A-Insinöörit teki meluselvityksen Pispalan kaupunginosaan Tampereella.
Palvelut

Meluselvitys

Melun vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä asuntojen ja asuinalueiden viihtyisyyteen ja arvoon voidaan parhaiten hallita, kun meluntorjunta otetaan huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa.

PYYDÄ TARJOUS

Autamme hallitsemaan liikenne- ja teollisuusmelun haitallisia vaikutuksia asuinalueilla. Meluselvitykset ja alueellinen meluntorjunta kannattaa huomioida jo maankäytön suunnittelussa. Tavoitteena ovat viihtyisät asuinalueet, hyvinvoivat ihmiset ja asuntojen arvon säilyminen.

Meluselvitys luo pohjan meluntorjunnan ratkaisuille

Meluntorjunta edellyttää toimenpiteitä koko rakennushankkeen ajan. Teemme meluselvityksiä kaavamääräysten muodostamiseksi sekä rakennuslupavaihetta varten. Toteutamme myös rakennuksen käyttöönoton yhteydessä tehtäviä melumittauksia.

Rakennusmassojen sijoittelu, rakennuksen ulkovaipan ääneneristys, meluesteet ja -vallit sekä parvekelasitukset vähentävät melua. Maankäytön suunnittelun näkökulmasta rakennusmassat ovat ensisijainen meluntorjunnan keino. Muita keinoja, kuten meluesteitä tai melumuureja, kannattaa hyödyntää vasta, jos meluntorjunta rakennusmassoilla ei onnistu.

Tunnemme kattavasti erilaiset melun torjunta- ja vaimennustekniikat, joten voimme suunnitella melumallinnusten perusteella kohdekohtaisesti tehokkaimmat meluntorjuntaratkaisut. Melun leviämismallinnus voidaan toistaa meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen.

Melua voidaan torjua ja vaimentaa esimerkiksi:

 • rakennusmassojen sijoittelulla
 • rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksellä
 • meluesteillä, meluvalleilla ja melumuureilla
 • parvekelasituksilla.

Liikennemeluselvitykset

Teiden, katujen ja ratojen tuottama liikennemelu voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä terveysongelmia. Meluntorjuntaa koskevat kaavamääräykset annetaan aina rakennuspaikkakohtaisesti, ja huomioon otetaan sekä rakennuspaikan nykyinen että tuleva melutilanne.

Tutkimme rakennuspaikkojen liikennemelua meluselvityksellä, joka perustuu melun leviämisen mallintamiseen 3D-maastomallilla. Asiantuntijamme kannattaa ottaa mukaan hankkeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tieto melutilanteesta ja melun hallintakeinoista saadaan  eri alojen suunnittelijoiden käyttöön. 

Teollisuuden meluntorjunnassa ehkäistään ympäristömelua

Meluselvityksillä ennaltaehkäistään teollisuuden ympäristömelua. Autamme hallitsemaan ja vähentämään teollisuuslaitosten tuottamaa ympäristömelua kattavilla meluselvityksillä ja melumittauksilla. Tietoa tarvitaan rakennushankkeen eri vaiheissa aina kaavoitus- ja rakennuslupavaiheesta laitoksen käyttöönottoon.

Teollisuuden ympäristömelulle määritetään raja-arvot jo laitosten ympäristöluvissa. Asiantuntijamme toteuttavat ympäristöluvanvaraiset ympäristömelumittaukset, ja usein ympäristöluvat edellyttävät myös säännöllisesti toistettavia ympäristömelumittauksia. Teemme vaatimusten mukaiset ympäristömelumittaukset ja melumallien päivitykset myös tilanteissa, joissa toiminta laajenee tai meluolosuhteet muuttuvat. Lue lisää: Ympäristöasioiden hallinta

Meluselvitys edellyttää myös rakennettavan teollisuusrakennuksen sisältä kantautuvan melun tarkastelua. Jotta melu käyttäytyy selvityksessä oletetulla tavalla, rakennuksen ulkovaipan on oltava tiivis. Lue lisää: Teollisuusakustiikka

TORJU MELUA RAKENNUSMASSOILLA

Melua torjutaan tehokkaimmin rakennusmassoilla.

MELUSELVITYS KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA

Meluselvitys auttaa kehittämään kaavamääräyksiä ja suunnittelemaan viihtyisiä asuinalueita.

OPTIMOI KUSTANNUSTEHOKKAAKSI

Optimoi lupavaiheessa ja kustannustehokkuus edellä massoittelu, ulkoseinärakenteet, ikkunat, parvekeovet ja parvekelasitukset.

MELUSELVITYKSET AUTTAVAT MELUN TORJUMISESSA

 • Kaavoituksen meluselvitykset
 • Rakennuslupien meluselvitykset
 • Meluesteiden suunnittelu
 • Ulkovaipan ääneneristävyyden suunnittelu
 • Parvekkeiden meluntorjunnan suunnittelu
 • Työmaavalvonta
 • Väylien meluselvitykset
 • Teollisuuden ja voimalaitosten meluselvitykset
 • Muut ympäristömeluselvitykset
 • Melumittaukset

Kysy lisätietoja

Timo Huhtala

Timo Huhtala

aluejohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi

+358 40 643 3762 timo.huhtala@ains.fi Espoo

Tuukka Lyly

Tuukka Lyly

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu Etelä- ja Länsi-Suomi

+358 50 470 5355 tuukka.lyly@ains.fi Turku

Henry Niemi

Henry Niemi

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu Sisä-ja Etelä-Suomi

+358 40 660 4898 henry.niemi@ains.fi Tampere

Niko Manninen

Niko Manninen

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu Itä-Suomi, Pohjois-Suomi

+358 40 673 3230 niko.manninen@ains.fi Kuopio

Marko Liikanen

Marko Liikanen

yksikönjohtaja, ympäristö- ja turvallisuustekniikka

teollisuus- ja talotekniikka

+358 40 824 7278 marko.liikanen@ains.fi Tampere

Perttu Kriikku

Perttu Kriikku

projektipäällikkö

teollisuus- ja talotekniikka

+358 44 535 9182 perttu.kriikku@ains.fi Tampere

Tutustu muihin palveluihin

Akustiset mittaukset
Akustiset mittaukset

Teollisuusakustiikka
Teollisuusakustiikka

Akustiikan hankekehitysselvitykset
Akustiikan hankekehitysselvitykset