Ympäristöasiantuntijamme auttavat päästöjen mittaamiseen ja hallintaan sekä ympäristölupien hakemiseen liittyvissä asioissa.
Palvelut

Ympäristöasioiden hallinta

Ympäristölainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, mutta me autamme pysymään askeleen edellä. Saat meiltä asiantuntija-avun päästöjen mittaamiseen ja hallintaan, ympäristölupien hakemiseen, ympäristöriskien kartoitukseen ja YVA-menettelyihin. Me tunnemme tehokkaimmat keinot vähentää ympäristövaikutuksia.

OTA YHTEYTTÄ

Muuttuva ympäristölainsäädäntö asettaa varsinkin teollisuustoimijoille uusia velvotteita. Autamme hallitsemaan velvoitteita luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla. Näin varmistamme, että ympäristövaikutukset saadaan minimoitua ja ympäristövastuussa saavutetaan kansalliset, kansainväliset ja yhtiön omat tavoitteet.

Asiantuntijamme tarjoavat monipuolista osaamista ympäristölupaprosesseihin ja ympäristöselvityksiin sekä  tietoa erilaisista laatu- ja ympäristöjärjestelmistä. Autamme myös viranomaisyhteistyössä ja kytkemään ympäristöasioiden hallinnan myös osaksi laajempaa turvallisuussuunnittelua.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristöluvat

Saat meiltä kaikki tarvittavat asiantuntijat ympäristövaikutusten arviointiin, kaavoituksen ja maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Tarjoamme monipuolisia palveluja myös melun sekä päästöjen mittaamiseen ja leviämismallinnuksiin. Yhdessä varmistamme sujuvan YVA-prosessin ja ympäristön kannalta kestävät päätökset.

Autamme hakemaan myös ympäristölupia. Laadimme ympäristölupahakemuksia muun muassa energiayhtiöille ja erilaisille teollisuuslaitoksille.

ASIANTUNTIJAT YVA-MENETTELYN ERI VAIHEISIIN

 • Lupamenettelyn toteutus
 • Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatiminen
 • Sujuva viranomaisyhteistyö
 • Kemikaaliselvitykset
 • Päästömittaukset
 • Päästö- ja melumallinnukset
 • Maaperätutkimukset
 • Tiedottaminen ja eri sidosryhmien osallistaminen
 • Kuulemiset ja lausunnot viranomaisilta ja eri sidosryhmiltä

Ympäristöselvitykset ja riskikartoitukset

Ympäristöselvitykset ja riskikartoitukset auttavat sinua varmistamaan, että toiminta on kokonaiskestävää eivätkä valitut toimenpiteet aiheuta liiallisia haittoja millään ympäristövastuun osa-alueella. Ympäristöasioiden hallinta vaatii myös useiden eri säädösten huomioimista, oikeaan aikaan ja oikealla asiasisällöllä.

Teollinen toiminta voi vaatia esimerkiksi ympäristöriskiselvityksen, joka pitää päivittää vähintään viiden vuoden välein. Usein on tarpeen laatia myös sammutusjätevesisuunnitelma, joka auttaa varautumaan ympäristölle haitallisiin kemikaalivuotoihin tulipalon sammutustilanteessa.

Ympäristönsuojelulaki edellyttää perustilaselvityksiä, jotka kertovat toiminta-alueen maaperän nykytilanteesta, päästölähteistä ja ympäristöolosuhteista. Saat kauttamme myös rakennuspaikan maaperä- ja pohjavesiselvitykset, jotka ohjaavat muun muassa pohjarakennesuunnittelua. Tutustu myös maisema- ja luontoselvityspalveluihimme.

Hiilijalanjäljen laskenta ja päästövähennysselvitykset

Tarjoamme eri alojen toimijoille hiilijalanjäljen laskentaa ja selvityksiä, joilla kartoitetaan mahdollisuudet vähentää kasvihuonepäästöjä ja muita ilmastovaikutuksia. Yhdessä pystymme ohjaamaan liiketoimintaa suuntaan, joka palvelee sekä yhteiskuntaa että yrityksen etua. Lue lisää: Vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden palveluistamme.

AJANTASAISTA YMPÄRISTÖTIETOA

Ympäristölainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Me pidämme sinut siitä ajan tasalla.

YMPÄRISTÖVASTUUN KANTAMINEN

Autamme saavuttamaan lain vaatimukset ja yrityksen omat ympäristötavoitteet.

SUJUVA VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Ympäristöasioiden hallinta vaatii yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Me huolehdimme siitä puolestasi.

YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT PALVELUMME:

 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Ympäristölupaprosessit
 • Ympäristöselvitykset
 • Ympäristömittaukset (ilmanlaatu, melu, tärinä- ym. mittaukset)
 • Ympäristöriskiselvitykset ja ympäristökartoitukset
 • Hiilijalanjäljen laskenta ja päästövähennysselvitykset
 • Bioindikaattoriselvitykset
 • Pohjavesiselvitykset ja pohjavesinäytteenotto
 • Perustilaselvitykset
 • Sammutusjätevesisuunnitelma

KYSY LISÄTIETOJA

Seppo Heinänen

Seppo Heinänen

suunnittelujohtaja, ympäristö- ja turvallisuustekniikka

teollisuus- ja talotekniikka

+358 50 591 1543 seppo.heinanen@ains.fi Tampere

Marko Liikanen

Marko Liikanen

yksikönjohtaja, ympäristö- ja turvallisuustekniikka

teollisuus- ja talotekniikka

+358 40 824 7278 marko.liikanen@ains.fi Tampere

Perttu Kriikku

Perttu Kriikku

projektipäällikkö

teollisuus- ja talotekniikka

+358 44 535 9182 perttu.kriikku@ains.fi Tampere

Pauli Pellikka

Pauli Pellikka

suunnittelupäällikkö

teollisuus- ja talotekniikka

+358 44 372 2087 pauli.pellikka@ains.fi Tampere

Sara Tapola

Sara Tapola

suunnittelija

teollisuus- ja talotekniikka

+358 40 551 8761 sara.tapola@ains.fi Tampere

Tutustu muihin palveluihin

Maisemasuunnittelu
Maisemasuunnittelu

Pohjarakennesuunnittelu
Pohjarakennesuunnittelu

Teollisuuden tekninen turvallisuus
Teollisuuden tekninen turvallisuus