Tarjoamme audiovisuaalista suunnittelua kohteisiin, joissa on tarkoitus hallita ääntä, kuvaa, valoa tai mekaniikkaa.
Palvelut

AV-suunnittelu

Näkyvien ja kuuluvien ilmiöiden vahvistaminen, toistaminen, tallentaminen ja hallinta erilaisissa ympäristöissä mahdollistaa päivittäisen arkemme ja juhlamme. AV-suunnittelun avulla voimme parantaa arjen sujuvuutta ja juhlan vaikuttavuutta.

PYYDÄ TARJOUS

Ympäristön ja toiminnan tarpeen mukaan räätälöidyt ratkaisut varmistavat sekä sujuvat kokoukset että upeat esitykset. Tarjoamme audiovisuaalista suunnittelua kohteisiin, joissa on tarkoitus hallita ääntä, kuvaa, valoa tai mekaniikkaa.

Uudiskohteiden AV-suunnittelu

Uudisrakentamisessa AV-suunnittelua tarvitaan erityisesti kulttuuritilojen, urheilu- ja liikuntapaikkojen, oppilaitosten, toimitilojen, hotellien, ravintoloiden, kauppa-, kongressi- ja messukeskusten sekä kirkkojen ja sakraalitilojen suunnittelussa. Toiminnallinen suunnittelu ennen teknistä suunnittelua takaa käyttötarkoituksen mukaiset ratkaisut. AV-suunnittelu asettaa vaatimuksia myös muille suunnittelualoille, joten meidät kannattaa ottaa mukaan hyvissä ajoin. Näin vältytään suunnitelmien korjaamiselta tai uudelleen suunnittelulta.

Korjauskohteiden AV-suunnittelu

Teemme myös arvioita olemassa olevista ratkaisuista. Tarjoamme muutosehdotuksia sekä suunnittelemme toimintaa ja tekniikkaa vastaamaan uusiin tarpeisiin.

Jos laitteisto osoittautuu vanhanaikaiseksi tai muutoin toimimattomaksi, kannattaa arvioida, voiko osa siitä olla säilyttämisen arvoista. Kohteen käyttötarkoituksen muuttuessa audiovisuaaliset ratkaisut on suunniteltava sen mukaan.

AV-suunnitelmat työselostuksina tai tietomallissa

Rakennushankkeen edetessä AV-suunnitelmien esitystapa tarkentuu. Hankkeen alkuvaiheessa tärkeää on osoittaa erilaisten ratkaisujen paikat, kuten audiovisuaalista toimintaa sisältävät tilat. Tätä varten A-Insinöörien asiantuntijat ovat kehittäneet kaksiulotteisen paikannuskaavion. Audiovisuaaliset suunnitteluratkaisut voidaan esittää myös tietomallissa.

Toimintamalliimme kuuluu AV-tekniikkaan liittyvien työohjeiden kokoaminen rakennusteknisiä ja taloteknisiä töitä koskevaksi työselostukseksi. Esitämme piirustukset ja kytkentäkaaviot aina tarkkuudella, jota ratkaisujen toteuttaminen työmaalla edellyttää.

Mitä on AV-suunnittelu?

Kuuluvia ja näkyviä ilmiöitä hallitaan tekniikan avulla. Audiovisuaalinen toiminta koostuu äänestä, kuvasta, valosta ja mekaniikasta, joko yhdessä tai osittain. AV-suunnittelun tarkoituksena on saada aikaan kohteen käyttötarkoitusta vastaavat audiovisuaaliset olosuhteet.

 • Äänen vahvistaminen, toistaminen, muokkaaminen, siirtäminen tai tallentaminen tekniikan avulla on osaltaan ratkaisevaa kuultavien ilmiöiden hallinnassa. Tilantuntua voi muuntaa keinoakustiikan avulla. Peiteäänijärjestelmällä voidaan rajoittaa puheen häiritsevyyttä esimerkiksi monitilatoimistoissa. Äänijärjestelmä voi olla myös osa hälytysjärjestelmää.
 • Kuvatekniikan avulla hallitaan visuaalisia sisältöjä niitä toistaen, siirtäen, muokaten tai tallentaen. Kuva voi olla myös heijaste, ja sellaisena sitä käytetään myös osana valaistusta.
 • Valaistus kytkeytyy AV-järjestelmiin audiovisuaalista toimintaa sisältävissä tiloissa. Yleisvalaistuksen lisäksi valolla voi luoda eri kokoisia ja tunnelmaisia tiloja, koristella tai hälyttää. Tehon lisäksi myös valon väri, koko, muoto, terävyys ja liike ovat hallittavissa.
 • Mekaniikka mahdollistaa tilojen muunneltavuuden. Sen avulla myös ääni-, kuva- ja valolaitteistoa voidaan liikutella, joten esimerkiksi huoltotyöt helpottuvat.

”Näkyvien ja kuuluvien ilmiöiden hallinta erilaisissa ympäristöissä mahdollistaa arkemme ja juhlamme.”

TOIMINNALLISUUS PARANEE

Käyttötarkoituksen mukaiset, oikealle laatutasolle määritellyt järjestelmät palvelevat toimintaa parhaiten.

ELINKAARIAJATTELUA TUKEVAT RATKAISUT

Hyvin dokumentoitu suunnitelma mahdollistaa myös muutokset tulevaisuudessa.

YHTEISSUUNNITTELULLA PARAS LOPPUTULOS

AV-suunnittelusta saa parhaan hyödyn varhaisessa yhteistyössä arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja akustiikkasuunnittelun kanssa.

AUDIOVISUAALISIA SUUNNITTELUKOHTEITA

 • Kulttuurirakennukset
 • Oppilaitokset
 • Liike- ja toimistotilat
 • Sairaalat ja terveydenhuoltorakennukset
 • Korjausrakentamisen kohteet
 • Liikuntatilat
 • Hotellit
 AV-suunnittelun osa-alueita ovat ääni, kuva, valo ja mekaniikka.

AV-suunnittelun osa-alueita ovat ääni, kuva, valo ja mekaniikka.

Kysy lisätietoja

Mikko Kylliäinen

Mikko Kylliäinen

liiketoimintajohtaja, akustiikkasuunnittelu ja av-suunnittelu

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 40 641 8959 mikko.kylliainen@ains.fi Tampere

Timo Pirttimaa

Timo Pirttimaa

suunnittelupäällikkö, AV-suunnittelu

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 40 741 6199 timo.pirttimaa@ains.fi Oulu

Timo Muurinen

Timo Muurinen

erikoisasiantuntija, AV-suunnittelu

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 50 514 7544 timo.muurinen@ains.fi Espoo

Tutustu muihin palveluihin

Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu
Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu

Akustiikkasuunnittelu
Akustiikkasuunnittelu

Akustiset mittaukset
Akustiset mittaukset