Sisäilmasto-ilmanavaihto-liikuntasali-web
Palvelut

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmaongelmat on useimmiten mahdollista korjata, mutta parhaan sisäilman turvaat ennakoinnilla. Kokonaisvaltaisten tutkimusten perusteella sisäilmakorjaus voidaan mitoittaa oikein.

PYYDÄ TARJOUS

Sisäilman kunto selviää tutkimuksilla

Hyvässä sisäilmastossa on helppo hengittää ja miellyttävä olla. Siihen eivät kuulu oudot hajut, liiallinen kosteus tai lämpö, veto, melu tai ylimääräiset hiukkaset. Jos rakennuksesi epäillään sisäilmaongelmaa tai kosteusvaurioita, ota yhteyttä sisäilma-asiantuntijaan. Jo näkyvät vauriot rakenteissa ovat syy toimia viipymättä.

Osaavaan korjaussuunnitteluun, rakennushankkeen johtamiseen ja valvontaan sekä kiinteistön jatkuvaan tarkkailuun ja ylläpitoon kannattaa panostaa.

Sisäilmariskejä voidaan ennakoida

Ennakointi on kiinteistön turvatakuu. Rakenteita ja sisäilman laatua heikentäviä asioita voidaan arvioida jo ennen kuin niistä tulee sisäilmaongelmia. Vauriot voidaan välttää hyvällä huoltotyöllä ja ennakoivilla korjauksilla. Teemme ennakoivia riskinarvioita kaikkiin kiinteistöihin.

Sisäilmatarkastuksiin ja ennakoivaan riskinarvioon sisältyy:

 • Rakenteiden ja riskitason tarkastelu suunnitelmista sekä kohdekäynnillä
 • Sisäilmaan laatuun vaikuttavien haittatekijöiden ja potentiaalisten ongelmien dokumentointi
 • Rakenteiden, epäpuhtauksien ja sisäilmasto-olosuhteiden tutkimustarpeiden sekä soveltuvien tutkimusmenetelmien määrittely
 • Huolto- ja korjaustarpeiden arviointi

Laaja kuntotutkimus on sisäilman korjaushankkeen perusta

Jos rakennus aiheuttaa tilojen käyttäjille oireita, niin sisäilman kuntotutkimus on suoritettava mahdollisimman laajana, jotta kaikki sisäilman laatua heikentävät tekijät saadaan selvitettyä ja korjattua. Perusteellisen lähtötietoselvityksen ja kokonaisvaltaisen kuntotutkimuksen avulla voidaan poissulkea kaikki tunnetut haittatekijät.

Tutkimukset on mahdollista rajoittaa vain tiettyyn rakennuksen osaan, rakenteeseen tai sisäilmaepäpuhtauteen. Kuntotutkimus on aina kohdekohtainen ja se räätälöidään kiinteistön käyttäjien tarpeiden ja rakennuksen ominaisuuksien mukaan.

 

"Sisäilman laatua heikentäviä seikkoja voidaan arvioida jo ennen kuin niistä tulee sisäilmaongelmia."

SISÄILMASTOPALVELUT

 • Riskiarviot ja tutkimussuunnitelmat
 • Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
 • Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus peruskorjaushankkeen lähtötiedoksi
 • Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus
 • Sisäilmamittaus
 • Sisäilmaolosuhteiden seurantamittaus
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
 • Radon-mittaus ja radon-konsultointi
 • Rakennusterveysasiantuntijan laatima altistumisolosuhteiden arviointi
 • Tiedottaminen

Kysy lisätietoja

Lari Eskola

Lari Eskola

johtava asiantuntija, sisäilmasto

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut koko Suomi

+358 40 637 2131 lari.eskola@ains.fi Espoo

Petri Sippola

Petri Sippola

projektipäällikkö

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut Pohjois-Suomi

+358 50 534 8229 petri.sippola@ains.fi Oulu

Saija Korpi

Saija Korpi

asiakkuuspäällikkö, rakennusterveyspalvelut

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut koko Suomi

+358 40 190 8765 saija.korpi@ains.fi Tampere

Jari Jäntti

Jari Jäntti

yksikönjohtaja, korjausrakentaminen

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut Itä-Suomi, Keski-Suomi

+358 40 653 1725 jari.jantti@ains.fi Kuopio, Jyväskylä

Jari Rissanen

Jari Rissanen

projektipäällikkö, korjaustutkimukset ja -suunnittelu

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut Itä-Suomi

+358 40 481 4656 jari.rissanen@ains.fi Kuopio

Rauno Pakanen

Rauno Pakanen

rakennusterveysasiantuntija, kuntotutkimukset

rakennuttaminen Pohjois-Suomi

+358 50 468 0020 rauno.pakanen@ains.fi Oulu

Tutustu muihin palveluihin

Sisäilma ja rakennusterveys
Sisäilma ja rakennusterveys

Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu

Kuntoarviot- ja tutkimukset
Kuntoarviot- ja tutkimukset