulointi ja strukturoitu innovointi tuotekehityksen apuna
 • Laitteen ja prosessin melupäästön ja värähtelyn mittaus ja ongelmanratkaisu
 • Äänen laadun huomioiminen tuotekehityksessä, laadun arviointi ja parantaminen

Teollisuuslaitosten ympäristövaikutukset

Osaamisemme kattaa monimutkaisten laitosprojektien melun- ja tärinänhallinnan.

 • Laitoksen suunnittelu, hankinta- ja rakennusvaiheen melu- ja tärinäteknisten erittelyjen laatiminen
 • Laitoksen teknisen meluntorjunnan suunnittelu ja tuotekehitys, tarvittaessa yhdessä laitetoimittajien kanssa
 • Ympäristömelun arviointi mallintamalla, melupäästötietojen määritys käyttöönottomittaus, luovutusmittaus
 • Melun laadun arviointi, hyvä naapurisuhde ja tekninen parantaminen
 • Ympäristötärinän arviointi, mittaus ja mallinnus

KYSY LISÄTIETOJA
Esa Nousiainen

Esa Nousiainen

erikoisasiantuntija, teollisuusakustiikka

rakennesuunnittelu

+358 40 728 9216 esa.nousiainen@ains.fi Tampere

"Kun melu ja tärinä huomioidaan suunnittelussa jo teollisuushankkeen alussa, niitä voidaan torjua tehokkaimmin.”

MELU SYÖ ENERGIAA

Melu on hukkaenergiaa – vähämeluinen kone ja prosessi toimii tehokkaasti.

LISÄÄ TERVEYTTÄ JA TUOTTAVUUTTA

Riittävän hiljaisella työpaikalla työterveys ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä.

HILJAINEN NAAPURI ON HYVÄ NAAPURI

Hiljainen teollisuuslaitos on hyvä naapuri – se on helpompi sijoittaa ympäristöön, luvittaminen onnistuu helpommin ja toiminnan aikaisilta valituksilta säästytään.

OLEMME TUKENASI TYÖPAIKAN MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNNASSA JA VIRANOMAISYHTEISTYÖSSÄ.

 • Akustiikan, melun ja tärinäntorjunnan räätälöidyt koulutusiskut työpaikoilla
 • Melun- ja tärinäntorjuntaohjelmat: melumittaukset, melualtistusmittaukset työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon tueksi
 • Torjuntaratkaisujen vaikutuksen mallintaminen ja tehokkaiden keinojen valinta
 • Kuulonsuojainten toimivuus, mittaukset ja arvioinnit
 • Ongelmanratkaisu paikan päällä (käynti työpaikalla, ratkaisujen arviointi, ratkaisujen suunnittelu jne.)

Palveluun liittyvät referenssit

Wärtsilä, Smart Technology Hub, Vaasa
Wärtsilä, Smart Technology Hub, Vaasa
Wärtsilän Sustainable Technology Hub on monimuotoisten rakenneratkaisujen ja kestävän tulevaisuuden keskus
Wärtsilän Sustainable Technology Hub on monimuotoisten rakenneratkaisujen ja kestävän tulevaisuuden keskus

Tutustu muihin palveluihin

Meluselvitys
Meluselvitys

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu
Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Teollisuusautomaatio
Teollisuusautomaatio