Kari Kauniskangas
Uutiset

A-Insinöörien kasvu jatkui poikkeuksellisessa markkinatilanteessa

A-Insinöörit-konsernin (AINS Group) liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2023, mutta toiminnan kannattavuus heikkeni haastavassa markkinatilanteessa. Rakennetun ympäristön monialaisen asiantuntijayhtiön vahvuuksia ovat toisiaan täydentävät palvelualueet sekä hyvään asiakaskokemukseen keskittyminen.  

Rakennus- ja kiinteistöalan suomalainen suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörit (AINS Group) kasvu jatkui alan markkinahaasteista huolimatta vuonna 2023. Yhtiön liikevaihto nousi 130 miljoonaan euroon, missä kasvua edelliseen vuoteen oli 10 prosenttia. Kasvusta 7 prosenttiyksikköä tuli yrityskaupoista ja 3 prosenttiyksikköä perustui orgaaniseen kasvuun.

– Monialaisena palveluyhtiönä meillä on monta tukijalkaa, ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta vuoden lopun tilauskantamme oli edellistä vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Rakennuttamisen palvelut ovat menestyneet asiakashankkeissa ja -hankinnassa erinomaisesti, ja tilanne on pysynyt varsin hyvänä myös infra- sekä talotekniikan suunnittelussa. Eniten yksityisen asuntotuotannon hiipuminen koetteli viime vuonna rakennesuunnittelua ja loppuvuotta kohti myös arkkitehtisuunnittelua, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

Liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus heikkeni haastavassa markkinaympäristössä. Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 5,0 miljoonaa euroa käyttökateprosentin ollessa 3,9 prosenttia.

– Tulokseen emme ole tyytyväisiä. Kannattavuuden heikentymiseen vaikuttavat kasvaneen organisaation kehitystarpeet ja markkinatilanteesta johtuneet asiakasprojektien keskeytykset, joista aiheutui tyhjäkäyntiä. Otimme viime vuonna käyttöön uuden yhteisen ERP-järjestelmän, jonka koulutuksiin sekä järjestelmä- ja suorituskykyhaasteiden ratkomiseen jouduimme kuluttamaan runsaasti odotettua enemmän työtunteja. Henkilöstöllemme kuuluvat suurimmat kiitokset vuodesta, Kauniskangas sanoo.

Uuden UNIT4-järjestelmän käyttöön siirtyivät vuoden aikana neljä A-Insinöörien toimialaa kuudesta ja pääosa 1 300 asiantuntijasta. Yhteinen järjestelmäalusta mahdollistaa keskitetyn taloushallinnon, läpinäkyvän raportoinnin sekä kehittyneemmän liiketoiminnan ohjauksen.

Asuntosuunnittelun kysynnän heikentymiseen ja yllättäviin suunnittelutöiden keskeytyksiin vastattiin vuoden aikana kohdennetuilla henkilöstön lomautuksilla sekä kulurakenteen pysyvillä kevennyksillä.

Painopisteinä tuottavuus, ympäristövastuullisuus ja asiakaskokemus

Vuoden 2023 keskeisimmät kehitysaskeleet A-Insinöörien toiminnassa olivat kuudennen, korjausrakentamiseen keskittyvän toimialan käynnistäminen, konserniin hankittujen yritysten integraatioiden loppuun vienti sekä yhteistarjonnan kehittäminen. Yrityskaupoilla konserniin liittyivät vuoden aikana Arkkitehtitoimisto Konkret, korjaussuunnittelija Frontago, rakennesuunnittelutoimisto J. Sund sekä Arkkitehtuuritoimisto B&M.

Pääomasijoittaja Vaaka Partnersin tukema A-Insinöörit päivitti syksyllä 2023 strategiansa vuoteen 2027. Tavoitteena on jatkaa kasvua, mutta edetä kannattavuus etusijalla erinomaista asiakaskokemusta ylläpitäen ja vahvistaen. Kolme painopistettä, tuottavuus, ympäristövastuullisuus ja asiakaskokemus, suuntaavat kehitys- ja asiakastyötä.

– Datalähtöisellä digitaalisella kehitystyöllä vaikutamme paitsi omaan tuottavuuteemme myös kyvykkyyteemme parantaa hankkeiden tuottavuutta asiakkaidemme eduksi. Monialaisilla projektijohtamisen ja suunnittelun yhdistävillä tiimeillämme on tähän paljon annettavaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa projektia olemme mukana eri osaamisilla, sitä enemmän taloudellista ja ekologista lisäarvoa voimme tuottaa, Kauniskangas toteaa.

A-Insinöörit julkaisi tänään myös vuotta 2023 koskevan vastuullisuusraportin. Yritys mittaa ainoana suunnittelu- ja konsulttiyhtiönä Suomessa asiantuntijoidensa myönteistä ympäristövaikutusta, ns. ympäristökädenjälkeä, joka syntyy mm. asiakkaan ilmastojalanjälkeä pienentävistä ratkaisuista. 

– Ympäristökädenjäljen kasvattaminen osana perustehtäväämme on keskeisiä strategisia tavoitteitamme. Ympäristöosaamisen proaktiivinen käyttäminen myös muissa kuin vastuullisuuspalveluissa tulee olemaan koko ajan merkityksellisempi asia ja osa tarjoamaamme asiakaskokemusta, Kauniskangas sanoo.

Tilikauden päättymisen jälkeen vuonna 2024 jatkuu A-Insinöörit-konsernin yhtiörakenteen tiivistäminen. Huhtikuun alusta lähtien laaja-alaiset teknisen suunnittelun palvelut rakenne- ja talotekniikasta infraan tarjoaa yksi yhtiö, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätietoja: 
Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, A-Insinöörit (AINS Group)

Yhteydenotot viestinnän kautta 
Silja Sarkamo, puh. 050 379 4767
silja.sarkamo@ains.fi


"Henkilöstöllemme kuuluvat suurimmat kiitokset vuodesta."

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja
A-Insinöörit

 

A-INSINÖÖRIT-KONSERNI (AINS GROUP) AVAINLUKUJA 2023

  • liikevaihto 130,1 milj. euroa (kasvua ed. vuoteen + 10,3 %)
  • oikaistu käyttökate (EBITDA) 5,0 milj. euroa (3,9 %)
  • henkilöstöä vuoden lopussa 1 358
  • henkilöstön suositteluindeksi 39 (eNPS)
  • asiakkaiden suositteluindeksi 77 (NPS)
  • ympäristökädenjälki-indeksi 46 (asteikko 0-100)
LATAA VASTUULLISUUSRAPORTTIMME