hailuodon kiinteä yhteys 1920 x 1080
Uutiset

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen käynnistyy

Pitkään suunnitellun Hailuodon kiinteän yhteyden vesilupa on saanut lainvoiman ja toteutusvaihe on mahdollista käynnistää keväällä 2024. Perämeren suurimmalle saarelle vie tulevaisuudessa pengertie ja kaksi siltaa, jotka korvaavat nykyisen lauttaliikenteen. A-Insinöörit toimivat yhteyden suunnittelijoina.

Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun yhdistävä Hailuodon kiinteä yhteys etenee, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi hankkeen vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen. Kiinteä yhteys toteutetaan allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylävirasto, rakentajaosapuolena GRK Suomi ja suunnittelijoina A-Insinöörit ja AFRY.

Seuraavaksi käynnistyvät toteutusvaiheen allianssisopimuksen neuvottelut.

–  Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitetaan keväällä 2024. Valmistelevia töitä päästään aloittamaan hyvinkin pian ja varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa alkukesästä, hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta kertoo. 

Hailuodon kiinteä yhteys korvaa nykyisen lauttaliikenteen, jolla Hailuodon liikenne on hoidettu vuodesta 1968. Tavoitteena on, että kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

Yli 8 kilometriä pengertietä ja siltaa

Uusi 8,4 kilometrin pituinen maantieyhteys nopeuttaa ja helpottaa henkilö- ja tavaraliikennettä Hailuotoon. Pengertietä rakennetaan noin 6,9 kilometriä, ja kahden sillan pituus on yhteensä noin 1,5 kilometriä.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että arvokas maisemakuva pysyy mahdollisimman ennallaan. Huikun siltaan on valittu niin sanottu teräsbetonikantinen liittopalkkisilta, jossa betoninen siltakansi ja teräksiset palkit toimivat yhdessä kantavana rakenteena. Toisen eli Riutun sillan kantava rakenne on teräsbetonia, jossa teräbetonisen kansirakenteen palkit ovat jännitettyjä. 

– Siltojen ja pengertien tulee istua merimaisemaan mahdollisimman hyvin. Siksi siltakannesta ei kohoa mitään kannatinpylväitä tai muita korkeita rakenteita. Tielle ei myöskään ole tulossa valaistusta eikä siltarakenteitakaan valaista, kiinteän yhteyden pääsuunnittelija Pekka Mosorin A-Insinööreistä kertoo.

hailuodon kiinteä yhteys 2 1920x1080Vedenkorkeuden vaihteluihin ja kovaan aallokkoon on varauduttava etenkin rakennusvaiheessa. Havainnekuva: Väylävirasto

Huikun sillasta poikkeuksellisen iso vesistösilta

Hailuodon kiinteä yhteys on poikkeuksellinen hanke, sillä Suomen merialueille toteutetaan verrattain harvoin pengerteitä tai siltoja. A-Insinöörien siltasuunnittelijat suunnittelevat Hailuodon puoleisen Huikun sillan, jonka pituus on 767 metriä ja vapaa alikulkukorkeus on yli 18 metriä, mikä tekee siitä poikkeuksellisen ison vesistösillan. 

– Veden syvyys on pengertien kohdalla varsin matala. Pitkät sillat tulevat syvännekohtiin ja silta-aukoilla varmistamme, että vesi pääsee virtaamaan ja vaihtumaan edelleen merialueella, Pekka Mosorin kertoo.

Laivaväylä kulkee tulevaisuudessa Huikun sillan alta. Riutun sillan alikulkukorkeus on viisi metriä, joten alitse mahtuvat pienveneet ja ainakin osa kalastusaluksista.

Pengertielle on suunnitteilla keinosaari, jolle on tulossa pysäköintialue. Alueelle on mahdollista toteuttaa pienimuotoisia matkailupalveluja.

Lisätietoja:
Pekka Mosorin, pääsuunnittelija
puh. 040 701 1954
pekka.mosorin@ains.fi

Väyläviraston uutinen: Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupa sai lainvoiman — rakentaminen käynnistyy

Hankkeen verkkosivut: Hailuoto - Väylävirasto (vayla.fi)

 

"Ankarat meriolosuhteet, kuten jää ja aallokko haastavat siltasuunnittelijan."

Pekka Mosorin
pääsuunnittelija
A-Insinöörit

 

TILAA UUTISKIRJE