Uutiset

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen käynnistyy

Pitkään suunnitellun Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen käynnistyy toukokuun alussa. Perämeren suurimmalle saarelle vie tulevaisuudessa pengertie ja kaksi siltaa, jotka korvaavat nykyisen lauttaliikenteen. A-Insinöörit toimii yhteyden suunnittelijoina.

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu 29. huhtikuuta. Sopimuksen myötä hankkeen kehitysvaihe päättyi ja rakennustyöt alkoivat toukokuun alussa.

Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun yhdistävä Hailuodon kiinteä yhteys toteutetaan allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylävirasto, rakentajaosapuolena GRK Suomi ja suunnittelijoina A-Insinöörit ja AFRY. Hankkeen vesilupa sai lainvoiman tammikuussa 2024. Yhteyden mantereen puoleisessa päässä Riutunkarissa on huhtikuussa aloitettu valmistelevia töitä ja tehty liikennejärjestelyjä.

– Yhteistyö allianssin eri osapuolten kesken on sujunut erinomaisesti kuluneiden kahden vuoden ajan, ja pääsemme aloittamaan rakennustyöt hyvistä lähtökohdista, hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta kertoo. 

Hailuodon kiinteä yhteys korvaa nykyisen lauttaliikenteen, jolla Hailuodon liikenne on hoidettu vuodesta 1968. Tavoitteena on, että kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

Yli 8 kilometriä pengertietä ja siltaa

Uusi 8,4 kilometrin pituinen maantieyhteys nopeuttaa ja helpottaa henkilö- ja tavaraliikennettä Hailuotoon. Pengertietä rakennetaan noin 6,9 kilometriä, ja kahden sillan pituus on yhteensä noin 1,5 kilometriä.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että arvokas maisemakuva pysyy mahdollisimman ennallaan. Huikun siltaan on valittu niin sanottu teräsbetonikantinen liittopalkkisilta, jossa betoninen siltakansi ja teräksiset palkit toimivat yhdessä kantavana rakenteena. Toisen eli Riutun sillan kantava rakenne on teräsbetonia, jossa teräbetonisen kansirakenteen palkit ovat jännitettyjä. 

– Siltojen ja pengertien tulee istua merimaisemaan mahdollisimman hyvin. Siksi siltakannesta ei kohoa mitään kannatinpylväitä tai muita korkeita rakenteita. Tielle ei myöskään ole tulossa valaistusta eikä siltarakenteitakaan valaista, kiinteän yhteyden pääsuunnittelija Pekka Mosorin A-Insinööreistä kertoo.

hailuodon kiinteä yhteys 2 1920x1080Vedenkorkeuden vaihteluihin ja kovaan aallokkoon on varauduttava etenkin rakennusvaiheessa. Havainnekuva: Väylävirasto

Huikun sillasta poikkeuksellisen iso vesistösilta

Hailuodon kiinteä yhteys on poikkeuksellinen hanke, sillä Suomen merialueille toteutetaan verrattain harvoin pengerteitä tai siltoja. A-Insinöörien siltasuunnittelijat suunnittelevat Hailuodon puoleisen Huikun sillan, jonka pituus on 767 metriä ja vapaa alikulkukorkeus on yli 18 metriä, mikä tekee siitä poikkeuksellisen ison vesistösillan. 

– Veden syvyys on pengertien kohdalla varsin matala. Pitkät sillat tulevat syvännekohtiin ja silta-aukoilla varmistamme, että vesi pääsee virtaamaan ja vaihtumaan edelleen merialueella, Pekka Mosorin kertoo.

Laivaväylä kulkee tulevaisuudessa Huikun sillan alta. Riutun sillan alikulkukorkeus on viisi metriä, joten alitse mahtuvat pienveneet ja ainakin osa kalastusaluksista.

Siltojen välissä olevan pengertiejakson puoliväliin on tulossa pysäköintialue, jolle on mahdollista toteuttaa pienimuotoista kioskitoimintaa.

Lisätietoja:
Pekka Mosorin, pääsuunnittelija
puh. 040 701 1954
pekka.mosorin@ains.fi

Väyläviraston uutinen: Hailuodon kiinteän yhteyden rakennustyöt käynnistyvät

Väyläviraston uutinen: Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupa sai lainvoiman — rakentaminen käynnistyy

Hankkeen verkkosivut: Hailuoto - Väylävirasto (vayla.fi)

 

"Ankarat meriolosuhteet, kuten jää ja aallokko haastavat siltasuunnittelijan."

Pekka Mosorin
pääsuunnittelija
A-Insinöörit

 

TILAA UUTISKIRJE