Autamme työhygienisillä mittauksilla selvittämään työympäristön riskit ja varmistavat turvalliset työolosuhteet.
Palvelut

Työhygienia

Työhygieenisillä selvityksillä ja mittauksilla varmistamme turvalliset työolosuhteet myös riskejä sisältävissä ympäristöissä. Turvalliset työolosuhteet vaikuttavat työntekijöiden viihtymiseen ja kokemukseen työn mielekkyydestä, vähentävät sairauspoissaoloja ja terveysriskejä sekä lisäävät työn tuottavuutta.

OTA YHTEYTTÄ

Työhygieniaan erikoistuneet asiantuntijamme tuntevat erilaiset työpaikat, prosessit ja työmenetelmät, mikä auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan hengitysilman kemiallisia, biologisia ja fysikaalisia riskejä erilaisissa työympäristöissä.

Työolosuhteiden riskinarvioinnit ja työhygienian kehittäminen

Työsuojelulaki velvoittaa tekemään kaikilla työpaikoilla riskinarvioinnin. Se auttaa tunnistamaan työpaikan mahdolliset riskitekijät ja arvioimaan, missä määrin työntekijät niille altistuvat. Parhaimmillaan työhygienia on jatkuvaa työolosuhteiden kehittämistä.

Autamme ottamaan huomioon yksittäisten riskien lisäksi eri vaaratekijöiden yhteisvaikutukset sekä kehittämään työhygieniaa osana laajempaa teknistä, toiminnallista ja kemikaaliturvallisuutta. Teemme yhteistyötä myös työterveyshuollon kanssa.

Työhygieniamittaukset

Työhygieenisillä mittauksilla arvioidaan luotettavasti ja puolueettomasti työpaikan työolosuhteita, esimerkiksi haitallisten kemikaalien pitoisuutta hengitysilmassa. Mittaukset voidaan tehdä osana olemassa olevaa riskinarviointia, työsuojelun toimintaohjelmaa tai esimerkiksi tuotannon prosessimuutoksiin liittyen. Tarvittaessa saat meiltä koko myös koko paketin : riskinarviot, mittausten suunnittelun, työolosuhdemittaukset ja mittaustulosten läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa. Työhygieniamittauksista on mahdollista saada KELA-korvausta (korvausluokka I, 60 %). Altistumisen arviointi tai työhygieeniset mittaukset pitää silloin kirjata Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan (ennaltaehkäisevä toiminta). 

Melunhallinta työpaikalla

Voimme mitata teollisuuden työpaikoilla melualtistusta monella tavalla ja monesta eri näkökulmasta, kuten työntekijän henkilökohtaisena meluannoksena tai tietyn työpisteen meluolosuhteiden kautta. Melunhallinnan suunnittelu sisältää aina asiantuntijoidemme ehdotukset ja suositukset melun vähentämismenetelmistä ja suojaustoimista.

Olemme mukana myös alan tutkimushankkeissa kehittämässä työympäristöjen melunhallintaa. Lue lisää: Suomalaiset teollisuustyöntekijät altistuvat yhä haitalliselle melulle – tottumus estää meteliin puuttumista

Työolosuhteiden analysointi ja raportointi

Pitkä kokemuksemme eri alojen työhygieniasta varmistaa, että pystymme arvioimaan työntekijöiden altistumista ja erilaisia terveyshaittoja monipuolisesti niin teollisuudessa kuin toimistoissa. Lisäksi varmistamme, että tulokset raportoidaan selkeästi ja yksiselitteisesti. Järjestämme myös osallistavia palautetilaisuuksia. Tutustu myös kiinteistön kokonaisvaltaiseen Experisense-palveluumme.

Työhygienian toimenpiteet, koulutus ja neuvonta

Tärkeä osa työhygieenikon työtä on ohjata toimintaa työpaikoilla kohti turvallisempia ja vähemmän altistavia työskentelytapoja. Työhygieniaa voidaan parantaa muun muassa tehostamalla ilmanvaihtoa, muokkaamalla lämpöolosuhteita tai lisäämällä henkilösuojausta, kuten hengitys- ja kuulosuojaimia.

Yhtä tärkeää on johdonmukainen tiedottaminen. Järjestämme työntekijöille osallistavaa ohjeistusta, neuvontaa ja koulutusta. Kun jokainen työntekijä otetaan huomioon yksilönä, kaikki osaavat ja pystyvät toimimaan yhteisten turvallisuusohjeiden mukaan.

Kevyt työpaikkakatselmus vai kattava työhygieeninen selvitys?

Työpaikkakatselmus:

 • Nopea keino päästä työhyvinvoinnin parantamisessa alkuun
 • Katselmuksessa käydään yhdessä läpi eri työpisteet
 • Asiantuntija arvioi, mitkä asiat ovat työhygieniassa kunnossa ja mikä kaipaa kehittämistä
 • Arvioidaan tarkempi mittaustarve, esim. riskipaikat

Työhygieeninen selvitys

 • Esiselvitys työolosuhteista
 • Mittausten valmistelu
 • Kenttätyö ja mittaukset
 • Tulosten analysointi ja arviointi
 • Selkeä raportti kehittämisehdotuksineen

TYÖTURVALLISUUS JA TERVEYS

Mittaamalla selvitämme työympäristön riskit, kuten meluolosuhteet, hengitysilman kemikaalit, kaasut ja biologiset altisteet.

TYÖHYVINVOINTI JA VIIHTYMINEN

Autamme kehittämään työympäristöä, jossa työntekijät viihtyvät eikä työ aiheuta tarpeetonta kuormitusta.

TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS

Toimiva ilmanvaihto, hyvät lämpöolot ja riittävä melusuojaus varmistavat työtä tukevat olosuhteet.

MINKÄLAISIA ASIOITA TYÖHYGIEENIKKO MITTAA?

 • Kemikaalit
 • Kaasumaiset yhdisteet, pölyt ja huurut
 • Kvartsi, asbesti ja metallit
 • Biologiset altisteet, kuten endotoksiinit, mikrobit, bakteerit, homeet ja sienet
 • Melu ja erilaisten meluannosten vaikutukset, esim. käsien tai kehon tärinä
 • Hengitettävän paineilman laatu
 • Lämpöolosuhteet, hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
 • Ilmanvaihto ja paikallispoistot

KYSY LISÄTIETOJA

Pauli Pellikka

Pauli Pellikka

suunnittelupäällikkö

teollisuus- ja talotekniikka

+358 44 372 2087 pauli.pellikka@ains.fi Tampere

Mikael Fingerroos

Mikael Fingerroos

työolosuhdeasiantuntija

teollisuus- ja talotekniikka

+358 50 302 4041 mikael.fingerroos@ains.fi Tampere

Tutustu muihin palveluihin

Teollisuuden tekninen turvallisuus
Teollisuuden tekninen turvallisuus

Meluselvitys
Meluselvitys

Teollisuusakustiikka
Teollisuusakustiikka