Kari Kauniskangas - toimitusjohtaja
Uutiset

A-Insinöörit yksinkertaistaa yhtiörakennetta – teknisen suunnittelun palvelut yhteen yhtiöön

A-Insinöörien talo- ja teollisuustekniikkaan sekä infrasuunnitteluun erikoistuneet toimialayhtiöt sulautuvat rakennetekniikan toimialayhtiöön, ja jatkavat toimintaansa huhtikuun alusta lähtien yhtenä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:nä. Yhtiörakenteen muutos tukee strategian mukaisia monialaisia asiakkuuksia ja projekteja sekä sisäisten toimintojen harmonisointia. Yhtiörakenteen muutos ei vaikuta toiminnalliseen organisaatioon. 

A-Insinöörit yksinkertaistaa yhtiörakennettaan. Infra-, geo- ja kalliosuunnitteluun erikoistunut A-Insinöörit Civil Oy sekä talotekniikan ja teollisuuden suunnittelija A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikka Oy sulautuvat osaksi rakennetekniikan ja korjausrakentamisen palveluihin keskittynyttä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:tä 31.3.2024.

Huhtikuun alusta lähtien laaja-alaiset teknisen suunnittelun palvelut rakenne- ja talotekniikasta infraan tarjoaa yksi yhtiö, A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Tarjoama kattaa lähes kaikki teknisen suunnittelun asiantuntijapalvelut talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin.

– Olemme saavuttaneet tavoitteemme ja kasvaneet monialaiseksi, voimavaroiltamme hyvin kilpailukykyiseksi rakennetun ympäristön palvelukumppaniksi. Nyt on aika yksinkertaistaa rakenteita ja tuoda lavea osaamisemme joustavammin asiakkaiden hyödyksi. Teknisten suunnittelupalvelujen keskittäminen yhteen yhtiöön helpottaa monialaisten palvelukokonaisuuksien tarjoamista, ostamista, ja projektien toteuttamista, ja sujuvoittaa myös sisäisiä toimintojamme, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas toteaa.

Yhtiörakenteen muutos ei vaikuta toiminnalliseen organisaatioon. Nykyiset rakennesuunnittelun, korjaussuunnittelun, teollisuus- ja talotekniikan sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun (civil engineering) toimialat jatkavat toimintaansa yhden suunnitteluyhtiön sisällä.

A-Insinöörit-konsernin toimialayhtiöt jatkossa: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu ja tekninen suunnittelu

A-Insinöörit -konserniin kuuluvat rakennuttamisen sekä arkkitehtisuunnittelun toimialayhtiöt jatkavat omina yhtiöinään osana konsernia.

– Näiden palvelualueidemme riippumattomuus on tärkeää sekä kumppanuuksien rakentamisen että hankintojen kilpailutusten kannalta. Sama koskee myös teknisten suunnittelualojen liiketoimintaa. Haluamme jatkossakin olla avoimia erilaisille kumppanuuksille ja yhteistoiminnalle eri tilanteissa, Kauniskangas perustelee.

A-Insinöörit Civil Oy:n ja A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikka Oy:n liiketoiminnot sekä kaikki niihin liittyvät sopimukset, velvoitteet ja vastuut siirtyvät fuusion yhteydessä sellaisenaan A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle. Tulevasta fuusiosta tiedotetaan sulautuvien yhtiöiden asiakkaille myös erikseen.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy


Lisätietoja:
Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, A-Insinöörit
Yhteydenotot viestinnän kautta
Silja Sarkamo, puh. 050 379 4767
silja.sarkamo@ains.fi 

Vesa Järvinen, toimialajohtaja, civil engineering
puh. 040 652 9898, vesa.jarvinen@ains.fi

Sasu Karkiainen, toimialajohtaja, teollisuus- ja talotekniikka
puh. 050 525 4634, sasu.karkiainen@ains.fi 

Timo Leppänen,  toimialajohtaja, rakennesuunnittelu
puh. 040 569 6123, timo.leppanen@ains.fi 

Juha Valtari, toimialajohtaja, korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut
puh. 0400 908 817, juha.valtari@ains.fi

"Teknisten suunnittelupalvelujen keskittäminen yhteen yhtiöön helpottaa monialaisten palvelukokonaisuuksien tarjoamista, ostamista, ja projektien toteuttamista."

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja
A-Insinöörit

 

A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY