Tärinän ja runkomelun tyypillisin lähde on raideliikenne.
Palvelut

Tärinä ja runkomelu

Tärinä ja runkomelu ovat maaperän ja rakenteiden kautta siirtyvää värähtelyä. Suunnitteluratkaisujen tavoitteena on vaimentaa värähtelyä syntypaikalla, kulkureitillä tai itse kohteessa.

PYYDÄ TARJOUS

Runkomelu tarkoittaa pienitaajuista melua, joka havaitaan kuuloaistimuksena. Tärinä puolestaan synnyttää rakenteiden liikkeen kautta tuntoaistimuksen. Tärinän ja runkomelun aiheuttamat haitat voivat vaihdella asukkaan kokemasta terveyshaitasta tai asuinviihtyvyyden heikkenemisestä rakenteiden vaurioitumiseen tai tärinäherkkien laitteiden toimintahäiriöihin.

Raideliikenne aiheuttaa eniten runkomelua ja tärinää

Tärinää ja runkomelua voidaan hillitä vaikuttamalla värähtelyn lähteeseen, kulkureittiin tai toteuttamalla eristinratkaisuja rakennuksessa. Tärinän ja runkomelun tyypillisin lähde on raideliikenne mutta myös kumipyöräliikenne ja rakennuksen omat laitteet kuten hissit, varavoimakoneet tai muut liikkuvat koneet voivat aiheuttaa tärinää sekä runkomelua.

Suunnitteluratkaisujen tavoitteena on vaimentaa värähtelyä syntypaikalla, kulkureitillä tai itse kohteessa. Haastavimmissa tapauksissa voidaan käyttää näiden yhdistelmiä. Tyypillisiä torjuntaratkaisuja ovat eristinmateriaalien asennus rakennuksen perustuksiin, vaimennusrakenteet maaperässä tai ratarakenteeseen sijoitettavat vaimentimet.

Tehokkain tapa torjua runkomelua ja tärinää on tapauskohtainen

Teknisen suorituskyvyn lisäksi tärinän ja runkomelun vaimennusratkaisun valinnassa tulee painottaa sen taloudellisia vaikutuksia sekä toteutuskelpoisuutta. Esimerkiksi kun suunnitellaan uutta raitiotietä olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, niin järkevintä on toteuttaa vaimennusratkaisu osana ratarakennetta. Tässä tapauksessa olemassa olevien rakennusten eristämiseksi ei ole taloudellisesti toteutuskelpoisia ratkaisuja käytettävissä.

Rakennuspaikan sijaitessa olemassa olevan väylän varrella ratarakenteeseen sijoitettavat meluntorjunnan ratkaisut eivät ole käyttökelpoisia, vaan optimaalista ratkaisua haetaan joko siirtoreitille tai rakennukseen tehtävistä tärinäneristinrakenteista.

Osana aluesuunnittelua on mahdollista toteuttaa maaperään tärinänvaimennusratkaisuja, joilla runkomelun torjuntatarve hoidetaan kokonaisen uuden asuinalueen osalta. Tämä on usein huomattavasti kustannustehokkaampi tapa toteuttaa tärinänvaimennus kuin pyrkiä ratkaisemaan meluntorjunta kussakin hankkeessa erikseen.

Runkomelua voi torjua monin keinoin joko rakennuksen rakenteessa tai maaperässä.

Runkomelun torjunta tehdään aina tapauskohtaisesti.

Vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailu pitää tehdä ajoissa

Varhaisessa vaiheessa aluesuunnittelua tai hankekehitystä on mahdollista vertailla useampia vaihtoehtoisia torjuntatapoja sekä arvioida näiden vaikutukset muihin suunnittelualoihin sekä kokonaiskustannuksiin.

Alkutilanteessa suurin osa vaihtoehdoista on mahdollisia, kun taas myöhemmissä suunnitteluvaiheissa on jo osa vaihtoehdoista karsiutunut muiden valintojen myötä pois, jolloin hankekokonaisuuden kannalta edullisin ratkaisu ei välttämättä enää ole mahdollinen.

Runkomelun ja tärinän torjunnassa kustannustehokkaimmat ratkaisut toteutetaan hankkeen alkuvaiheessa.

Runkomelun ja tärinän torjunnassa kustannustehokkaimmat ratkaisut toteutetaan hankkeen alkuvaiheessa.

Stabilointirakenne vaimentaa liikennetärinää

Asuinalueella liikennetärinää voi torjua stabilointirakenteella, jossa rata-alueelta kulkeutuvaa tärinää hillitsevät maaperään sijoitetut kalkkisementtipilarit. Radanvarsirakentamiseen kehitetty stabilointirakenne on jopa 75 prosenttia edullisempi tavanomaisiin tärinäntorjunnan menetelmiin verrattuna.  Lue lisää: Stabilointirakenne torjuu liikennetärinää tehokkaasti radan varrella.

Runkomelua mitataan monin tavoin

Runkomelua kuten muitakin ääniä voidaan mitata myös äänitasomittarilla. Koska runkomelu poikkeaa kuitenkin muista melulähteistä siinä, että välittäjänä on värähtelyn eteneminen maaperässä tai rakenteissa, sitä voidaan arvioida myös mittaamalla rakenteen tai maaperän värähtelytasoja.

”Kun otat meluntorjunnan mukaan suunnitteluun ajoissa, voit vaikuttaa hankkeen kustannuksiin.”

VERTAILE AJOISSA

Tärinän ja runkomelun torjunnassa säästät eniten vertailemalla vaihtoehtoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

VARMISTA ONNISTUMINEN MITTAUKSILLA

Voit varmistaa ratkaisujen toimivuuden työmaavaiheessa sekä loppumittauksin.

KOKONAISUUS TULEE EDULLISEMMAKSI

Aluesuunnittelussa voit ratkaista meluhaasteet koko alueen näkökulmasta, jolloin yksittäiselle hankkeelle kohdistuu vähemmän kustannuksia.

TÄRINÄN- JA RUNKOMELUNTORJUNNAN SUUNNITTELUKOHTEITA

 • Asuinrakennukset
 • Kulttuurirakennukset
 • Toimistotilat
 • Sairaalat (tärinälle herkät laitteet)
 • Tutkimuslaitokset ja laboratoriot
 • Helikopterikentät

AKUSTIIKAN TÄRINÄ- JA RUNKOMELUPALVELUITA

 • Maankäytön suunnittelun sekä hankesuunnittelun selvitykset
 • Kaavoituksen selvitykset
 • Rakennuslupiin liittyvät selvitykset
 • Valmiissa rakennuksessa tehtävät tarkistusmittaukset
 • Teollisuuden tärinä- ja runkomeluselvitykset
 • Tärinä- ja runkomeluselvitykset perustuen riskiarviointeihin, laskentamalleihin tai mittauksiin
 • Vaimennusratkaisujen suunnittelu
 • Vaimennusratkaisujen kustannusarviot
 • Työmaaperehdytys sekä työmaavalvonta
 • Käyttöönoton tarkistusmittaukset

Kysy lisätietoja

Timo Huhtala

Timo Huhtala

aluejohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 40 643 3762 timo.huhtala@ains.fi Espoo

Jesse Lietzén

Jesse Lietzén

aluejohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 40 672 5121 jesse.lietzen@ains.fi Tampere

Palveluun liittyvät referenssit

Stabilointirakenne torjuu liikennetärinää radan varrella
Stabilointirakenne torjuu liikennetärinää radan varrella
Vaaralanpuiston päiväkoti, Vantaa
Vaaralanpuiston päiväkoti, Vantaa
Tyks Majakkasairaala, Turku
Tyks Majakkasairaala, Turku

Tutustu muihin palveluihin

Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelu

Meluselvitys
Meluselvitys

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut
Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut