Sisäilmasto-ilmanavaihto-liikuntasali-web
Palvelut

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmaongelmat on useimmiten mahdollista korjata, mutta parhaan sisäilman turvaat ennakoinnilla. Kokonaisvaltaisten tutkimusten perusteella sisäilmakorjaus voidaan mitoittaa oikein.

PYYDÄ TARJOUS

Sisäilman kunto selviää tutkimuksilla

Hyvässä sisäilmastossa on helppo hengittää ja miellyttävä olla. Siihen eivät kuulu oudot hajut, liiallinen kosteus tai lämpö, veto, melu tai ylimääräiset hiukkaset. Jos rakennuksesi epäillään sisäilmaongelmaa tai kosteusvaurioita, ota yhteyttä sisäilma-asiantuntijaan. Jo näkyvät vauriot rakenteissa ovat syy toimia viipymättä.

Osaavaan korjaussuunnitteluun, rakennushankkeen johtamiseen ja valvontaan sekä kiinteistön jatkuvaan tarkkailuun ja ylläpitoon kannattaa panostaa.

Sisäilmariskejä voidaan ennakoida

Ennakointi on kiinteistön turvatakuu. Rakenteita ja sisäilman laatua heikentäviä asioita voidaan arvioida jo ennen kuin niistä tulee sisäilmaongelmia. Vauriot voidaan välttää hyvällä huoltotyöllä ja ennakoivilla korjauksilla. Teemme ennakoivia riskinarvioita kaikkiin kiinteistöihin.

Sisäilmatarkastuksiin ja ennakoivaan riskinarvioon sisältyy:

 • Rakenteiden ja riskitason tarkastelu suunnitelmista sekä kohdekäynnillä
 • Sisäilmaan laatuun vaikuttavien haittatekijöiden ja potentiaalisten ongelmien dokumentointi
 • Rakenteiden, epäpuhtauksien ja sisäilmasto-olosuhteiden tutkimustarpeiden sekä soveltuvien tutkimusmenetelmien määrittely
 • Huolto- ja korjaustarpeiden arviointi

"Sisäilman laatua heikentäviä seikkoja voidaan arvioida jo ennen kuin niistä tulee sisäilmaongelmia."

SISÄILMASTOPALVELUT

 • Riskiarviot ja tutkimussuunnitelmat
 • Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
 • Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus peruskorjaushankkeen lähtötiedoksi
 • Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus
 • Sisäilmamittaus
 • Sisäilmaolosuhteiden seurantamittaus
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
 • Radon-mittaus ja radon-konsultointi
 • Rakennusterveysasiantuntijan laatima altistumisolosuhteiden arviointi
 • Tiedottaminen

Laaja kuntotutkimus on sisäilman korjaushankkeen perusta

Jos rakennus aiheuttaa tilojen käyttäjille oireita, niin sisäilman kuntotutkimus on suoritettava mahdollisimman laajana, jotta kaikki sisäilman laatua heikentävät tekijät saadaan selvitettyä ja korjattua. Perusteellisen lähtötietoselvityksen ja kokonaisvaltaisen kuntotutkimuksen avulla voidaan poissulkea kaikki tunnetut haittatekijät.

Tutkimukset on mahdollista rajoittaa vain tiettyyn rakennuksen osaan, rakenteeseen tai sisäilmaepäpuhtauteen. Kuntotutkimus on aina kohdekohtainen ja se räätälöidään kiinteistön käyttäjien tarpeiden ja rakennuksen ominaisuuksien mukaan.

 

Kysy lisätietoja

Lari Eskola
Lari Eskola

johtava asiantuntija, sisäilmasto
+358 40 637 2131
lari.eskola@ains.fi
koko Suomi
rakennesuunnittelu

Petri Sippola
Petri Sippola

projektipäällikkö
+358 50 534 8229
petri.sippola@ains.fi
Pohjois-Suomi
rakennesuunnittelu

Saija Korpi
Saija Korpi

asiakkuuspäällikkö, rakennusterveyspalvelut
+358 40 190 8765
saija.korpi@ains.fi
koko Suomi
rakennesuunnittelu

Jari Jäntti
Jari Jäntti

suunnittelujohtaja, korjausrakentaminen
+358 40 653 1725
jari.jantti@ains.fi
Itä-Suomi
rakennesuunnittelu

Jari Rissanen
Jari Rissanen

projektipäällikkö, korjaustutkimukset ja -suunnittelu
+358 40 481 4656
jari.rissanen@ains.fi
Itä-Suomi
rakennesuunnittelu

Rauno Pakanen
Rauno Pakanen

rakennusterveysasiantuntija, kuntotutkimukset
+358 50 468 0020
rauno.pakanen@ains.fi
Pohjois-Suomi
rakennuttaminen

Tutustu muihin palveluihin

Sisäilma ja rakennusterveys
Sisäilma ja rakennusterveys

Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu

Kuntoarviot- ja tutkimukset
Kuntoarviot- ja tutkimukset